bewonersbegeleiding

BewonersbegeleidingDe bewonersbegeleider van Blauwdruk verzorgt bewonersbegeleiding bij groot onderhoud.

Belang bewonersbegeleiding

Tijdens groot onderhoud en renovatie projecten is bewonersbegeleiding in veel gevallen ontzettend belangrijk. Voor veel bewoners is een grote ingreep in of aan hun woning een flinke verandering. De bewoner is de klant van een woningcorporatie en heeft recht op betrokkenheid. Zeker omdat bewoners dergelijke ingrepen niet of nooit eerder mee hebben gemaakt, is goede en betrokken bewonersbegeleiding essentieel.

Er zijn in het verleden veel projecten geweest waarbij aan bewonersbegeleiding nauwelijks aandacht werd geschonken. In veel gevallen veroorzaakte dit weerstand en ontevredenheid. Wij vinden het belangrijk dat bewoners het gevoel hebben dat de woningverbetering van toegevoegde waarde is en hun leefomgeving verbetert. Hoe enthousiaster de bewoners zijn, hoe beter.

Blauwdruk zorgt ervoor dat bewoners tijdens groot onderhoud of renovatie weten waar ze aan toe zijn. Wij nemen wensen en klachten op en verzorgen het hele communicatietraject.

bewonersbegeleiding

Plan van aanpak

Allereerst wordt het project met de opdrachtgever doorgenomen. vervolgens geeft Blauwdruk advies in welke mate bewonersinformatie nodig wordt geacht. Daarna gaan we direct aan de slag. Blauwdruk bouw verzorgt het hele proces voor de bewonersbegeleiding. Daarmee bedoelen we onder andere:

  • Informatiebijeenkomsten
  • Bewonersinformatieboekjes en website
  • Warme opname / sociale opname
  • Keukentafelgesprekken
  • Steunpunt tijdens uitvoering

Tijdens de warme opnames wordt er persoonlijk kennis gemaakt, worden eventuele problemen (zoals ziekte of ouderdom) besproken en wordt uiteraard het plan toegelicht. De bewoners krijgen de gelegenheid bewonerskeuzes en bewonersopties te kiezen.

bewonersbegeleiding

Informatie

Het is goed om bewoners vroegtijdig bij het uitvoeringsproces te betrekken en door middel van bewonersbegeleiding inspraak te geven. De bewoners kennen hun complex namelijk als geen ander. Het is heel belangrijk om aan de voorkant goed duidelijk te maken wat de omvang van het plan is, welke voorzieningen er worden getroffen en welke oplossingen er worden geboden om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Blauwdruk is gespecialiseerd in het opstellen van bewonersinformatieboekjes. Ze zijn overzichtelijk, compleet en eenvoudig. De overlast wordt op dagniveau op plattegronden afgebeeld, zodat de bewoner kan zien hoeveel werknemers er over de vloer komen en in welke ruimtes ze die dag niet kunnen komen.

Blauwdruk bouw ontwikkelt voor ieder project een eigen website waar nog uitgebreidere informatie op staat. Hiermee blijven de bewoners op de hoogte.

bewonersbegeleiding

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Bewonersbegeleiding door ons laten uitvoeren?

Contact