werkomschrijving

WerkomschrijvingBlauwdruk verzorgt een werkomschrijving zodat de aannemer precies weet wat te bouwen.

Waarom nodig

Voor het bouwen of verbouwen van een gebouw is het wenselijk dat een contractstuk met de aannemer wordt opgesteld. Deze bestaat meestal uit (bestek)tekeningen, een werkomschrijving, de opdracht en een begroting. Dit contractstuk zorgt er voor dat de opdrachtgever beter inzichtelijk heeft wat van de aannemer mag worden verwacht en dat de aannemer weet wat hij exact moet doen. Een werkomschrijving is essentieel bij het aanbesteden van een project.

Zonder werkomschrijving kan prijs en kwaliteit van verschillende aannemers in veel gevallen slecht met elkaar vergeleken worden. Zonder werkomschrijving zou de ene aannemer rekenen op het aanbrengen van merkkranen en de andere rekent op eenvoudige kranen. Achteraf is dit lastig te vergelijken. Dit gaat niet altijd op. Werken met een bekende aannemer of bij kleine projecten is een werkomschrijving niet noodzakelijk.

De werkomschrijving wordt duidelijk en volledig opgesteld. Dit gebeurt volgens de STABU codering.

werkomschrijving aanbouw

Wat is een werkomschrijving

In een werkomschrijving worden algemene voorwaarden vastgelegd en materialen met eigenschappen omschreven die de aannemer moet toepassen. In de algemene voorwaarden wordt vaak de UAV van toepassing verklaart, vol uitgeschreven uniforme administratieve voorwaarden. Dit zijn standaard voorwaarden die specifiek zijn opgesteld voor bouw. Echter zijn er in de UAV meerdere zaken nog niet ingevuld die nog specifiek voor het project moeten worden vastgelegd. Ook kan het zijn dat extra aanvullende voorwaarden van de opdrachtgever worden vastgelegd.

In het werkdeel van een werkomschrijving worden de toe te passen materialen benoemd en worden de gewenste materiaaleigenschappen omschreven. Daarnaast worden in het geval van bestaande bouw bewonerskeuzes, een opnamestaat en een staat van verrekenprijzen toegevoegd.

werkomschrijving onderhoud

Bestek of werkomschrijving

Het verschil tussen een bestek en een werkomschrijving betreft het niveau van uitwerking. Een werkomschrijving bevat minder detail dan een bestek. In een bestek wordt bijvoorbeeld omschreven welk type verf onder welke methode moet worden aangebracht op een kozijn, in een werkomschrijving wordt alleen aangegeven dat het kozijn moet worden geschilderd. Het opstellen van een bestek duurt dan ook langer dan een werkomschrijving.

Het toepassen van een werkomschrijving of een bestek is afhankelijk van de situatie. Budget, ervaring met de aannemer en aanbestedingsmethode spelen hierbij een belangrijke rol.

Blauwdruk bouw kan naast het opstellen van bestektekeningen, ook een werkomschrijving verzorgen. Met de opdrachtgever wordt besproken welk uitwerkingsniveau het beste bij het project past en welke wensen in het de werkomschrijving worden vastgelegd.

werkomschrijving nieuwbouw

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op bouwen, renoveren en verbouwen. Eigenlijk bieden we ondersteuning met alles wat met bouw, beheer en onderhoud te maken heeft. We werken door heel Nederland, maar ons werkgebied is vooral midden Nederland (Randstad).

Blauwdruk maakt bouwkosten inzichtelijk door middel van bouwkundige calculaties. We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We verzorgen inspecties van conditiemeting tot woningopnames voor groot onderhoud. We rekenen aan een epc berekening of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps, maken van website voor aannemers, programmeren en het ontwikkelen van Excel oplossingen.

Een werkomschrijving door ons laten uitwerken?

Contact