bouwkundige-keuring

Bouwkundige keuring Leimuiden

Blauwdruk bepaalt de technische kwaliteit en gebreken van een woning in Leimuiden.

Blauwdruk gaat grondig te werk om alle problemen te vinden. Gebruik de keuring als aankoopkeuring of verkoopkeuring.

Waarom bouwkundige keuring

Met een bouwkundige keuring wordt de technische staat van een woning of ander bouwwerk bepaald. Aan de hand van een visuele inspectie wordt de technische kwaliteit van een woning beoordeeld. Het is zeer belangrijk een expert naar bij de verkoop (verkoopkeuring) of aankoop (aankoopkeuring) van een woning te laten kijken. Een verkopende partij kan bij het niet melden van (verborgen) gebreken aansprakelijk worden gesteld. Bij de aankoop van een woning weet de aankopende partij met een bouwkundige keuring welke onderhoudskosten de aankomende jaren te verwachten zijn en wat de werkelijke technische kwaliteit van de woning is.

Het is belangrijk dat een bouwkundige keuring door een onafhankelijk, objectief bedrijf wordt uitgevoerd. Dit garandeert Blauwdruk bouw dan ook. Blauwdruk is dicht bij Leimuiden gevestigd en kan hierdoor snel in actie komen. Omdat Leimuiden voor ons in de buurt is, hebben we weinig reistijd en kunnen we goedkoop werken. Met onze jarenlange ervaring weten we exact waar we op moeten letten en welke kosten er de aankomende jaren verwacht kunnen worden.

Hoe gaan we te werk

Allereerst wordt er door ons een afspraak gemaakt om een bouwkundige keuring bij u in Leimuiden uit te voeren. We hebben een flexibele agenda, waarbij afspraken niet ver vooruit gemaakt hoeven te worden. Tijdens de bouwkundige keuring wordt de hele woning getoetst en worden bouwkundige gebreken opgespoord. De keuring duurt ongeveer 1,5 uur. We richten ons op bouwkundige problemen en op toekomstig onderhoud waar de aankomende jaren kosten voor onderhoud gemaakt moeten gaan worden. Zo kan het zijn dat de CV ketel prima functioneert, maar door ouderdom waarschijnlijk binnenkort wel aan vervanging toe is.

Blauwdruk bouw kijkt ook naar een aantal installatietechnische onderdelen. De bouwkundige keuring heeft betrekking op bouwdelen binnenin en buiten de woning. Zolang de ruimtes betreedbaar zijn, worden door ons geen bouwdelen uitgesloten en wordt een rapport van een volledige bouwkundige keuring gemaakt. Het rapport is zeer overzichtelijk en uitgebreid met foto's en een score per bouwdeel.

Rapport

Blauwdruk bouw gebruikt een op maat gemaakte inspectie app om de bouwkundige keuringen bij u in Leimuiden digitaal vast te leggen. Het voordeel hiervan is dat de bevindingen direct digitaal worden vastgelegd en op kantoor niet vanaf kladblok bedacht moet worden welke gebreken er voor kwamen. Foto's worden met de app genomen en direct op de juiste plaats in de rapportage gezet.

Ons proces is daardoor ontzettend efficiënt en wij garanderen het rapport binnen een dag na de bouwkundige keuring te versturen. We kunnen ons daarmee helemaal richten op de keuring en besteden niet op onnodig veel tijd voor het uitwerken van een rapportage.

Ieder bouwdeel krijgt van ons een cijfer. Zo is in één oogopslag te zien welke bouwdelen in een goede of slechte conditie (conditiescore) verkeren. Verkeren bouwdelen in een slechte conditie, adviseert Blauwdruk (onafhankelijk) wat er aan onderhoud gedaan moet worden. Wij geven aan of het onderhoud direct, op korte termijn of op lange termijn uitgevoerd dient te worden en wat de kosten hiervan bedragen. Het rapport is inclusief NHG bijlage.

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een bouwkundige keuring door ons laten uitvoeren?

Contact