bouwtekening-nieuwbouw-huis

Bouwtekening nieuwbouw huisBlauwdruk werkt bouwtekeningen voor nieuwbouw huizen volledig naar uw wens uit.

Altijd een tekening voor een nieuwbouw huis nodig

Als u een kavel heeft gekocht en een nieuwbouw woning wilt (laten) bouwen is een bouwtekening nodig. De bouwtekening wordt gebruikt om een omgevingsvergunning bij de gemeente aan te vragen. Om een nieuwbouw huis te bouwen, is altijd een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De gemeente kan op basis van tekeningen controleren of het bouwplan aan wet- en regelgeving voldoet. De gemeente controleert het plan en geeft goedkeuring op het bouwplan als de tekeningen en bijbehorende berekeningen voldoen, welstand akkoord gaat en het plan binnen het bestemmingsplan past. Hierna hebben omwonenden de gelegenheid om bezwaar op het bouwplan te maken. Uiteraard heeft de aannemer bouwtekeningen nodig om te bouwen. Er staat namelijk letterlijk op wat gebouwd moet worden. Op de bouwtekeningen staan de volgende onderdelen:

 • Plattegronden, een verticale horizontale doorsnede van de woning
 • Daktekeningen, het dak van bovenaf gezien
 • Gevelaanzichten, vlakke projectie van de gevels
 • Doorsneden, verticale doorsnede van de woning
 • Detailtekeningen, belangrijke knooppunten van de woning die in detail worden getekend
 • Situatietekening, plattegrond met de ligging van de woning ten opzichte van de omgeving
 • Constructietekeningen, tekeningen met constructieve elementen
 • Materialen- en kleurenschema
 • Legenda, met betekenissen van de gebruikte symbolen
 • Maatvoering en peilhoogten, om verticale en horizontale maten mee aan te duiden

Voor het bouwen van nieuwe woning zijn bouwtekeningen nodig. De gemeente geeft een omgevingsvergunning af en de aannemer kan met de tekeningen bouwen.

bouwtekening nieuwbouw huis schetsontwerp

Van schetsontwerp tot technisch ontwerp

Om tot goede bouwtekeningen te komen wordt, van grof naar fijn gewerkt. Uw wensen worden opgenomen. U geeft aan welke ontwerpstijl u aanspreekt (denk aan een landelijke of een moderne uitstraling). Daarnaast bespreken we met u de wensen voor de binnenruimten. Denk hierbij aan de indeling van ruimtes, oppervlaktes en gevelopeningen. Deze wensen worden vertaald in een schetsontwerp. Dit is een digitale driedimensionale weergave van het huis. Het gaat met deze tekeningen vooral in de exterieure vormgeving, materiaalgebruik en de indeling van de ruimten. Belangrijk is dat eventuele welstandseisen in het ontwerp opgenomen worden. Bij het opstellen van een schetsontwerp is het budget van de opdrachtgever enorm belangrijk. Het heeft namelijk geen zin om een woning te ontwerpen, dat niet binnen het budget past. Om dit te voorkomen, maakt Blauwdruk in een vroeg stadium calculaties / begrotingen waarmee de bouwkosten in kaart worden gebracht.

Als dit ontwerp vast staat, wordt het schetsontwerp in een Definitief Ontwerp (DO) vertaald. Dit zijn bouwkundige bouwtekeningen. De tekeningen worden uitgewerkt tot het niveau dat nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarna worden de tekeningen uitgewerkt tot een Technisch Ontwerp en eventueel worden werktekeningen gemaakt. In dit stadium worden alle technische gegevens op de tekeningen verwerkt en zien de tekeningen er zeer gedetailleerd uit. Met deze tekeningen kan de aannemer de nieuwbouw woning bouwen.

bouwtekening nieuwbouw huis plattegrond

Omgevingsvergunning nieuwbouw huis

De gemeente toetst of het plan binnen het bestemmingsplan past. Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart waarop aangegeven staat waar gebouwd mag worden en welke functies de gebouwen mogen hebben. Daarnaast staan in het bestemmingsplan regels over bouwhoogte, goothoogte, maximaal te bouwen volume en bijgebouwen. Bij het bouwen van een nieuw huis moet het plan in principe binnen het bestemmingsplan passen. Er zijn mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken. Dit zal altijd goed onderbouwd moeten worden. Houd rekening met een lang proces. Ook is dat kans groot dat er aanvullende onderzoeken gedaan moeten worden.

Ook toetst de gemeente of de bouwtekeningen van de nieuwbouw woning aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoen. In het bouwbesluit staan bouwtechnische voorschriften waaraan alle gebouwen in Nederland aan moeten voldoen. Ook voor nieuwbouw woningen zijn de voorschriften uit het Bouwbesluit leidend. Het Bouwbesluit maakt onderscheid in veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Belangrijke onderdelen zijn:

 • Brandveiligheid
 • Isolatiewaarden en kierdichting
 • Ventilatie
 • Daglicht
 • (Door)valveiligheid
 • Constructieve eisen

Vanuit het Bouwbesluit wordt vaak naar externe normen (NEN-normen) verwezen. De bouwtekeningen zullen aan de eisen uit het Bouwbesluit moeten voldoen.

bouwtekening nieuwbouw huis doorsnedetekening

Naast tekeningen ook berekeningen

Naast de benodigde tekeningen, moeten ook diverse berekeningen worden gemaakt. Met een oppervlakteberekening wordt aangetoond wat de exacte vloeroppervlakte en de inhoud van de woning is. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat het gebruiksoppervlakte en het verblijfsgebied is. Er geldt een minimaal percentage verblijfsgebied in een woning. Dit houdt dus in dat er voldoende verblijfsgebied ontworpen moet worden. Aan het verblijfsgebied worden eisen met betrekking tot daglichttoetreding en ventilatie gesteld. Blauwdruk maakt door middel van een ventilatieberekening en een daglichtberekening inzichtelijk hoe aan deze eisen wordt voldaan. Tot slot wordt een EPC berekeningen en een MPG berekening gemaakt. Met een EPC berekening wordt aangetoond dat de energieprestatie van de woning voldoet. Met een MPG (milieuprestatie)berekening wordt de milieubelasting van de woning inzichtelijk gebracht. Het doel hiervan is om duurzame materialen in het ontwerpproces te kiezen. Een constructeur zal door middel van constructieberekeningen aantonen dat de woning constructief voldoet.

bouwtekening nieuwbouw huis gevelaanzich

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een bouwtekening voor een nieuwbouw huis door ons laten uitwerken?

Contact