Bezonningsstudie

Alle Bezonningsstudie

Het kan voorkomen dat nieuwbouw of uitbreiding zon bij omwonenden weg neemt.

Blauwdruk toont door middel van een bezonningsstudie bij nieuwbouw of uitbreiding in een bebouwde omgeving aan of een bouwwerk daadwerkelijk zonlicht van omwonenden wegneemt.

Waarom een bezonningsstudie

De zon speelt een grotere rol bij woningen of andere bouwwerken, dan de meeste mensen denken. Zonlicht heeft invloed op humeur, werkprestaties en woongenot. Daarom hechten we meer waarde aan zonlicht dan de meeste mensen denken. Vanuit het Bouwbesluit zijn er regels voor voldoende daglicht in verblijfruimten van een nieuw te bouwen bouwwerk. Echter zegt het Bouwbesluit niets concreets over het wegnemen van zon bij anderen.

In Nederland zijn regelmatig veranderingen in een bebouwde omgeving. Dagelijks worden plannen voor nieuwbouw of uitbreiding als aanbouw en dakopbouwen gemaakt. In Nederland wordt dicht op elkaar gebouwd. De kans is daarom groot dat nieuwe bouwwerken zonlicht van omwonenden doet afnemen. Er wordt daarom om deze reden ook vaak bezwaar tegen nieuwe bouwwerken gemaakt. Nadat een gemeente een omgevingsvergunning goedkeurt, hebben omwonenden de kans om bezwaar tegen de nieuwbouw of uitbreiding te maken. Het wegnemen van zonlicht kan een goede rede zijn om bewaar te maken.

Hoe wordt de berekening gemaakt

Zodra er bezwaar wordt gemaakt, dient er aangetoond te worden dat de nieuwe situatie niet voor een substantiële vermindering van zonlicht zorgt. Dit gebeurt door middel van een bezonningsstudie. De contouren van de bebouwing wordt zowel in een bestaande toestand als in een toekomstige toestand driedimensionaal uitgewerkt. De exacte afmetingen van de gebouwen worden daarbij in het rekenmodel gebruikt. De bebouwing wordt op de exacte oriëntatie gezet. Geografische coördinaten van de locatie worden exact bepaald en in het model verwerkt. Door middel van specialistische software kan vervolgens een bezonningsstudie worden gemaakt.

Voor de bezonningsstudie worden op verschillende tijdstippen, op verschillende dagen in het jaar, de schaduw in de bestaande en de nieuwe toestand doorgerekend. Het verschil tussen de situaties , is de toename van de schaduwwerking door de nieuwe bebouwing. Vaak worden de tijdstippen conform de wens van de gemeente vastgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om de situaties op 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december met 7 tijdstippen.

Normen en eisen

Er zijn in Nederland geen vaste eisen voor bezonning die door wet- en regelgeving worden aangestuurd. Daarom is er geen eenduidige manier om te uitkomst van de berekening te beoordelen. Om conclusies aan de bezonningsstudie te verbinden, wordt meestal naar de TNO normen gerefereerd. Er zijn twee normen. Een lichte en een strenge norm. Voordat deze normen door ons worden aangehouden, wordt eerst nagegaan welke eisen de gemeente hanteert.

Bij de lichte norm moet een gebouw in de periode van 19 februari tot en met 21 oktober minimaal twee uren per dag zonlicht kunnen krijgen. De twee uren hoeven niet aaneensluitend te zijn. Er wordt op een hoogte van 75 centimeter boven de vloer van de verdieping van de woonkamer gemeten. Bij de strenge norm wordt in de periode tussen 21 januari tot en met 22 november gekeken. Daarbij worden drie uren per dag als minimum gehanteerde. Deze uren dienen aansluitend te zijn. Op basis van de gehanteerde eisen, schrijven we een korte conclusie over de situatie die beoordeeld is.

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op bouwen, renoveren en verbouwen. Eigenlijk bieden we ondersteuning met alles wat met bouw, beheer en onderhoud te maken heeft. We werken door heel Nederland, maar ons werkgebied is vooral midden Nederland (Randstad).

Blauwdruk maakt bouwkosten inzichtelijk door middel van bouwkundige calculaties. We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We verzorgen inspecties van conditiemeting tot woningopnames voor groot onderhoud. We rekenen aan een epc berekening of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps, maken van website voor aannemers, programmeren en het ontwikkelen van Excel oplossingen.

Bezonningsstudie door ons laten uitvoeren?

Contact