woningopname

WoningopnameBlauwdruk verzorgt woningopnames ter voorbereiding van groot onderhoud of renovatie.

Renovatie of groot onderhoud

Een woningopname voor renovatie of groot onderhoud wordt meestal uitgevoerd door de uitvoerder van de aannemer en de opzichter woningbouwvereniging. Het doel van de woningopname is om de huidige technische staat van de woningen en algemene ruimten te beoordelen. Er bestaan een aantal varianten van deze woningopnames. Denk aan:

  • Nulmeting
  • Koude opname
  • Warme opname

Bij een nulmeting wordt de stand van zaken opgemaakt, zonder dat er naar vervolgstappen gekeken wordt. Het is feitelijk een scan van de technische staat van het complex. Een koude opname wordt verricht om een groot onderhoud- of renovatieplan op te stellen. Meestal wordt er gewerkt met een steekproef. Vlak voor renovatie of groot onderhoud vindt de warme opname plaats. Per woning wordt gedetailleerd bekeken wat er exact moet gebeuren en wordt het plan met de bewoners doorgesproken. Ook worden bewonerswensen opgenomen en worden eventuele gezondheidsproblemen die de bewoners tijdens het project beperken, besproken.

In opdracht van aannemers en woningbouwverenigingen wordt de bestaande situatie in de woning in kaart gebracht, vastgelegd en digitaal gepresenteerd.

woningopname inspectie

Woningopname door Blauwdruk

Blauwdruk bouw voert woningopnames in opdracht van aannemers en woningbouwverenigingen uit en heeft ervaring met onder andere de drie hiervoor genoemde soorten. Blauwdruk legt de bestaande toestand tijdens de woningopname nauwkeurig vast en registreert alles wat van belang is tijdens groot onderhoud of renovatie. Dit gebeurt met jarenlange ervaring in groot onderhoud- en renovatieprojecten. Met onze kennis weet Blauwdruk precies waar op gelet moet worden.

Om alles nauwkeurig vast te leggen wordt de inspectie app gebruikt. Met de inspectie app worden gegevens digitaal vastgelegd op een digitaal woningopname formulier. Dit bespaart achteraf heel veel tijd, omdat papieren woningopname formulieren niet meer naar een digitaal bestand hoeven worden overgenomen. Foto's worden direct aan het juiste adres en de juiste ruimte gekoppeld. Ook worden cumulatieve gegevens automatisch bepaald. Zo kan er dagelijks worden bepaald hoeveel keukens er in een project vervangen moeten worden. De gegevens worden door de bewoners ook digitaal ondertekend.

woningopname energetische verbetering

De highligts

Tijdens de woningopnames wordt gekeken naar de staat waarin de woningen verkeren. Het gaat vooral om de badkamer, de keuken en het toilet, type cv installatie, kozijnen en beglazing, ventilatie, isolatie van vloer, gevel en dak. De leeftijd van de ruimten speelt een rol, maar ook technische kwaliteit, verhuurbaarheid en energetische waarde. Belangrijk is dat naast de belangrijkste items ook minder belangrijke items aan bod komen. Zo is het niet alleen belangrijk om te weten dat een cv ketel vervangen moet worden, maar ook waar de cv ketel zich bevindt en hoe de rookgasafvoer geregeld is. Daarnaast worden de eventueel aanwezige schades vastgelegd.

De uitkomsten van de woningopnames die Blauwdruk uitvoert, vormen de basis van het plan van aanpak van de benodigde ingrepen voor een complex. In het advies wordt duidelijk welke ingrepen noodzakelijk zijn en welke onderdelen gehandhaafd kunnen blijven. Belangrijker nog is dat alle werkzaamheden nauwkeurig worden gekwantificeerd. Zo weet de werkvoorbereiding van de aannemer exact wat de omvang is en weet de woningbouwvereniging ook exact wat de kosten zijn.

woningopname woningbouw

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een woningopname door ons laten uitvoeren?

Contact