bouwtekening-dakopbouw

Bouwtekening dakopbouwBlauwdruk werkt professionele bouwtekeningen voor dakopbouwen op woningen en andere panden uit.

Is een bouwtekening voor een dakopbouw nodig?

Om een dakopbouw te mogen bouwen, zijn bouwtekeningen nodig. Met een bouwtekening kan een aannemer bouwen. De aannemer weet met behulp van de tekening wat hij moet bouwen. Naast de afmetingen van de opbouw weet de aannemer bijvoorbeeld hoe hoog de dakopbouw wordt, welk type isolatiemateriaal hij gebruikt, wat de afmetingen van de dakbalken zijn en hoe groot de kozijnen worden. De tekening vertaalt de wensen van de klant in een plan voor de aannemer.

Naast dat de bouwtekeningen door een aannemer worden gebruikt, worden ze ook voor de gemeente gemaakt. Voor een dakopbouw wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Het is namelijk geen vergunningsvrij bouwwerk. Om een omgevingsvergunning te verlenen, beoordeelt de gemeente de bouwetekeningen. Op de bouwtekeningen staat een situatie voor de dakopbouw en een situatie erna. De gemeente toetst de tekeningen aan het bestemmingsplan, constructieve veiligheid en aan de eisen die door welstand gesteld worden. Als dit allemaal voldoet, verleent de gemeente de omgevingsvergunning. De gemeente plaatst hiervoor een openbaar bericht in bijvoorbeeld een krant. Hierna volgt een bezwaarperiode waarin omwonenden bezwaar tegen de dakopbouw kunnen maken. Een bouwtekening kun je daarom goed gebruiken om buren inzicht te geven in wat er gebouwd gaat worden, voordat ze in de krant lezen dat er een vergunning aangevraagd is. Op de bouwtekeningen staan de volgende onderdelen:

 • Plattegronden, een verticale horizontale doorsnede van de woning
 • Daktekeningen, het dak van bovenaf gezien
 • Gevelaanzichten, vlakke projectie van de gevels
 • Doorsneden, verticale doorsnede van de woning
 • Detailtekeningen, belangrijke knooppunten van de woning die in detail worden getekend
 • Situatietekening, plattegrond met de ligging van de woning ten opzichte van de omgeving
 • Constructietekeningen, tekeningen met constructieve elementen
 • Materialen- en kleurenschema
 • Legenda, met betekenissen van de gebruikte symbolen
 • Maatvoering en peilhoogten, om verticale en horizontale maten mee aan te duiden

Voor het bouwen van een dakopbouw zijn tekeningen nodig. Hiermee wordt een vergunning aangevraagd en kan de aannemer bouwen.

bouwtekening dakopbouw omgevingsvergunning

Ontwerp van een dakopbouw

Om tot goede bouwtekeningen te komen wordt, van grof naar fijn gewerkt. Uw wensen worden opgenomen. U geeft aan in welke stijl de woning ontworpen moet worden (denk aan een landelijke of een moderne uitstraling) en u geeft uw wensen voor de ruimten binnen aan. Deze wensen worden vertaald in een schetsontwerp. Dit is een digitale driedimensionale weergave van het huis. Het gaat met deze tekeningen vooral in de exterieure vormgeving, materiaalgebruik en de indeling van de ruimten. Bij het opstellen van een schetsontwerp is het budget van de opdrachtgever enorm belangrijk. Het heeft geen zin om een woning te ontwerpen, dat niet binnen het budget past. Om dit te voorkomen, maakt Blauwdruk in een vroeg stadium calculaties / begrotingen waarmee de bouwkosten in kaart worden gebracht.

Als dit ontwerp vast staat, wordt het schetsontwerp in een Definitief Ontwerp (DO) vertaald. Dit zijn bouwkundige bouwtekeningen. De tekeningen worden uitgewerkt tot het niveau dat nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarna worden de tekeningen uitgewerkt tot een Technisch Ontwerp en eventueel worden werktekeningen gemaakt. In dit stadium worden alle technische gegevens op de tekeningen verwerkt en zien de tekeningen er zeer gedetailleerd uit. Met deze tekeningen kan de aannemer de nieuwbouw woning bouwen.

bouwtekening-dakopbouw op plat dak

Wat staat er op een bouwtekening

De gemeente toetst of het plan binnen het bestemmingsplan past. Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart waarop aangegeven staat waar gebouwd mag worden en welke functies de gebouwen mogen hebben. Daarnaast staan in het bestemmingsplan regels over bouwhoogte, goothoogte, maximaal te bouwen volume en bijgebouwen. Bij het bouwen van een nieuw huis moet het plan in principe binnen het bestemmingsplan passen. Er zijn mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken. Dit zal altijd goed onderbouwd moeten worden. Houd rekening met een lang proces. Ook is dat kans groot dat er aanvullende onderzoeken gedaan moeten worden.

Ook toetst de gemeente of de bouwtekeningen van de nieuwbouw woning aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoen. In het bouwbesluit staan bouwtechnische voorschriften waaraan alle gebouwen in Nederland aan moeten voldoen. Ook voor nieuwbouw woningen zijn de voorschriften uit het Bouwbesluit leidend. Het Bouwbesluit maakt onderscheid in veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Belangrijke onderdelen zijn:

 • Brandveiligheid
 • Isolatiewaarden en kierdichting
 • Ventilatie
 • Daglicht
 • (Door)valveiligheid
 • Constructieve eisen

Vanuit het Bouwbesluit wordt vaak naar externe normen (NEN-normen) verwezen. De bouwtekeningen zullen aan de eisen uit het Bouwbesluit moeten voldoen.

bouwtekening dakopbouw plattegrond

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een bouwtekening-dakopbouw door ons laten uitwerken?

Contact