19-11-2019

EPC berekening voor korting op erfpacht en hypotheek

Diverse banken en Gemeente Amsterdam geven op dit moment een korting op de hypotheekrente en op de erfpacht als u een energiezuinige woning heeft of wilt kopen. Onder andere de Rabobank, de ABN Amro, de ING Bank en de Triodos Bank geven korting op het toe te passen rentepercentage van de hypotheekrente. Uw hypotheekadviseur kan aangeven of uw bank een kortingsregeling hanteert op de hypotheekrente, wanneer uw huis een lage Ener­gie Pres­ta­tie Coëffi­ciënt (EPC) heeft.

Gemeente Amsterdam hanteert 20 euro per vierkante meter korting op de erfpachtgrondwaarde, voor ieder tiende punt dat de EPC waarde lager is dan 0,4. De hypotheekverstrekkers hanteren ieder een eigen waarde vanaf wanneer de korting gaat gelden. De gehanteerde maximum EPC waarden variëren van 1,0 tot 0,0.

Wij krijgen regelmatig de vraag een Ener­gie Pres­ta­tie Coëffi­ciënt (EPC) voor woningen door te rekenen en de vraag welke maatregelen er voor zorgen dat de EPC waarde van uw woning zakt. Om u beter te informeren over EPC, korting op erfpacht en korting op hypotheekrente hebben we een artikel over dit specifieke onderwerp geschreven.

Wat is een EPC of een Ener­gie Pres­ta­tie Coëffi­ciënt 

EPC is de afkorting van Energieprestatiecoëfficiënt. EPC is een index die de energetische prestatie van een woning uitdrukt. De index geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Hoe lager de EPC waarde, hoe beter de energieprestatie is. Een EPC berekening is te laten maken bij een nieuwbouw woning. Er gelden in Nederland regels bij voor een minimale EPC eis bij nieuwbouw. Op dit moment geldt een minimale EPC van 0,4 bij nieuwbouw. Daarnaast zijn er gemeenten die strengere eisen voor nieuwbouw hanteren.

Bij het berekenen van een EPC wordt de isolatiewaarde van gevels, daken, vloeren, kozijnen, beglazing en panelen gebruikt. Daarnaast spelen installaties een belangrijke rol. Het gaat om ventilatie, verwarming, verwarmen van sanitair water en eventuele zonnepanelen of zonneboilers. Een hogere isolatiewaarde, een energiezuinige installatie en het opwekken van duurzame energie hebben een positieve invloed op de EPC. De berekening wordt op dit moment conform NEN 7120 gemaakt.

Om inzichtelijk te krijgen of uw woning een lage Ener­gie Ener­gie Pres­ta­tie Coëffi­ciënt (EPC) heeft, is het bouwjaar van uw woning een goede start indicator. Bij het aanvragen van omgevingsvergunning of toenmalige bouwaanvraag voor uw woningna 1996 was een EPC berekening namelijk verplicht.

Een maximale Ener­gie Pres­ta­tie Coëffi­ciënt (EPC) voor woningen na 1996 bedraagt:

Jaartal aanvraag vergunning woning Maximale EPC
vanaf 1996 1,4
vanaf 1998 1,2
vanaf 2000 1,0
vanaf 2006 0,8
vanaf 2011 0,6
vanaf 2015 0,4

Hierop zijn enkele uitzonderingen zoals de gemeente Amsterdam en Enschede, die sinds februari 2019 een maximale EPC waarde hebben vastgesteld van 0,2 voor nieuw te bouwen woningen.

Het jaartal van de woning is een goede start indicator, maar het kan zijn dat uw woning toen energetisch beter is gebouwd dan de geldende eisen. Ook kan het zijn dat er naderhand energiezuinige maatregelen zijn getroffen, die zorgdragen dat uw woning een lagere EPC waarde heeft. U kunt bijvoorbeeld zonnepanelen hebben laten aanbrengen.

Maatregelen verlagen Ener­gie Pres­ta­tie Coëffi­ciënt (EPC)

Voor het bepalen van de EPC waarde van een woning zijn de ligging, de toegepaste isolatiewaarden en de aangebrachte installatie van belang. De EPC-waarde van uw woning kunt u verbeteren (verlagen) door het treffen van energiezuinige maatregelen. Onder andere de volgende maatregelen hebben een bijdrage bij het verlagen van de EPC-waarde:

  • Het verhogen van de isolatiewaarde van de beganegrondvloer, gevels en daken
  • Het vervangen van de bestaande beglazing voor HR++ of driedubbele HR+++ triple beglazing
  • Het aansluiten van de woning op het warmtenet van de stadsverwarming
  • Het vervangen van de bestaande verwarmingsinstallatie door een warmtepomp of ander energiezuinige installatie
  • Het toepassen van een zonneboiler voor uw sanitaire water
  • Het upgraden of vervangen van het bestaande ventilatiesysteem voor een systeem met vraaggestuurde ventilatie of een WTW-systeem
  • Het aanbrengen van zonnepanelen (PV)

Het aansluiten van uw woning op het warmtenet van stadsverwarming, het aanbrengen van een warmtepomp en zonnepanelen (PV-panelen) zorgen dat de EPC-waarde van uw woning het sterkst wordt verlaagd.

Bij enkele banken is het mogelijk dat het nemen van maatregelen wordt meegefinancierd en dat verstrekte korting geldt bij het verstrekken van de hypotheek. U moet dan wel de voorgenomen maatregelen binnen een bepaalde periode uitvoeren. Uw hypotheek adviseur kunt u uw aangeven welke regels uw bank hanteert.

Opstellen EPC-berekening

Het opstellen van een EPC berekening kunt u niet zelf. Hiervoor heeft u een professional nodig. Daarnaast wordt een EPC berekeningen met specifieke software uitgevoerd. Blauwdruk is gedreven in het uitvoeren van EPC berekeningen. Wij willen de gevraagde EPC berekening graag voor u maken, zodat u van de korting op hypotheekrente of erfpacht kunt profiteren. De EPC berekening wordt door ons gemaakt conform de geldende eisen in de NEN 7120. Voor het maken van de EPC berekening maken wij gebruik van EPG software, die voldoet aan de gestelde eisen conform de BRL 9501. De EPC-berekeningen worden door ons bureau gemaakt door medewerkers die in het bezit van zijn van diverse opleidingen en in het bezit zijn van certificaten op het gebied van energieprestatie voor woningen. De kosten voor het maken van een EPC berekening variëren van € 150,00 tot € 300,00 exclusief btw tot per woning. Dit is afhankelijk van welke gegevens er beschikbaar zijn (tekeningen en type informatie) en of wij eventueel bij u langs moeten komen.

Indien u voor een complex of straat met gelijkwaardige woningen EPC berekeningen wilt laten maken, behoort een collectiviteitkorting tot de mogelijkheden. Normaal gesproken kunnen wij de EPC berekening binnen een werkweek aan u leveren. Voor vragen of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen.