meetrapport nen 2580

NEN 2580 meetrapportBlauwdruk levert goedkope en accurate meetrapporten volledig conform NEN 2580 en NTA 2581.

Waarom een NEN meetrapport maken?

Een meetrapport wordt opgesteld om discussies over vloeroppervlakten te voorkomen. Bij het verhuren, het verkopen van een pand of het bepalen van servicekosten speelt de oppervlakte van een pand een grote rol. Hier wordt de verhuur- of verkoopprijs voor een groot deel door bepaald. De NEN 2580 is een Nederlandse Norm die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor gebouwen. Met een meetrapport wordt een uniforme meetmethode voor oppervlakten van gebouwen gehanteerd. Zeker bij complexe gebouwen is het hanteren van deze uniforme norm van groot belang. Vanaf 1 januari 2021 zijn NEN 2580 metingen voor woningcorporaties verplicht. Blauwdruk stelt de meetrapporten accuraat op.

Er wordt bij gebouwen onderscheid tussen verschillende soorten oppervlakten gemaakt. Door de NEN 2580 op een juiste wijze toe te passen, worden de verschillende soorten oppervlakten voor een gebouw op een juiste wijze berekend. Er wordt onderscheid gemaakt in:

 • Bruto vloeroppervlakte (BVO).
 • Netto vloeroppervlakte (NVO).
 • Terraoppervlakte (TO).
 • Verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO).
 • Gebruiksoppervlakte (GO).

In een meetrapport worden de oppervlakten van een gebouw op een eenduidige methode weergegeven. Gemeenschappelijke ruimten worden naar-rato-verdeling van de gebruikseenheden opgedeeld.

meetrapport nen 2580 gebouw

NEN 2580 rapport

In een NEN 2580 rapport neemt Blauwdruk standaard de volgende onderdelen op:

 • Meetcertificaat.
 • Uitleg over de veschillende oppervlakten.
 • Overzicht van de metrages per bouwlaag.
 • Totaaloverzicht van metrages per huurder indien meerdere huurders aanwezig zijn.
 • Overzicht van de metrages per huurder indien meerdere huurders aanwezig zijn.
 • Vlakkentekeningen.

De opdrachtgever bepaalt welke onderdelen door Blauwdruk in het rapport worden opgenomen. Zo worden er geen onnodige werkzaamheden uitgevoerd. Het rapport wordt onafhankelijk door ons opgesteld. Wij gebruiken specialistische software om de gegevens nauwkeurig te bepalen. Controles op locatie worden met behulp van digitale meetinstrumenten uitgevoerd.

In de rapportage worden de uitkomsten van de oppervlakteberekeningen in een meetstaat weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt in de aanwezige bouwlagen van gebouw en de hierna genoemde soorten oppervlakten. Indien meerdere huurders of eigenaren van een gebouw gebruik maken, kan op het verzoek van de opdrachtgever een demarcatie tussen de oppervlakten worden gemaakt. De oppervlakten worden in een verdeelstaat getoond. In een verdeelstaat staat een verdeling van oppervlakten naar de gebruikseenheden (bijvoorbeeld huurders in een pand). De gemeenschappelijke ruimten worden naar-rato-verdeling, conform NEN2580, 4.6.2. gepresenteerd.

In een meetrapport staan schematische plattegronden van het betreffende gebouw. Dit heten vlakkentekeningen. Op de plattegronden staat geen overbodige informatie, maar alleen de bouwkundige scheidingsconstructies. De ruimten binnen het gebouw krijgen een kleur. In de legenda staat aangegeven waar deze kleur voor staat. Er wordt onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld:

 • Bruto vloeroppervlakte.
 • Vide groter dan 4m².
 • Overdekte buitenruimte..
 • Verhuurbaar vloeroppervlakte.
 • Glaslijn correctie.
 • Gebruiksoppervlakte.
 • Netto hoogte.
 • Gemeenschappelijke ruimten.
 • Verticaal verkeer.
 • Installatieruimte.
meetrapport nen 2580 nvm

Meetcertificaat type A en type B

Een belangrijk onderdeel dat aan een meetrapport wordt toegevoegd, is het meetcertificaat. Dit is een verklaring dat de opgegeven oppervlakten voldoen aan de NEN 2580. Er bestaan drie soorten meetcertificaten:

 • Meetcertificaat type A
 • Meetcertificaat type B

Bij een meetcertificaat type A worden oppervlakten en ruimtegebruik in het gebouw op locatie door Blauwdruk gecontroleerd. Dit is de meest nauwkeurige methode. De werkelijke situatie wordt namelijk door een inspecteur van Blauwdruk ter plaatse waargenomen.

Een meetcertificaat type B geeft Blauwdruk af, wanneer de oppervlakten en ruimtegebruik vanaf bouwtekening of archieftekening zijn bepaald. Van veel gebouwen zijn deze tekeningen beschikbaar. Echter is de kans groot dat er na de bouw van het gebouw wijzigingen zijn gedaan. Het kan gaan om verbouwingen of afwijkingen van de bouwtekeningen. De oppervlakten uit het meetrapport kunnen daarom afwijken van de oppervlakten in de werkelijke situatie. Ook kan het gebruik van de ruimte in de werkelijke situatie anders dan in het meetrapport zijn.

meetrapport nen 2580 meetcertificaat

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een Meetrapport volgens NEN 2580 door ons laten uitwerken?

Contact