Bouwmanagement

Coördinatie van het project en realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld.

Bouwadvies

Een goed advies voor iedere bouwkundige vraag. Het kan gaan om huisvesting, materiaalkennis, details en bouwfysica.

Bouwtoezicht

Met bouwtoezicht wordt bewaakt of een project volgens het contract en de omschreven kwaliteit wordt gebouwd.

Oplevering

Tijdens een oplevering wordt bepaald of de uitvoering van een project juist is afgerond. Tekortkomingen worden vastgelegd.

Bewonersbegeleiding

Tijdens groot onderhoud of renovatie is communicatie met bewoners erg belangrijk. Bewonerskeuzes worden goed besproken.