bouwkundige-tekening

Bouwkundige tekening

Voordat er wordt gebouwd is vaak een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. De aanvraag loopt via gemeenten.

werkomschrijving

Werkomschrijving

Met een werkomschrijving wordt de gewenste kwaliteit goed vastgelegd voor een aanbieding van de uitvoerende partijen.

omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Voordat er wordt gebouwd is vaak een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. De aanvraag loopt via gemeenten.

bouwkundige-keuring

Bouwkundige keuring

Om de bouwkundige staat van een woning te bepalen is een bouwkundige keuring nodig. Bijvoorbeeld bij een verkoop.

bezonningsstudie

Bezonningsstudie

Om in een bebouwde omgeving te gaan bouwen kan met een bezonningsstudie aangetoond worden dat geen zonlicht weggenomen wordt.

energie-prestatie-advies-epa

Energie prestatie advies

Met een energie prestatie advies wordt advies gegeven over het verbeteren van de energieprestatie van een woning.

dakopbouw

Dakopbouw

Een woning kan aanzienlijk worden vergroot met een dakopbouw. Vergroot een woning met slaapkamers of een badkamer.

bouwbesluitberekeningen

Bouwbesluitberekeningen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning essentieel: EPC-berekening, ventilatieberekening, daglichtberekening en oppervlaktetoets

ventilatieberekening

Ventilatieberekening

Voor het aanvragen van omgevingsvergunning wordt door middel van een ventilatieberekening voldoende ventilatie aangetoond.

beng-berekening

BENG berekening

Blauwdruk voert een BENG berekening voor nieuwbouw woningen uit bij de aanvraag omgevingsvergunning en oplevering.

daglichtberekening

Daglichtberekening

Voor het aanvragen van omgevingsvergunning wordt door middel van een daglichtberekening voldoende daglicht aangetoond.

bestektekening

Bestektekening

Een bestektekening vormt bij projecten samen met een bouwkundig bestek het contractstuk tussen de opdrachtgever en de aannemer.

bouwbesluittoets

Bouwbesluittoets

Voor een aanvraag omgevingsvergunning is een Bouwbesluittoets nodig. Er wordt aangetoond of aan het Bouwbesluit wordt voldaan.

werktekening

Werktekening

Blauwdruk werkt werktekeningen uit die tijdens de uitvoering van een project gebruikt worden.

splitsingsvergunning

Splitsingsvergunning

Voor een splitsingsvergunning worden tekeningen met brandscheidingen en brandveiligheidsvoorzieningen opgesteld.

calculatie

Calculatie

Voorafgaand aan een project wordt een calculatie gemaakt. Blauwdruk bouw ondersteunt aannemers bij het opstellen van een calculatie.

opleveringskeuring

Opleveringskeuring

Tijdens een opleveringskeuring wordt bepaald of de uitvoering van een project juist is afgerond. Opleverpunten worden vastgelegd.

epc-berekening

EPC berekening (EPG)

Dit is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen.

aanbouw

Aanbouw

Een woning kan makkelijk worden vergroot door middel van een aanbouw. Vaak is hier een tekening of vergunning voor nodig.

meetrapport nen 2580

Meetrapport NEN 2580

Oppervlakten worden bepaald en in een meetrapport worden de oppervlakten van een gebouw op een eenduidige methode weergegeven.

spouwanker-onderzoek

Spouwanker onderzoek

Met een spouwanker onderzoek wordt een visuele inspectie gedaan, waarbij de spouwankers worden beoordeeld.

bouwadvies

Bouwadvies

Een goed advies voor iedere bouwkundige vraag. Het kan gaan om huisvesting, materiaalkennis, details en bouwfysica.