energie prestatie advies epa

Energie prestatie advies (EPA)Blauwdruk bepaalt de energiezuinigheid van een woning en geeft advies om te verbeteren.

Wat is een energie prestatie advies?

EPA is de afkorting voor energie prestatie advies. Met een energie prestatie advies geeft Blauwdruk bouw advies over het verbeteren van de energieprestatie van een woning of meerdere woningen (een complex). Een EPA label is een waardering voor de energiezuinigheid van een woning. Dit wordt ook wel uitgedrukt in een energielabel.

Voor woningverhuur en verenigingen van eigenaren wordt de energieprestatie uitgebreid berekend door middel van Energie Index (EI). Voor zowel het energielabel als de Energie Index geldt: Hoe lager de waarde, hoe beter. Zo is energielabel G de slechtste prestatie en A++ de beste. In een standaard energie prestatie advies worden alle verbetermogelijkheden opgegeven. In een maatwerkadvies wordt gericht naar de situatie gekeken, worden kosten van de energiebesparende maatregelen inzichtelijk gemaakt en wordt inzichtelijk gemaakt welk resultaat de maatregelen geeft.

De woning wordt bezocht om te kijken naar isolatie, ventilatie, verwarming en zonne-energie. Vervolgens krijgt de woning een waardering en wordt een advies gegeven.

energie prestatie advies epa woning

Een EPA label is verplicht bij de verkoop van een woning. Daarnaast zijn woningverhuurders zoals woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders verplicht om een EPA label (energielabel) van de verhuurde woningen te hebben. Daarnaast levert een EPA label huurpunten volgens de WWS (woningwaarderingsstelsel) voor de woningen op. Met deze extra huurpunten mag een hogere maximale huur worden gerekend dan zonder EPA label. Hoe hoger het EPA label, hoe meer extra huurpunten mogen worden gerekend.

Een woning met een goede energieprestatie verbruikt minder energie dan een woning met een slechte energieprestatie. Een goede energieprestatie is daarmee goed voor het milieu en zorgt voor lage energiekosten. Voor zowel de verkoop van een particuliere woning als het verhuren van een woning is een goed epa label belangrijk. Zodra een kopende partij ziet dat een woning weinig energie verbruikt, wordt dit als pluspunt van de woning gezien. Wanneer de energieprestatie van een huurwoning wordt verbeterd, resulteert dit in extra huurpunten.

energie prestatie advies epa label

De aanpak van Blauwdruk

Bij het maken van een energie prestatie advies wordt een advies gegeven welke maatregelen nodig zijn om de energieprestatie van de woning te verbeteren. Blauwdruk vindt het belangrijk dat de maatregelen technisch goed uitvoerbaar en bouwkundig gezien logisch zijn. Wanneer de dakbedekking van een plat dak onlangs vernieuwd is, zullen wij in het energie prestatie advies niet adviseren om dakisolatie aan te brengen. Ook wordt gekeken of de maatregelen kostentechnisch interessant zijn voor het resultaat dat de maatregel geeft. Zo adviseert Blauwdruk de woning (waar mogelijk)eerst te isoleren voordat een zonneboiler wordt toegepast.

Blauwdruk maakt de benodigde investering van de energiebesparende maatregelen inzichtelijk door middel van een calculatie. Daarnaast wordt een globale indicatie afgegeven over de verwachte maandelijkse energiebesparing. Zo kan de opdrachtgever de kosten afwegen tegen de besparing van energiekosten die het energie prestatie advies in kaart brengt. Daarbij wordt rekening gehouden met het ambitieniveau.

energie prestatie advies epa rapport

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een energie prestatie advies door ons laten maken?

Contact