bouwmanagement

Bouwmanagement

Coördinatie van het project en realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld.

conditiemeting

Conditiemeting

Een inspectie op basis van de NEN 2767 waarbij bouwdelen op een eenduidige manier worden beoordeeld op de kwaliteit.

meerjarenonderhoudsprognose

Meerjarenonderhoudsplan

In een meerjarendonderhoudsplan wordt het onderhoud van gebouwen voor de aankomende jaren in kaart gebracht.

meetrapport nen 2580

Meetrapport NEN 2580

Oppervlakten worden bepaald en in een meetrapport worden de oppervlakten van een gebouw op een eenduidige methode weergegeven.

beng-berekening

BENG berekening

Blauwdruk voert een BENG berekening voor nieuwbouw woningen uit bij de aanvraag omgevingsvergunning en oplevering.

bouwkundige-keuring

Bouwkundige keuring

Om de bouwkundige staat van een woning te bepalen is een bouwkundige keuring nodig. Bijvoorbeeld bij een verkoop.

inspectie-app

Inspectie app

Met een inspectie app worden alle insectierestultaten digitaal geregistreerd en digitale foto's aan de rapporten toegevoegd.

opleveringskeuring

Opleveringskeuring

Tijdens een opleveringskeuring wordt bepaald of de uitvoering van een project juist is afgerond. Opleverpunten worden vastgelegd.

woningopname

Woningopname

Tijdens een woningopname wordt de staat van de woning vastgelegd. De opnames worden digitaal met een app geregisreerd.

spouwanker-onderzoek

Spouwanker onderzoek

Met een spouwanker onderzoek wordt een visuele inspectie gedaan, waarbij de spouwankers worden beoordeeld.

energie-prestatie-advies-epa

Energie prestatie advies

Met een energie prestatie advies wordt advies gegeven over het verbeteren van de energieprestatie van een woning.

oplever-app

Oplever app

Met een Oplever app worden alle bevindingen digitaal geregistreerd en een proces verbaal van oplevering automatisch gegenereerd.

warme opname

Warme opname

Warme opnames vinden plaats voorafgaand aan groot onderhoud of renovatie van een woningbouw complex.

brandscan

Brandscan

Het gebouw met de brandcompartimenten worden beoordeeld op brandveiligheid. Kabels en leidingen moeten zijn afgewerkt.

bewonersbegeleiding

Bewonersbegeleiding

Tijdens groot onderhoud of renovatie is communicatie met bewoners erg belangrijk. Bewonerskeuzes worden goed besproken.

bouwwtoezicht

Bouwtoezicht

Met bouwtoezicht wordt bewaakt of een project volgens het contract en de omschreven kwaliteit wordt gebouwd.

bouwkundig-gebouwbeheer

Gebouwbeheer

Als schakel tussen de huurder en vastgoedbezitter wordt Blauwdruk bouw ingeschakeld voor bouwkundig gebouwbeheer.