werktekening

WerktekeningBlauwdruk werkt werktekeningen uit die tijdens de uitvoering van een project gebruikt worden.

Werktekening voor de uitvoering van een project

Bouwtekeningen voor projecten worden in verschillende fasen gemaakt. Per fase neemt het detailniveau van het tekenwerk toe. Zo is een Voorlopig Ontwerp een vrij grove tekening. Hier kan niet vanaf worden gebouwd. In deze fase is nog te weinig uitgewerkt. Op een Definitief Ontwerp of op bestektekeningen is al meer uitwerking aanwezig, maar ook deze tekeningen zijn voor de uitvoering niet geschikt.

In de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp werkt Blauwdruk werktekeningen uit. Een werktekening is vlak voor de start van de uitvoering nodig. Vanaf deze tekeningen wordt op de bouw gewerkt. Dit zijn dus de tekeningen die tijdens de bouw in de keet van de aannemer hangen. Het zijn technische tekeningen en bevatten veel detailinformatie. Ook wordt het project volledig uitgewerkt en zorgen wij dat niets aan het toeval wordt overgelaten. De tekeningen komen overeen met de werkelijkheid. Dit betekent dat de werkelijk te gebruiken producten zijn uitgetekend. De werktekeningen worden in samenspraak met een constructeur, installatieadviseur en leveranciers gemaakt. Zonder het maken van werktekeningen, is de kans op bouwfouten groot.

Op een werktekening staat zo veel mogelijk detailinformatie waarbij rekening wordt gehouden met een meest optimale uitvoerbaarheid tijdens de bouw. Tijdens de bouw worden deze tekeningen door de aannemer gebruikt.

werktekening nieuwbouw

Wat staat er op een werktekening

Een werktekening bevat zeer nauwkeurige en volledige maatvoering. Bij de maatvoering houdt Blauwdruk altijd rekening met de afmeting van materialen als dakpannen en metselwerk. Afhankelijk van een metselverband of type dakpan wordt een exacte dakhelling of gevelbreedte gekozen, zodat alles netjes uitkomt in de bouw. Belangrijk is dat wat de tekeningen staat, de uitvoering in gelegenheid stelt conform wetten en normen te kunnen bouwen.

De tekeningen worden meestal op een schaal van 1:20 getekend. Voor details geldt dat deze 1:5, 1:2 of soms zelfs 1:1 worden getekend. Ieder bouwdeel wordt uitvoerig omschreven en voorzien van maatvoering en peilmaten. Waar in de voorafgaande fasen alleen nog een deur werd ingetekend, zullen nu ook de deurklinken op de tekeningen zichtbaar zijn. Waar in de voorgaande fasen op details metselwerk als een rechthoekig vlak werd getekend, zullen in het Uitvoeringsgereed Ontwerp ook de voegen in het metselwerk te zien zijn. Een werktekeningenset bestaat vaak uit de volgende onderdelen:

 • Plattegronden bouwlagen schaal 1:20 of deelplattegronden schaal 1:10
 • Doorsneden schaal 1:20
 • Gevels schaal 1:20 of 1:50
 • Details schaal 1:5, 1:2 of 1:1
 • Funderingstekening en palenplan
 • Dakaanzichten en kapplan
 • Kozijnstaat met binnen- en buitenkozijnen
 • Aansluitpunten installaties
 • Traptekeningen
 • Kleur- en materiaalstaat
werktekening detail

Traditioneel of BIM

Blauwdruk heeft veel ervaring met het opstellen van werktekeningen die tijdens de uitvoering van projecten gebruikt worden. Daarbij kan Blauwdruk een coordinerende rol met constructeurs, installatieadviseurs en uitvoerende partijen vervullen. Het tekenwerk wordt als traditioneel met CAD software of in een 3d model of BIM model getekend. De keuze tussen een traditionele CAD tekening, een 3d model of een BIM model is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, de manier waarop de constructeur en de installatieadviseur tekenen en de complexiteit van het project. Samen met de opdrachtgever wordt de juiste keuze gemaakt.

Na het opstellen van werktekeningen worden alle onduidelijkheden weggenomen. Dit leidt tot minder discussie tijdens de bouw. Bij kleine projecten (zoals aanbouw, woninguitbreiding en dakopbouw) is het maken van werktekeningen niet nodig. Pas wanneer de complexiteit van projecten toeneemt, worden de tekeningen gemaakt. Je kunt denken aan de volgende soort projecten:

 • Bedrijfshal
 • Kantoorgebouw
 • Restaurant
 • Winkelcentrum of commerciele ruimte
 • Nieuwbouw appartementencomplex
 • Hotel
 • Brandweerkazerne of politiebureau
werktekening gebouw

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een Werktekening door ons laten uitwerken?

Contact