bouwmanagement

BouwmanagementBij het bouwen van complexe projecten is bouwmanagament essentieel voor een goed resultaat.

In een notendop

Blauwdruk bouw begeleidt organiseert en coördineert het hele bouwproces. Bouwmanagement begint bij een haalbaarheidsonderzoek waarbij Blauwdruk de haalbaarheid van een project inzichtelijk maakt. Hierna volgt een programma van eisen, ontwerp en uitwerking. Het proces wordt vervolgd met de aannemersselectie, de bouw en uiteindelijk de oplevering. Bouwmanagement is sturen op geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. Wanneer Blauwdruk de bouwmanagement rol vervult, zijn wij de spin in het web. Wij communiceren met de opdrachtgever, de architect, andere adviseurs, eventuele gebruikers en de aannemer. Blauwdruk geeft de opdrachtgever continu advies over de keuzes die gemaakt moeten worden. Wanneer Blauwdruk bouwmanagement vervult, zullen wij ervoor zorgen dat het hele proces van top tot teen goed gecoördineerd wordt. Hierdoor verliezen we belangrijke details niet uit het oog en zorgen voor een eindproduct waar het maximale uit is gehaald.

Blauwdruk zorgt dat een gebouw wordt gebouwd of wordt verbouwd, volgens de wensen van de opdrachtgever. Binnen budget en binnen de gestelde planning.

bouwmanagement nieuwbouw

Goed proces

Een goed gebalanceerd bouwproces is heel belangrijk. Alleen met goed bouwmanagement kunnen tijdens planvorming, ontwerp en de bouw goede keuzes gemaakt worden. Worden deze keuzes niet goed gemaakt, is de kans groot dat het budget overschreden wordt, de beoogde kwaliteit niet waargemaakt wordt of de duur van het project uitloopt.

Bouwmanagement begint bij een haalbaarheidsonderzoek. Naast de financiële haalbaarheid kunnen er ook meerdere scenario's naast elkaar worden gezet. Deze worden gebaseerd op de eisen en wensen van de opdrachtgever. In een functioneel en technisch programma van eisen wordt op basis van het haalbaarheidsonderzoek een eerste ontwerp zonder schetsen, maar in woorden op papier gezet.

Hierna volgt het ontwerp en de uitwerking. Met een bestek wordt een aannemersselectie gehouden. Dit kan bijvoorbeeld met een aanbesteding. Controle op de bouw wordt gewaarborgd door middel van directievoering.

bouwmanagement project

Onderdelen

Bouwmanagement wordt in verschillende fases doorlopen. Het is belangrijk een duidelijke knip tussen de fases te maken. Na afloop van iedere fase wordt een review gedaan en een fasedocument opgesteld. Eigenlijk wordt hiermee bekeken of de beoogde doelen nog behaald worden en of de juiste koers wordt gevaren. Het gaat om de volgende fases:

  • Initiatief en haalbaarheid (haalbaarheidsonderzoek)
  • Projectdefinitie (programma van eisen)
  • Structuurontwerp (schets)
  • Voorontwerp (eerste ontwerp)
  • Definitief ontwerp (basis ontwerp)
  • Technisch ontwerp (gedetailleerd ontwerp)
  • Prijs en contractvorming (aannemersselectie)
  • Uitvoeringsgereed ontwerp (werktekeningen)
  • Directievoering (de bouw)
  • Gebruik / exploitatie (ingebruikname)
bouwmanagement utiliteit

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Bouwmanagement door ons laten verzorgen?

Contact