ontruimingsplattegrond

OntruimingsplattegrondBlauwdruk tekent goede en duidelijke ontruimingsplattegronden voor een zeer scherpe prijs.

Wat is een ontruimingsplattegrond

Een ontruimingsplattegrond is een overzichtelijke en schematische plattegrond van een gebouw waar vluchtroutes op staan. De tekening geeft aan welke vluchtroutes genomen kunnen worden tijdens een noodsituatie. Bijvoorbeeld bij brand of rookontwikkeling. Bij het uitbreken van brand of tijdens een andere calamiteit, kunnen aanwezigen in een gebouw de plattegronden bekijken om met een zo goed mogelijke route het gebouw te verlaten. Ook staat op een plattegrond waar de belangrijke voorzieningen in het gebouw zijn. Denk daarbij aan blusmiddelen, reddingsmiddelen, brandmelders en schakelkasten.

De ontruimingsplattegronden moeten verplicht in een gebouw worden aangebracht als er in het gebouw een ontruimingsplan verplicht is. In Bouwbesluit 2012 is in arkitel 6.23 vastgesteld dat een ontruimingsplan verplicht is als er in het gebouw een brandmeldinstallatie is toegepast. Wanneer brandmeldinstallaties in gebouwen verplicht zijn, is afhankelijk van de gebruiksfunctie en het soort gebouw. Dit wordt gebaseerd op de gebruiksoppervlakte en de hoogte van de hoogste verblijfsvloer. Bij een bijeenkomstfunctie is een brandmeldinstallatie vereist. Bij en kantoorfunctie (zwaardere industrie) is een niet-automatische brandmeldinstallatie bij een gebruiksoppervlakte meer dan 2500 m², een gebruiksoppervlakte meer dan 1500 m² hoger dan 1,5 meter of een gebruiksoppervlakte meer dan 750 m² hoger dan 4,1 meter. Ook als het hoogste verblijfsgebied van en kantoor (zwaardere industrie) op een hoogte hoger dan 20 meter bevindt is een brandmeldinstallatie verplicht.

Op de ontruimingsplattegronden worden vluchtroutes van gebouwen afgebeeld. De tekeningen worden getekend volgens de NEN 1414 en NEN-EN-ISO 7010.

ontruimingsplattegrond nieuwbouw

Aanpak

Een ontruimingsplattegrond moet voldoen aan verschillende eisen die zijn vastgelegd in twee normen (de NEN 1414 en NEN-EN-ISO 7010). In deze normen is vastgesteld welk formaat de tekening moet hebben, welke kleuren worden gebruikt, welke symbolen worden gebruikt en waar de plattegronden zich moeten bevinden. Het ontwerp van een ontruimingsplattegrond is echter vrijgesteld en kan worden aangepast aan de gewenste huisstijl. Belangrijk is dat de plattegronden voor iedereen duidelijk moeten zijn. Voor de eenduidigheid en de herkenbaarheid worden zoveel mogelijk symbolen uit NEN 3011 en NEN 6088 gebruikt worden. Deze symbolen dienen te worden verklaard in een legenda. De plattegronden dienen in kleur te worden uitgevoerd. Samengevat komen de volgende onderdelen op de tekeningen voor:

 • Vluchtroute
 • Normale uitgang
 • Vluchtuitgang
 • Vluchtladder
 • Noodontgrendeling van een deur
 • Brandblussers, brandslanghaspels en handbrandmelders
 • Verzamelplaats
 • Brancards en evacuatiestoelen
 • Schakelaars, afsluiters, schakelkasten en andere belangrijke installaties
 • (Zelfsluitende) deuren
 • Brandweerlift
 • Brandscheidingen en rookscheidingen
 • Ontruimingspaneel

Blauwdruk geeft altijd eerst advies over de noodzaak van een ontruimingsplattegrond. Als een ontruimingsplattegrond nodig is, wordt een afspraak gemaakt om het gebouw op te nemen. Bij het ontbreken van tekeningen wordt het gebouw ingemeten. Daarbij worden alle zaken, die van belang zijn voor een ontruimingsplattegrond, snel digitaal met een inspectie app geregistreerd. In het geval van nieuwbouw worden de technische bouwtekeningen gebruikt.

Nadat de benodigde opzet bekend is, wordt een plan voor de ontruimingsplattegronden bedacht en eventueel voorgelegd aan de brandweer. Daarna worden de ontruimingsplattegronden secuur conform NEN 1414 uitgewerkt. Nadat de plattegronden gereed zijn, worden de plattegronden aan de opdrachtgever voorgelegd en besproken. Indien dit van toepassing is, worden de benodigde aanpassingen gedaan. Hierna kunnen de tekeningen in het gebouw op de daardoor bestemde locaties worden opgehangen. In veel gevallen gaat het om ruimten waar veel mensen aanwezig zijn. De ontruimingsplattegronden zijn volledig, kloppen met de werkelijkheid en voldoen aan de norm. Eventueel kan Blauwdruk periodiek controleren of de plattegronden nog kloppen met de werkelijkheid.

ontruimingsplattegrond hotel

Ervaring

Blauwdruk heeft duizenden ontruimingsplattegronden voor meerdere opdrachtgevers gemaakt. Deze hangen in honderden gebouwen. Het gaat om:

 • Scholen
 • Werkplaatsen
 • Kantoorgebouwen
 • Opvangcentra
 • Kinderdagverblijven
 • Gemeenten
 • Gebouwen met diverse publieke functies
 • Hotels

Doordat wij werken met slimme, gestandaardiseerde templates, kunnen wij de ontruimingsplattegronden snel tegen zeer aantrekkelijke kosten vervaardigen. Ook garanderen we dat de tekeningen voor 100% voldoen aan de geldende normen. Blauwdruk biedt offertes met vaste prijzen aan, zonder het risico op onverwachts meerwerk.

Blauwdruk adviseert of een ontruimingsplattegrond nodig is. Dit kan voor zowel nieuwbouw als voor bestaande gebouwen waarvan de plattegrond is veranderd en niet meer overeenkomt met de eerder gemaakte ontruimingsplattegrond. Bij een update van plattegronden kunnen een digitale bestanden of hardcopies worden gebruikt.

ontruimingsplattegrond kantoor

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een ontruimingsplattegrond door ons laten uitwerken?

Contact