bouwtekening omgevingsvergunning

Bouwtekening omgevingsvergunningBlauwdruk maakt bouwtekeningen waarmee een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Een omgevingsvergunning

In veel gevallen moet er bij het bouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Met deze vergunning krijgt de opdrachtgever toestemming van de gemeente om te mogen bouwen. Een omgevingsvergunning wordt voor verschillende activiteiten aangevraagd. Naast de activiteit bouw zijn er activiteiten zoals:

  • Slopen
  • Kappen van bomen
  • In- of uitrit aanleggen
  • Bevestigen van een reclamebord

Voordat de gemeente een omgevingsvergunning kan verlenen, dienen er diverse stukken aan de gemeente te worden overhandigd. Het gaat onder andere om diverse bouwtekeningen, een EPC berekening, constructieberekeningen, een ventilatieberekening en een daglichtberekening. De gemeente toetst de stukken om na te gaan of het plan de geldende regels voldoen. Het gaat om het uiterlijk van een gebouw (welstand), passend binnen het bestemmingsplan en conform de eisen uit het Bouwbesluit.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, is in veel gevallen een bouwtekening nodig.

bouwtekening omgevingsvergunning villa

Bouwtekening laten maken

Bij het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning is een bouwtekening in de meeste gevallen het belangrijkste stuk dan de gemeente eist en beoordeeld. Op zo'n tekening staat namelijk ontzettend veel informatie over het nieuwe bouwwerk. Belangrijk is dat de bouwtekeningen voldoen aan de huidige eisen voor brandveiligheid, energieprestatie, constructief en past binnen het bestemmingsplan. Blauwdruk zorgt bij het uitwerken van bouwtekeningen er altijd voor dat ze voldoen aan de huidige eisen. De gemeente vraagt technische bouwkundige tekeningen die schaal 1:100 of 1:50 worden aangeleverd. Het gaat om:

  • Plattegronden
  • Doorsneden
  • Geveltekeningen

Daarnaast wordt er op een situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000) de bebouwing ten opzichte van de directe omgeving aangeduid. Een detailtekening is een bouwkundige tekening waarop wordt aangegeven hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld: kozijnen op een gevel of een dakopstand langs het dak.

bouwtekening omgevingsvergunning detailtekening

Eisen uit het Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Wanneer de gemeente een bouwtekening voor een omgevingsvergunning toetst, dient een bouwtekening in alle opzichte aan het Bouwbesluit te voldoen. Een voorbeeld bij wonen is de 55% regel. Dit houdt in dat 55% van het gebruiksoppervlakte van een woning verblijfsgebied moet zijn. Dit lijkt weinig, maar in praktijk valt dit vaak tegen. Uit de bouwtekeningen moet blijken dat een verblijfsgebied aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. Het gaat om voldoende ventilatie, daglicht. Een verblijfsruimte heeft een minimale hoogte van 2,60 meter, een minimale breedte van 1,80 meter en een minimale oppervlakte van 5,0 meter. Uit de bouwtekeningen blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, eventueel onderbouwd door Bouwbesluitberekeningen.

Daarnaast speelt brandveiligheid in veel gevallen een grote rol. Gebouwen moeten goed gecompartimenteerd worden. Op de bouwkundige tekeningen zijn de brandgrenzen altijd aangeduid. Uit de bouwtekeningen moet blijken dat de vluchtroutes van gebouwen moeten kloppen en de maximale loopafstanden bij het vluchten mogen niet te lang zijn.

bouwtekening omgevingsvergunning aanbouw

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een Bouwtekening omgevingsvergunning door ons laten verzorgen?

Contact