tekening aanbouw

Tekening aanbouw om te kunnen bouwenBlauwdruk werkt tekeningen uit om een aanbouw te mogen en te kunnen bouwen.

Tekening belangrijk

Om een woning met een aanbouw te vergroten , moet een (bouwkundige) tekening van de aanbouw worden gemaakt. Op de tekening staat hoe de aanbouw moet worden gebouwd. De bouwtekening wordt voorzien van:

  • Plattegronden
  • Gevelaanzichten
  • Doorsneden
  • Situatietekening
  • Principedetails
  • Constructietekeningen

Op basis van deze tekeningen kan een aannemer de aanbouw realiseren. Daarnaast dienen de tekeningen ook als communicatiemiddel voor de opdrachtgever. Zo weer de opdrachtgever welke uitgangspunten er worden gehanteerd als het gaat om oppervlakten, materialisatie en dimensionering. Daarnaast geven bouwtekeningen invulling aan de techniek die gebruikt wordt om de aanbouw te maken. Zo moet de constructie voldoen, het moet het ontwerp kloppen, moet de aanbouw altijd voldoen aan het Bouwbesluit en moet het bouwwerk goed bouwtechnisch zijn uitgedacht.

De tekeningen worden gebruikt om een omgevingsvergunning aan te vragen, als bouwplan voor de aannemer en als uitgangspunt voor de opdrachtgever.

tekening aanbouw 3d

Tekening omgevingsvergunning

Om een aanbouw te mogen bouwen, dient meestal een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. In een aantal situaties is voor het bouwen van een aanbouw geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Het gaat alleen maar om kleine aanbouwen aan de achterzijde van de woning. In de meeste gevallen is een omgevingsvergunning wel verplicht. In deze gevallen worden de tekeningen ook gebruikt om een omgevingsvergunning mee aan te vragen. Daarnaast dienen constructieberekeningen en referentiefoto's bij de gemeente te worden aangeleverd. Op basis van deze gegevens gaat de gemeente toetsen of de aanbouw voldoet aan de eisen voor brand, welstand, techniek, Bouwbesluit en constructie.

Ook zonder dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd is het aan te raden de aanbouw goed uit te werken. Iedereen verplicht om te bouwen volgens het Bouwbesluit. Ook wanneer het om een vergunningvrij bouwwerk gaat. Blijkt de constructie bijvoorbeeld tijdens de bouw niet in orde te zijn, kan de bouw door de gemeente worden stilgelegd. Daarnaast kan er onduidelijkheid ontstaan tussen de aannemer en de opdrachtgever als het gaat om de hiervoor genoemde zaken.

tekening aanbouw serre

Soorten tekeningen

Er zijn verschillende tekeningen die gemaakt kunnen worden om een aanbouw uit te werken. Blauwdruk stelt vaak voor een 3d tekening te maken. Dit geeft overzicht en is snel gemaakt. Op basis van deze tekening worden belangrijke uiterlijk genmerken vastgelegd zoals kleur metselwerk, afmetingen kozijnen en type dakrand. Op basis van deze tekening wordt de aanbouw verder uitgewerkt.

Vervolgens worden de technische tekeningen gemaakt. Dit noemen we een definitief ontwerp of een technisch ontwerp. Het verschil tussen de hiervoor genoemde tekeningen is de mate van uitwerking. Wanneer een simpele uitwerking voor de opdrachtgever voldoende is, wordt een definitief ontwerp gemaakt (DO). Wanneer door de opdrachtgever meer uitwerking wordt gevraagd, wordt een technisch ontwerp vervaardigd. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is een definitief ontwerp voldoende.

Tot slot is een constructietekening ook van belang. Op een constructietekening zijn alle constructieve gegevens voor de aanbouw getekend. Het gaat hoofdzakelijk om de balklaag van het dak, de fundering en de vloer.

tekening aanbouw bouwtekening

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op bouwen, renoveren en verbouwen. Eigenlijk bieden we ondersteuning met alles wat met bouw, beheer en onderhoud te maken heeft. We werken door heel Nederland, maar ons werkgebied is vooral midden Nederland (Randstad).

Blauwdruk maakt bouwkosten inzichtelijk door middel van bouwkundige calculaties. We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We verzorgen inspecties van conditiemeting tot woningopnames voor groot onderhoud. We rekenen aan een epc berekening of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps, maken van website voor aannemers, programmeren en het ontwikkelen van Excel oplossingen.

Een aanbouw tekening door ons laten uitwerken?

Contact