bouwkundig tekenwerk

Bouwkundig tekenwerkBouwkundig tekenwerk groot onderhoud tot nieuwbouw

Waarom bouwkundig tekenwerk

Voor het bouwen of verbouwen van een gebouw met omvangrijke werkzaamheden is goed bouwkundig tekenwerk essentieel voor het project. Met het bouwkundig tekenwerk wordt een project in detail uitgewerkt en ontstaat inzicht in de bouwkundige uitgangspunten van een gebouw. De opdrachtgever heeft inzicht in het project en de aannemer weet hoe het project gebouwd wordt. Bouwkundig tekenwerk is essentieel bij het bouwen van een project en de afspraken die tussen verschillende partijen gemaakt worden.

Zonder bouwkundig tekenwerk kan niet worden vastgelegd hoe het gebouw na de werkzaamheden er uit moet komen te zien. Hierdoor kan het zijn dat de aannemer zaken anders heeft uitgevoerd dan de opdrachtgever had verwacht of dat zaken verkeerd worden uitgevoerd. Zo kloppen afmetingen van ruimtes niet, of wordt een ander product gekozen dan de bedoeling was. Zonder bouwkundig tekenwerk is dit vooraf lastig vast te leggen en kunnen vervelende discussies voorkomen. Bij kleine verbouwingen of onderhoudswerkzaamheden is bouwkundig tekenwerk niet altijd noodzakelijk.

Bouwkundig tekenwerk wordt op ieder gewenst niveau en voor ieder soort project door Blauwdruk verzorgd. Van Voorontwerp tot uitvoeringstekening. Van schoolgebouw tot appartementencomplex.

bouwkundig tekenwerk nieuwbouw

Wat is bouwkundig tekenwerk

Op bouwkundig tekenwerk wordt de locatie en afmetingen van de verschillende producten en materialen vastgelegd. Het bouwkundig tekenwerk zorgt ervoor dat de opdrachtgever en aannemer inzichtelijk krijgen hoe een gebouw er uit komt te zien. Samen met een bestek of een werkomschrijving wordt vastgelegd hoe het gebouw moet worden gebouwd.

Voor het maken van het bouwkundig tekenwerk zijn er diverse gestandaardiseerde niveaus. Per niveau is vastgelegd wat er op een bouwkundig tekenwerk moet staan en hoe dit er uit moet zien. De volgende niveaus worden vaak gehanteerd:

bouwkundig tekenwerk ontwerp

Welk bouwkundig tekenwerk nodig

Het niveau van het bouwkundig tekenwerk is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Het bouwkundig tekenwerk in de fase initiatief haalbaarheid is voorzien van globale lijnen (schetsen) en het bouwkundig tekenwerk in de fase uitvoeringsgereed ontwerp is zeer gedetailleerd. In deze fase zijn alle details tot de millimeter nauwkeurig vastgelegd. Het bouwkundig tekenwerk in de fase gebruik/exploitatie wordt na afronding van de werkzaamheden gemaakt om de uiteindelijk gerealiseerde situatie vast te leggen.

Welk bouwkundig tekenwerk er bij bouwproject nodig zijn is sterk afhankelijk van het type opdrachtgever, de manier waarop een aannemer is of wordt geselecteerd en het bouwproject.

Indien alleen een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, is het niveau definitief ontwerp voor de aanvraag voldoende en kan het project voor de werkvoorbereiding verder worden uitgewerkt. Indien er een aanbesteding plaatsvindt, is het aan te raden om het bouwkundig tekenwerk uit te werken tot het niveau technisch ontwerp. Blauwdruk verzorgt alle soorten bouwkundig tekenwerk.

bouwkundig tekenwerk plattegrond

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Bouwkundig tekenwerk door ons laten verzorgen?

Contact

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.