afwijken bestemmingsplan

Afwijken bestemmingsplanBlauwdruk werkt alles uit wat nodig is van het bestemmingsplan te mogen afwijken en onderzoekt wat mogelijk is.

Wat staat er in een bestemmingsplan

Iedereen die bouwt, verbouwt of aanbouwt, moet zich houden aan een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft de bestemming van een gebied in een woonplaats aan. Eigenlijk is het een plan waarin staat wat de gemeente toelaat met betrekking tot bouwen. Een bestemmingsplan ziet er voor iedere woonplaats en ieder gebied binnen een woonplaats, anders uit en wijzigt soms. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en een onderbouwing. Op de plankaart staan allerlei kenmerken, waar in de onderbouwing eisen aan gesteld worden. Het gaat niet alleen om de functie van een kavel (wonen, werken, onderwijs, agrarisch gebied), maar ook om technische eisen. Belangrijke eisen die in dit document staan zijn onder andere:

  • Bebouwingsgebied van een kavel
  • Bestemming van een kavel
  • Maximale hoogte dakrand
  • Maximale hoogte daknok

Als wij het mogelijk achten om van het bestemmingsplan af te kunnen wijken, werken we een 3d ontwerp en bouwkundige tekeningen uit.

afwijken bestemmingsplan omgevingsvergunning

Afwijken van bestemmingsplan

Het kan zijn dat bouw- verbouw of aanbouw plannen in strijd met het bestemmingsplan zijn. Zo kan het goed zijn dat de maximale nokhoogte (bouwhoogte) van een woning met een plat dat zes meter is. Dat is onvoldoende voor het creëren van een extra verdieping op de woning. In dat geval dient een bijzondere aanvraag voor een omgevingsvergunning te worden ingediend. Hiermee is afwijken van een bestemmingplan mogelijk. Aan de gemeente dient te worden gevraagd of afwijken van het bestemmingsplan toegelaten wordt. Het bouwplan past dan namelijk niet binnen de regels van het bestemmingsplan.

Het is niet zo dat altijd aan een afwijking van het bestemmingsplan medewerking wordt verleend. De afwijking moet namelijk passen binnen het ruimtelijke beleid van de gemeente. Het ligt zeker niet voor de hand dat gemeenten grote afwijkingen zomaar toestaan. Blauwdruk bouw onderzoekt of een bouwplan binnen het bestemmingsplan wordt toegelaten. Indien dit niet zo is, ondersteunt Blauwdruk bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan.

afwijken bestemmingsplan reguliere procedure

Verschillen afwijkingen

Bij het afwijken van een bestemmingsplan zijn verschillende procedures die kunnen worden gevolgd. Bij een binnenplanse afwijking worden niet ingrijpende afwijkingen behandeld. Het gaat daarbij afwijkingen ten opzichte van de maximale afmeting van een bouwwerk. Ook bestaan er buitenplanse afwijkingen. Bij buitenplanse afwijkingen worden alle kleine afwijkingen behandeld. Het gaat meestal om particuliere woningbouw. Denk aan het plaatsen van een dakopbouw of aanbouw in strijd met het bestemmingsplan.

Daarnaast bestaat het WABO-projectbesluit. Dit is een afwijkingsmogelijkheid die verder gaat dan de hiervoor benoemende opties. Het gaat om grote projecten zoals de herstructurering van een wijk of om grote bouwprojecten die helemaal niet aansluiten bij het geldende bestemmingsplan. Voor het projectbesluit is een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing met een toelichting en een plantekening noodzakelijk. De beslistermijn bij deze procedure is 26 weken.

afwijken bestemmingsplan buitenplans afwijken

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op bouwen, renoveren en verbouwen. Eigenlijk bieden we ondersteuning met alles wat met bouw, beheer en onderhoud te maken heeft. We werken door heel Nederland, maar ons werkgebied is vooral midden Nederland (Randstad).

Blauwdruk maakt bouwkosten inzichtelijk door middel van bouwkundige calculaties. We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We verzorgen inspecties van conditiemeting tot woningopnames voor groot onderhoud. We rekenen aan een epc berekening of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps, maken van website voor aannemers, programmeren en het ontwikkelen van Excel oplossingen.

Een afwijking van het bestemmingsplan door ons laten begeleiden?

Contact