bouwkundige-tekening

Bouwkundige tekening

Voordat er wordt gebouwd is vaak een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. De aanvraag loopt via gemeenten.

bouwmanagement

Bouwmanagement

Coördinatie van het project en realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld.

bouwkundig-bestek

Bouwkundig bestek

Met een bouwkundig bestek wordt de gewenste kwaliteit goed vastgelegd voor een aanbieding van de uitvoerende partijen.

conditiemeting

Conditiemeting

Een inspectie op basis van de NEN 2767 waarbij bouwdelen op een eenduidige manier worden beoordeeld op de kwaliteit.

splitsingstekening

Splitsingstekening

Met een splitsingstekening worden de appartementsrechten binnen een gebouw met meerdere eigenaren vastgesteld.

bezonningsstudie

Bezonningsstudie

Om in een bebouwde omgeving te gaan bouwen kan met een bezonningsstudie aangetoond worden dat geen zonlicht weggenomen wordt.

meerjarenonderhoudsprognose

Meerjarenonderhoudsplan

In een meerjarendonderhoudsplan wordt het onderhoud van gebouwen voor de aankomende jaren in kaart gebracht.

meetrapport nen 2580

Meetrapport NEN 2580

Oppervlakten worden bepaald en in een meetrapport worden de oppervlakten van een gebouw op een eenduidige methode weergegeven.

dakopbouw

Dakopbouw

Een woning kan aanzienlijk worden vergroot met een dakopbouw. Vergroot een woning met slaapkamers of een badkamer.

beng-berekening

BENG berekening

Blauwdruk voert een BENG berekening voor nieuwbouw woningen uit bij de aanvraag omgevingsvergunning en oplevering.

bouwbesluitberekeningen

Bouwbesluitberekeningen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning essentieel: EPC-berekening, ventilatieberekening, daglichtberekening en oppervlaktetoets

ventilatieberekening

Ventilatieberekening

Voor het aanvragen van omgevingsvergunning wordt door middel van een ventilatieberekening voldoende ventilatie aangetoond.

daglichtberekening

Daglichtberekening

Voor het aanvragen van omgevingsvergunning wordt door middel van een daglichtberekening voldoende daglicht aangetoond.

inspectie-app

Inspectie app

Met een inspectie app worden alle insectierestultaten digitaal geregistreerd en digitale foto's aan de rapporten toegevoegd.

opleveringskeuring

Opleveringskeuring

Tijdens een opleveringskeuring wordt bepaald of de uitvoering van een project juist is afgerond. Opleverpunten worden vastgelegd.

tekenwerk-groot-onderhoud-renovatie

Tekenwerk groot onderhoud

De bestaande toestand van woningen wordt ingemeten en opgenomen. Daarna wordt het tekenwerk uitgewerkt.

omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Voordat er wordt gebouwd is vaak een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. De aanvraag loopt via gemeenten.

woningopname

Woningopname

Tijdens een woningopname wordt de staat van de woning vastgelegd. De opnames worden digitaal met een app geregisreerd.

gebruiksvergunning

Gebruiksvergunning

Om een pand in gebruik te nemen zijn in een aantal situaties een gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig om te mogen exploiteren.

bouwbesluittoets

Bouwbesluittoets

Voor een aanvraag omgevingsvergunning is een Bouwbesluittoets nodig. Er wordt aangetoond of aan het Bouwbesluit wordt voldaan.

calculatie

Calculatie

Voorafgaand aan een project wordt een calculatie gemaakt. Blauwdruk bouw ondersteunt aannemers bij het opstellen van een calculatie.

spouwanker-onderzoek

Spouwanker onderzoek

Met een spouwanker onderzoek wordt een visuele inspectie gedaan, waarbij de spouwankers worden beoordeeld.

energie-prestatie-advies-epa

Energie prestatie advies

Met een energie prestatie advies wordt advies gegeven over het verbeteren van de energieprestatie van een woning.

aanbouw

Aanbouw

Een woning kan makkelijk worden vergroot door middel van een aanbouw. Vaak is hier een tekening of vergunning voor nodig.

bouwadvies

Bouwadvies

Een goed advies voor iedere bouwkundige vraag. Het kan gaan om huisvesting, materiaalkennis, details en bouwfysica.

ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegrond

Het is een schematische tekening die geeft aan welke vluchtroutes genomen kunnen worden tijdens een noodsituatie.

oplever-app

Oplever app

Met een Oplever app worden alle bevindingen digitaal geregistreerd en een proces verbaal van oplevering automatisch gegenereerd.

warme opname

Warme opname

Warme opnames vinden plaats voorafgaand aan groot onderhoud of renovatie van een woningbouw complex.

bouwkundige-keuring

Bouwkundige keuring

Om de bouwkundige staat van een woning te bepalen is een bouwkundige keuring nodig. Bijvoorbeeld bij een verkoop.

splitsingsvergunning

Splitsingsvergunning

Voor een splitsingsvergunning worden tekeningen met brandscheidingen en brandveiligheidsvoorzieningen opgesteld.

brandscan

Brandscan

Het gebouw met de brandcompartimenten worden beoordeeld op brandveiligheid. Kabels en leidingen moeten zijn afgewerkt.

bewonersbegeleiding

Bewonersbegeleiding

Tijdens groot onderhoud of renovatie is communicatie met bewoners erg belangrijk. Bewonerskeuzes worden goed besproken.

bestektekening

Bestektekening

Een bestektekening vormt bij projecten samen met een bouwkundig bestek het contractstuk tussen de opdrachtgever en de aannemer.

werktekening

Werktekening

Blauwdruk werkt werktekeningen uit die tijdens de uitvoering van een project gebruikt worden.

epc-berekening

EPC berekening (EPG)

Dit is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen.

bouwkundig-gebouwbeheer

Gebouwbeheer

Als schakel tussen de huurder en vastgoedbezitter wordt Blauwdruk bouw ingeschakeld voor bouwkundig gebouwbeheer.

bouwwtoezicht

Bouwtoezicht

Met bouwtoezicht wordt bewaakt of een project volgens het contract en de omschreven kwaliteit wordt gebouwd.

werkomschrijving

Werkomschrijving

Met een werkomschrijving wordt de gewenste kwaliteit goed vastgelegd voor een aanbieding van de uitvoerende partijen.