meerjarenonderhoudsprognose

Meerjarenonderhoudsplan compleet met inspectieBlauwdruk stelt een meerjarenonderhoudsplan op om toekomstig onderhoud te begroten.

Doel meerjarenonderhoudsplan

In een meerjarenonderhoudsplan wordt budget voor planmatig onderhoud gereserveerd. Een vereniging van eigenaren (vve) of vastgoedeigenaar kan hiermee voldoende middelen reserveren om vastgoed te onderhouden. Per jaar worden de onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt. Ieder bouwdeel dat onderhouden wordt, wordt in een meerjarenonderhoudsplan opgenomen en kent een cyclus van onderhoud. Een onderhoudscyclus is het aantal jaar waarna een bouwdeel vervangen, hersteld, geschilderd moet worden. De omvang, de type bewerking, het materiaal, de situering en het type gebouw bepalen de kosten die nodig zijn om het onderhoud uit te voeren.

Een MJOP kan op verschillende momenten worden gemaakt of worden geactualiseerd. Het is aan te raden om een meerjarenonderhoudsplan direct na de bouw van een gebouw te laten maken en iedere drie het meerjarenonderhoudsplan te laten actualiseren. Een actualisatie kan door adviseur een inspectie (conditiemeting) te laten uitvoeren en de technische kwaliteit van de bouwdelen te laten bepalen. Voor nieuwe MJOP is een inventarisatie van materialen van belang.

Er wordt een MJOP gemaakt die klopt met de praktijk. De begrootte kosten voor onderhoud komen niet uit een boekje, maar zijn gebaseerd op ervaring uit eerdere projecten.

meerjarenonderhoudsplan mjop vve

Werkwijze conditiemeting

Bij nieuwbouw inventariseert Blauwdruk bouw alle bouwdelen die onderhoud behoeven. Het is van belang dat alle hoeveelheden worden bepaald. Dit gebeurt door middel van een bezoek aan het gebouw. Daarnaast worden de hoeveelheden vanaf tekening geïnventariseerd. Bij bestaande bouw is een inspectie van groot belang. Op basis van een inspectie wordt de technische kwaliteit van de bouwdelen op dat moment bepaald. Deze technische kwaliteit bepaalt wanneer een bouwdeel vervangen dient te worden. Een veelgebruikte methode om de technische kwaliteit te bepalen is een conditiemeting. Met een conditiemeting wordt aan alle bouwdelen een conditiescore gegeven van 0 (geen gebreken) tot 6 (onherstelbare gebreken). Het voordeel hiervan is dat de meetmethode uniform is.

De inventarisatie en de inspectie ten behoeve van het meerjarenonderhoudsplan wordt met behulp van een op maat gemaakte inspectie app gedaan. Zo worden alle gegevens direct digitaal geregistreerd en na afloop van de inspectie niet overgeschreven. Dit bespaart onnodige tijd achteraf.

meerjarenonderhoudsplan mjop gebouw

Rapport MJOP

Op het moment dat alle benodigde informatie bekend is, wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dit kan voor 5, 10, 15, 20, 25 of 30 toekomstige jaren. Het detailniveau van de kosten voor de onderhoudswerkzaamheden in de MJOP wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Blauwdruk vindt het belangrijk dat het meerjarenonderhoudsplan praktisch is. Zo combineren we werkzaamheden op een logische wijze en wordt goed gekeken naar de duurzaamheid van materialen.

De planning wordt op verschillende manieren gepresteerd in een rapport. Het gaat om een uitgebreide weergave (met alle details) en een samenvatting per jaar of per bouwdeel cluster. Bij bestaande bouw behoren de resultaten van de inspectie (bijvoorbeeld conditiemeting) ook tot het rapport. Zo ontvangt de opdrachtgever altijd een onderbouwing van het meerjarenonderhoudsplan. Deze onderbouwing kan ook verschillende doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld als onderbouwing voor een aannemer.

meerjarenonderhoudsplan mjop school

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een meerjarenonderhoudsplan door ons laten maken?

Contact