conditiemeting

Conditiemeting conform NEN 2767Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of een complex bepaald.

Conditiemeting volgens de NEN 2767

Met een conditiemeting volgens NEN 2767 wordt de technische staat van een gebouw of een complex uniform bepaald. Dit wordt door middel van een visuele inspectie gedaan. Voor een gebouweigenaar is het interessant om te weten hoe de technische staat van de aanwezige bouwdelen van een gebouw is. Bij een conditiemeting wordt niet alleen het gebrek genoemd, maar ook de intensiteit en de omvang van een gebrek. Samen met de ernst die bij het gebrek hoort, wordt een conditiescore 1 tot en met 6 gevormd. Met deze conditiescore krijgen ook mensen zonder technische achtergrond gevoel bij de staat van onderhoud.

Met een conditiemeting kan worden bepaald welk onderhoud direct noodzakelijk is en welke in de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Zo vormt de conditiemeting in veel gevallen de basis van een meerjarenonderhoudsprognose. Een meerjarenonderhoudsprognose is voor een gebouweigenaar essentieel om voldoende onderhoudsbudget te reserveren voor de toekomstige jaren van een gebouw of complex.

Een conditiemeting wordt uitgevoerd door middel van een uniforme inspectie volgens de NEN 2767. Ieder bouwdeel krijgt een conditiescore van 1 (goed) tot 6 (zeer slecht).

conditiemeting nen 2767

Hoe gaan we te werk

Eerst wordt met de opdrachtgever besproken welke bouwdelen er onderzocht dienen te worden. Het kan zijn dat een aantal bouwdelen worden uitgesloten, omdat deze bouwdelen bijvoorbeeld bij groot onderhoud vervangen worden of onlangs onderzocht zijn. Vervolgens worden eventuele huurders op de hoogte gesteld van de komst van onze inspecteur die de conditiemeting uitvoert.

Blauwdruk voert vervolgens een conditiemeting uit. De inspectie wordt visueel, maar grondig uitgevoerd. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een voeghardheidsmeter, een priem en een vochtmeter. Alle bevindingen worden digitaal geregistreerd. Er ontstaat direct een digitale rapportage met alle bevindingen van de conditiemeting. De bevindingen worden vervolgens met de opdrachtgever besproken. Daarbij geeft Blauwdruk advies over de technische kwaliteit en de benodigde ingrepen in de toekomst. Eventueel kan met een onderhoudsvisie een meerjarenonderhoudsprognose gemaakt worden.

conditiemeting woning

Rapport conditiemeting

Blauwdruk bouw gebruikt een op maat gemaakte inspectie app om de conditiemeting volgens NEN 2767 digitaal vast te leggen. Het voordeel hiervan is dat de bevindingen direct digitaal worden vastgelegd en op kantoor niet vanaf papier in een softwarepakket overgenomen hoeven te worden. Foto's worden met de app genomen en direct op de juiste plaats in de rapportage gezet. In de app kan uit alle gebreken volgens de gebrekenlijst uit NEN 2767-2 worden gekozen. Daarnaast bevat de app een uitgebreide bibliotheek aan gebouwelementen waaruit een bouwdeel gekozen kan worden. De app rekent vervolgens automatisch de conditiescore uit.

Ons proces is daardoor ontzettend efficiënt en wij garanderen het rapport van de conditiemeting binnen een week na de conditiemeting te versturen. We kunnen ons met deze werkwijze helemaal richten op de conditiemeting,het bepalen van het benodigde onderhoud en de verwachte onderhoudskosten niet op het uitwerken van een rapportage.

conditiemeting vve

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Conditiemeting door ons laten uitvoeren?

Contact