bouwmanagement

Bouwmanagement

Coördinatie van het project en realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld.

bouwkundig-bestek

Bouwkundig bestek

Met een bouwkundig bestek wordt de gewenste kwaliteit goed vastgelegd voor een aanbieding van de uitvoerende partijen.

conditiemeting

Conditiemeting

Een inspectie op basis van de NEN 2767 waarbij bouwdelen op een eenduidige manier worden beoordeeld op de kwaliteit.

bezonningsstudie

Bezonningsstudie

Om in een bebouwde omgeving te gaan bouwen kan met een bezonningsstudie aangetoond worden dat geen zonlicht weggenomen wordt.

meerjarenonderhoudsprognose

Meerjarenonderhoudsplan

In een meerjarendonderhoudsplan wordt het onderhoud van gebouwen voor de aankomende jaren in kaart gebracht.

calculatie

Calculatie

Voorafgaand aan een project wordt een calculatie gemaakt. Blauwdruk bouw ondersteunt aannemers bij het opstellen van een calculatie.

bouwbesluittoets

Bouwbesluittoets

Voor een aanvraag omgevingsvergunning is een Bouwbesluittoets nodig. Er wordt aangetoond of aan het Bouwbesluit wordt voldaan.

energie-prestatie-advies-epa

Energie prestatie advies

Met een energie prestatie advies wordt advies gegeven over het verbeteren van de energieprestatie van een woning.

bouwadvies

Bouwadvies

Een goed advies voor iedere bouwkundige vraag. Het kan gaan om huisvesting, materiaalkennis, details en bouwfysica.

bewonersbegeleiding

Bewonersbegeleiding

Tijdens groot onderhoud of renovatie is communicatie met bewoners erg belangrijk. Bewonerskeuzes worden goed besproken.

bouwkundig-gebouwbeheer

Gebouwbeheer

Als schakel tussen de huurder en vastgoedbezitter wordt Blauwdruk bouw ingeschakeld voor bouwkundig gebouwbeheer.

bouwwtoezicht

Bouwtoezicht

Met bouwtoezicht wordt bewaakt of een project volgens het contract en de omschreven kwaliteit wordt gebouwd.

werkomschrijving

Werkomschrijving

Met een werkomschrijving wordt de gewenste kwaliteit goed vastgelegd voor een aanbieding van de uitvoerende partijen.