omgevingsvergunning-kozijnen-vervangen

Omgevingsvergunning kozijnen vervangenBlauwdruk verzorgt de benodigde tekeningen om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Is het aanvragen van een omgevingsvergunning altijd nodig?

Het vervangen van kozijnen is noodzakelijk wanneer kozijnen in een slechte technische staat verkeren en wanneer een reparatie te duur is of niet meer mogelijk is. Meestal wordt een slechte technische staat veroorzaakt door achterstallig onderhoud, een slechte houtsoort of slijtage van bijvoorbeeld het hang- en sluitwerk. Kozijnen worden tevens vervangen om onderhoudskosten te besparen. Houten kozijnen worden periodiek geschilderd. Wanneer houten kozijnen door kunststof kozijnen of aluminium kozijnen vervangen worden, zijn schilderbeurten niet meer nodig. Kozijnen worden regelmatig voor energetische verbetering vervangen. Kozijnen ramen en deuren met enkel glas worden vervangen door nieuwe kozijnen met HR++ isolatieglas. HR++ glas heeft een veel betere isolatiewaarde dan enkel glas. Het nieuwe glas in combinatie met een betere kierdichting zorgt voor minder energieverlies en lagere stookkosten.

Het vervangen van kozijnen mag regelmatig niet zonder vergunning. Voor het vervangen van buitenkozijnen moet dan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Vroeger heette dit in een bouwvergunning. Met het verlenen van een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming de kozijnen te vervangen. U kunt zelf nagaan of het vervangen van kozijnen vergunningplichtig is door de vergunningcheck via het omgevingsloket uit te voeren. Eventueel kunnen wij u hierbij helpen. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is in ieder geval nodig in de volgende situaties:

  • Het gaat om kozijnen aan de voorkant van het pand
  • Het gaat om kozijnen aan de zijkant of achterkant grenzend aan de openbaar toegankelijk gebied
  • Het betreft een monument
  • Het betreft beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht

Om kozijnen te mogen vervangen, is het in veel gevallen verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Hiervoor zijn de juiste bouwkundige tekeningen op schaal nodig

Omgevingsvergunning kozijnen vervangen bouwtekekening

Welke tekeningen zijn nodig om de omgevingsvergunning aan te vragen?

Gemeenten kunnen het bouwplan toetsen door middel van bouwkundige tekeningen. Blauwdruk werkt de oude (bestaande) situatie van de woning uit. Deze situatie wordt uitgewerkt door archieftekeningen van het pand in te zien. Als er geen volledige archieftekeningen aanwezig zijn of de kwaliteit te beperkt is, wordt het pand volledig ingemeten. Deze tekeningen zijn tevens de basis voor de nieuwe (uiteindelijke) situatie. In de nieuwe situatie worden de nieuwe kozijnen ingetekend en worden detailtekeningen gemaakt. Door het verschil tussen de oude situatie en de nieuwe situatie te bekijken, ziet de gemeente welke veranderingen er door het vervangen van de kozijnen optreden. Gemeenten eisen over het algemeen de volgende onderdelen:

  • Gevelaanzichten van gevels waar veranderingen optreden
  • Globale plattegronden van verdiepingen waar veranderingen optreden
  • Doorsnedetekening van het pand
  • Detailtekeningen van de kozijnaansluitingen
  • Een situatietekening
  • Foto's van de bestaande situatie

Op de gevelaanzichten is goed te zien om welke kozijnen het gaat en hoe een eventuele nieuwe kleurstelling en kozijnindeling wordt. Op de plattegronden wordt duidelijk welke ruimten aan de kozijnen grenzen. Op de doorsnedetekeningen duiden we veel technische gegevens aan. Gemeente kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de doorsnede toetsen of aan de minimumeis voor afscheidingen (borstweringen) ter plaatse van een raam voldaan wordt. Tevens toetst de gemeente of er wordt voldaan aan eisen met betrekking tot brandoverslag. Detailtekeningen zijn vooral belangrijk voor de welstandscommissie. De welstandscommissie toetst of het uiterlijk van het pand na het vervangen van de kozijnen nog goed is. Het gaat om materiaalgebruik, type kozijnprofiel en afmetingen. Op een situatietekening zijn de kavels met bebouwing van het pand en de omliggende pandengetekend.

Omgevingsvergunning kozijnen vervangen 3d impressie

Kan de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning weigeren?

De gemeente kan een aanvraag omgevingsvergunning weigeren. Vooral bij monumentale panden en bij beschermd stadsgezicht kan de gemeente eisen een karakteristiek uiterlijk in stand te houden. het wijzigen van kleurgebruik , materiaalgebruik of type profilering is dan niet altijd mogelijk. Houd er altijd rekening mee dat specifieke materialen of kozijnprofielen kostenverhogend ten opzichte van standaard kozijnen kunnen zijn.

Naast de aandacht voor de hiervoor genoemde welstandseisen zorgt Blauwdruk dat de tekeningen correct aangeleverd worden en dat de tekeningen aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoen.

Omgevingsvergunning kozijnen vervangen doorsnedetekening

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op bouwen, renoveren en verbouwen. Eigenlijk bieden we ondersteuning met alles wat met bouw, beheer en onderhoud te maken heeft. We werken door heel Nederland, maar ons werkgebied is vooral midden Nederland (Randstad).

Blauwdruk maakt bouwkosten inzichtelijk door middel van bouwkundige calculaties. We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We verzorgen inspecties van conditiemeting tot woningopnames voor groot onderhoud. We rekenen aan een epc berekening of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps, maken van website voor aannemers, programmeren en het ontwikkelen van Excel oplossingen.

Een Omgevingsvergunning door ons laten verzorgen om kozijnen te vervangen?

Contact