bouwkundig gebouwbeheer

Bouwkundig gebouwbeheerBlauwdruk verzorgt een bouwkundig gebouwbeheer zodat de technische kwaliteit van gebouwen op orde blijft.

De basis voor gebouwbeheer

Blauwdruk bouw begeleidt bouwkundig gebouwbeheer in opdracht van vastgoedbezitters. Het bouwkundig gebouwbeheer voeren we uit voor vastgoed in alle soorten en maten. Het gaat bijvoorbeeld om commercieel vastgoed zoals winkelcentra en bedrijfsruimte of om basisscholen. Met het bouwkundig gebouwbeheer zorgt Blauwdruk dat gebouwen goed worden onderhouden.

Belangrijk is dat de technische kwaliteit van gebouwen op het gewenste niveau blijft of wordt gebracht. Blauwdruk voert periodieke bouwkundige inspecties uit, waarbij de technische kwaliteit van het gebouw op een pragmatische manier worden beoordeeld. Op basis van de uitkomsten wordt het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bijgesteld of voor het eerst opgesteld. Een meerjarenonderhoudsplan is een onderhoudsbudget dat voor een gebouw in tijd wordt weggezet en wordt gebruikt tijdens het bouwkundig gebouwbeheer. Ieder jaar wordt hiermee geld gereserveerd dat nodig is om een gebouw te onderhouden of technisch te verbeteren.

Blauwdruk bouw verzorgt periodieke inspecties, een meerjarenonderhoudsplan, klachtenonderhoud en voor servicecontracten.

bouwkundig gebouwbeheer meerjarenonderhoudsplan

Voorbereiding en uitvoering

Nadat een meerjarenonderhoudsplan is bijgesteld, moeten de werkzaamheden in een bepaalde periode worden uitgevoerd. Wanneer Blauwdruk bouwkundig gebouwbeheer verzorgt, worden de werkzaamheden eerst voorbereid. Het kan zijn dat een uitvoerende partij met een opdracht direct wordt ingeschakeld. Bij werkzaamheden met een grotere omvang is de voorbereiding intensiever. Dit wil zeggen dat een werkomschrijving of bouwkundig bestek gemaakt wordt en bouwkundige tekeningen uitgewerkt worden. Meestal worden hiermee meerdere prijzen bij verschillende aannemers aangevraagd.

Voor periodieke werkzaamheden worden servicecontracten afgesproken. Het gaat om het onderhoud en keuring van dakbedekking of het onderhoud van verwarmingsinstallaties. Het aangaan en onderhouden van servicecontracten valt ook onder bouwkundig gebouwbeheer. Het is daarbij belangrijk dat alle partijen op de juiste momenten werkzaamheden verrichten en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt.

bouwkundig gebouwbeheer inspectie

Kwaliteit van de berekening

Klachtenonderhoud

Als opdrachtgevers het prettig vinden dat Blauwdruk het klachtenonderhoud op zich neemt, kan Blauwdruk dit als onderdeel van het bouwkundig gebouwbeheer uitvoeren. Alle klachten worden door de gebruikers of huurders van een gebouw gemeld. Blauwdruk neemt de klacht direct in behandeling en schakelt de juiste partij in om de klacht te verhelpen. Gebruikers kunnen de klachten digitaal melden met behulp van een door Blauwdruk ontwikkelt klachtenportaal.

In het portaal worden alle klachten bijgehouden. Ook bevindt zich in het portaal een overzicht van klachten die tijdens het gebouwbeheer zijn ontstaan. Zo kunnen de gegevens makkelijk worden geanalyseerd, waardoor de keuzes voor groot onderhoud makkelijker te maken zijn. Ook wordt de geleverde prestatie van de uitvoerende partij makkelijk bijgehouden. Wanneer gebruikers of huurders de klachten liever telefonisch doorgeven, kan Blauwdruk de gegevens ook zelf in het gebouwbeheer portaal verwerken.

bouwkundig gebouwbeheer klachtenonderhoud

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Bouwkundig gebouwbeheer door ons laten verzorgen?

Contact