egebruiksvergunning

GebruiksvergunningBlauwdruk verzorgt de aanvraag van een gebruiksvergunning en werkt alles uit dat nodig is.

Uitleg

Om een pand in gebruik te nemen zijn in een aantal situaties een gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig om te mogen exploiteren. Deze vergunning heet voluit de omgevingvergunning voor brandveilig gebruik. Deze omgevingsvergunning is gesplist in gebruiksvergunning of gebruikmelding.

Het verschil tussen een gebruiksvergunning en gebruiksmelding is:

  • voor een gebruiksvergunning zijn leges verschuldigd aan de gemeente, voor een gebruiksmelding niet
  • voor een gebruiksvergunning geldt een uitgebreide vergunningsprocedure van 26 weken voor een gebruiksmelding geldt een behandelprocedure van 4 weken
  • bij een gebruiksvergunning kunnen tussentijds ontbrekende gegevens worden aangevuld. Bij een gebruiksmelding niet

Wij verzorgen de vergunningen die nodig zijn om een pand in gebruik te nemen en geven advies over de veiligheid van een pand.

gebruiksvergunning aanvragen

Aanpak

De gebruiksvergunning is van toepassing bij de volgende situaties:

  • U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen
  • U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
  • U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap

De gebruiksmelding is van toepassing bij de volgende situaties:

  • Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen. Dit zijn gebouwen of bouwwerken waar meer dan 50 personen kunnen verblijven
  • Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden
  • Er wordt aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan
gebruiksvergunning gebouw

Ervaring

De aanvraag voor een gebruiksvergunning en gebruiksmelding moet voldoen aan vastgestelde eisen, waarbij een specifieke tekening en diverse informatie moet worden aangeleverd. Blauwdruk bouw weet precies welke informatie er wordt verlangd bij het aanvragen van een gebruiksvergunning. Zo kunnen wij een duidelijk en snel proces begeleiden.

Blauwdruk bouw heeft ruime ervaring met het aanvragen van gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen. Onder andere voor diverse kinderdagverblijven, kantoren en dagverblijven hebben wij deze aangevraagd. Deze zijn uiteraard ook verkregen.

Wij stellen graag een vrijblijvende offerte op voor het aanvragen van de gebruiksvergunning of gebruiksmelding, het uitwerken van eventuele benodigdheden en het voeren van communicatie met instanties.

gebruiksvergunning horeca

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een gebruiksvergunning door ons laten verzorgen?

Contact