omgevingsvergunning-dakterras

Omgevingsvergunning dakterrasBlauwdruk verzorgt alle tekeningen de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning voor dakterrassen nodig?

Veel mensen kiezen er voor om een dakterras te realiseren. Zeker voor appartementen zonder tuin kan dit een ideale oplossing zijn om een buitenruimte te creëren. Het kan een waardevermeerdering van een appartement of pand zijn. In veel gevallen kan dit zonder hele grote ingrijpende veranderingen in een woning. Toch komt er bij het aanbrengen van een dakterras meer kijken dan alleen het plaatsen van balustrades. Er is namelijk altijd een omgevingsvergunning nodig om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Vergunningsvrije dakterrassen bestaan niet. Om zeker te weten of u voor (ver)bouwwerkzaamheden een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd, kunt u met behulp van de vergunningcheck een checklist doorlopen. Bij het invullen van de vragenlijst wordt gevraagd of het gaat om een dakterras of balkon. Zodra dit het geval is, is een vergunning altijd noodzakelijk.

Een omgevingsvergunning wordt door gemeenten afgegeven. Vroeger heette dit een bouwvergunning. Een vergunning geeft een gemeente af, nadat een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend. Tegenwoordig worden aanvragen van omgevingsvergunning digitaal gedaan. Dit gebeurt via het Omgevingsloket. Dit is een online platform waarmee gegevens bij gemeenten kunnen worden geleverd en een aanvraag kan worden gestart. De aanvraag moet voldoen aan de wet- en regelgeving en moet volledig zijn. Pas nadat de gemeente een volledig dossier heeft getoetst en de plannen niet in strijd met wet- en regelgeving zijn, geeft de gemeente groen licht en mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Nadat de gemeente groen licht geeft, hebben omwonenden de kans om bezwaar te maken. Binnen zes weken moeten omwonenden bij de gemeente bezwaar aantekenen tegen het bouwplan. Als een bezwaar binnenkomt, moet de gemeente de vergunning heroverwegen. De gemeente zal beoordelen of de bezwaren het bouwplan tegen houden. In het geval van een dakterras gaat het om het recht op privacy of het wegnemen van bezonning door nieuwe bouwwerken. Na zes weken vervalt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een bouwplan.

Om een dakterras te mogen bouwen, is altijd een omgevingsvergunning nodig. Bekijk of het plan binnen het bestemmingsplan past en dien de juiste tekeningen en berekeningen in. Blauwdruk ondersteunt hierbij.

Omgevingsvergunning dakterras bouwtekening

Mag een dakterras volgens het bestemmingsplan

Voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een dakterras is het slim om het bestemmingsplan te raadplegen. In het bestemmingsplan leggen gemeenten vast wat de bestemming van grond is. Denk aan winkels, scholen, kantoren en woningen. Deze bestemmingen worden op een plankaart aangeduid. Aan deze bestemmingen zijn zogenaamde planregels gekoppeld. In deze planregels staat per bestemming omschreven wat wel en niet mag. Zo kan het zijn dat er specifieke regels over dakterrassen in het bestemmingsplan opgenomen zijn. Ook kan het zijn dat er algemene regels over bouwwerken genoemd staan, welke verband met een dakterras hebben. In het bestemmingsplan kan staan:

 • De maximale hoogte van het bouwwerk
 • De minimale afstand tussen een dakterras en de buren
 • Een dakterras alleen op bijgebouwen toegestaan is
 • Dat een dakterras van binnenuit ontsloten moet worden
 • De maximale afmetingen van een dakterras

Als het plan niet aan de planregels uit het bestemmingsplan voldoet, is de kans aanwezig dat de gemeente het plan afwijst. In sommige situaties wordt van het bestemmingsplan afgeweken. Dit gebeurt als afdeling stedenbouw een positieve beoordeling geeft of een bouwplan vaker is goedgekeurd bij naastgelegen panden. Blauwdruk onderzoekt voorafgaand aan een aanvraag omgevingsvergunning of de gewenste verbouwingsactiviteiten binnen het bestemmingsplan passen.

Omgevingsvergunning dakterras 3d impressie

Welke tekeningen en berekeningen aanleveren

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning worden allerlei gegevens gevraagd. Denk hierbij aan materialen, oppervlakten en de kosten van het project. Na het invullen van deze gegevens dienen bestanden aan het dossier te worden gevoegd. Het gaat om tekeningen op schaal, constructieberekeningen en foto's. Meestal worden de volgende gegevens aangeleverd:

 • Situatietekening
 • Plattegrondtekeningen van het pand
 • Gevelaanzichten
 • Doorsnedetekeningen
 • Detailtekeningen
 • Constructieberekeningen
 • Constructietekeningen

Op de bouwkundige tekeningen moet een oude (bestaande) toestand en een nieuwe toestand uitgewerkt zijn. Door de situaties met elkaar te vergelijken, weet de gemeente exact wat er verandert tijdens de verbouwing. Op een situatietekening wordt duidelijk waar het plan zich bevindt, ten opzichte van omliggende bebouwing en kavels. De plattegrondindeling van de bebouwing en het dakterras worden uitgewerkt op plattegrondtekeningen. Duidelijk zichtbaar wordt hoe groot het dakterras is en hoe het terras ontsloten wordt. Gevelaanzichten zijn tekeningen met een vlakke weergave van de gevels. Hierop is onder andere het hekwerk van het terras zichtbaar. Op doorsnedentekeningen staat een verticale doorsnede van het pand waarop de verandering zichtbaar is. Op deze tekeningen staan hoogtematen. Op detailtekeningen worden belangrijke knooppunten van veranderingen zeer gedetailleerd (met een kleine schaal) getekend. Denk aan een trap, vloerluik of een hekwerk. Met constructieberekeningen wordt aangetoond dat het bouwwerk constructief veilig is. Het constructieprincipe wordt door middel van constructietekeningen verduidelijkt. De gemeente kan naast deze gegevens soms nog andere gegevens vragen, maar dit is per situatie verschillend.

Omgevingsvergunning dakterras doorsnedetekening

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een Omgevingsvergunning door ons laten verzorgen voor een dakterras?

Contact