splitsingsvergunning

Splitsingsvergunning aanvragenBlauwdruk vraagt een splitsingsvergunning aan en maakt hiervoor de benodigde tekeningen.

Wanneer een splitsingsvergunning nodig

Een appartementengebouw (flat), woning, of een ander gebouw met meerdere eigenaren kan in veel situaties worden gesplitst. Bij het splitsen van bouwkundige objecten is in bijna alle gevallen een vergunning nodig: De splitsingsvergunning. Met een aanvraag van een splitsingsvergunning wordt de gemeente van de wijziging in een pand op de hoogte gesteld. Daarnaast toetst de gemeente bij de aanvraag van de splitsingsvergunning of de wijziging veilig is en of de nieuwe situatie aan de wet- en regelgeving voldoet.

Een aanvraag van een splitsingsvergunning voor een bouwkundige splitsing is niet hetzelfde als een notariële splitsing. Bij een notariële splitsing worden splitsingstekeningen gemaakt. Deze splitsingstekeningen worden ter goedkeuring naar het kadaster gestuurd en via een notaris samen met een splitsingsakte vastgesteld. Op de notariële splitsingstekeningen staan geen bouwkundige zaken, maar voornamelijk schematische eigendomsgrenzen, een complexaanduiding en indexnummers. Op de tekeningen zijn de privégedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten van een gebouw kenbaar gemaakt door middel van verschillende lijndiktes. Een notariële splitsing en het opstellen van splitsingstekeningen gebeurt wanneer de splitsing tussen eigendomsgrenzen en algemene ruimten binnen een gebouw (opnieuw) vast gelegd moeten worden. Er zijn veel denkbare situaties denkbaar voor een splitsingsvergunning bij een gebouw:

  • Splitsen van een woonhuis voor het maken van studentenkamers
  • Splitsen van een woning en het opdelen van appartementen per verdieping
  • Legaliseren van een eerder uitgevoerde splitsing
  • Uitbreiden van een gebouw waarbij meer eenheden worden toegevoegd

Voor een aanvraag van een splitsingsvergunning stelt Blauwdruk duidelijke tekeningen op. Hierop is de nieuwe splitsing zichtbaar en zijn brandscheidingen en brandveiligheidsvoorzieningen zichtbaar.

splitsingsvergunning appartement

Tekeningen voor splitsingsvergunning

Voor het aanvragen van een vergunning vragen gemeenten om diverse stukken in te dienen. Wat er precies nodig is, is per gemeente verschillend. Bij een bouwkundige splitsing is een bouwkundige tekening in de meeste gevallen noodzakelijk. Op de tekening is het gebouw in de staat voor de splitsing en na de splitsing daarna getekend. Op deze manier ziet de gemeente wat er gaat veranderen.

Op de tekeningen voor een aanvraag splitsingsvergunning werkt Blauwdruk eerst de bestaande situatie uit. Hierbij wordt eventueel gebruik gemaakt van beschikbare archieftekeningen. Als deze tekeningen niet beschikbaar zijn, meet Blauwdruk het volledige pand in. Het zijn bouwkundige tekeningen met een schaal 1:100 of 1:50. In de meeste gevallen gaat het om plattegronden per verdieping, doorsnede tekeningen en een situatietekening. Vervolgens wordt op de tekeningen de gewijzigde situatie uitgewerkt. Het is van groot belang dat de situatie aan wet- en regelgeving voldoet. Daarom zet Blauwdruk altijd de volgende zaken op tekening:

  • Brandcompartimenten en scheiding tussen brandcompartimenten
  • Zelfsluitende deuren
  • Aanwezige blusmiddelen
  • Voldoende vrije toegang
  • Aanwezige rookmelders
splitsingsvergunning laten maken

Aanpak splitsingsvergunningen

Het verschilt per gemeente of een splitsingvergunning bij splitsen noodzakelijk is. De gemeente bepaalt in de Huisvestingsverordening wanneer deze nodig is. Allereerst wordt door Blauwdruk uitgezocht of het aanvragen van een vergunning bij de betreffende gemeente vereist is. Als een vergunning nodig blijkt te zijn, wordt met de opdrachtgever besproken hoe het pand exact wordt gesplitst. Blauwdruk geeft in een gesprek aan, welke maatregelen er getroffen dienen te worden om het plan conform wet- en regelgeving (bijvoorbeeld het Bouwbesluit) uit te voeren. Denk daarbij aan de aanwezigheid en locaties van blusmiddelen, rookmelders, deurdrangers en brandscheidingen voor nieuwe brandcompartimenten. Nadat de tekeningen gereed zijn, worden deze ter goedkeuring een de opdrachtgever voorgelegd. Na goedkeuring of een eventuele wijziging dient Blauwdruk de aanvraag voor de splitsingsvergunning in.

Het is per gemeente verschillend op welke manier een splitsingsvergunning wordt aangevraagd. Vaak wordt dit via het Omgevingsloket (OLO) geregeld. Dit is een online platform waarin aanvragen voor vergunningen bij gemeenten worden ingediend. Blauwdruk kan de vergunning namens u via E-herkenning indienen.

splitsingsvergunning studentenkamers

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een tekening voor een splitsingsvergunning door ons laten uitwerken?

Contact