meetrapport nen 2580

Meetrapport NEN 2580

Oppervlakten worden bepaald en in een meetrapport worden de oppervlakten van een gebouw op een eenduidige methode weergegeven.

tekenwerk-groot-onderhoud-renovatie

Tekenwerk groot onderhoud

De bestaande toestand van woningen wordt ingemeten en opgenomen. Daarna wordt het tekenwerk uitgewerkt.

bezonningsstudie

Bezonningsstudie

Om in een bebouwde omgeving te gaan bouwen kan met een bezonningsstudie aangetoond worden dat geen zonlicht weggenomen wordt.

bouwkundige-tekening

Bouwkundige tekening

Voordat er wordt gebouwd is vaak een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. De aanvraag loopt via gemeenten.

beng-berekening

BENG berekening

Blauwdruk voert een BENG berekening voor nieuwbouw woningen uit bij de aanvraag omgevingsvergunning en oplevering.

ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegrond

Het is een schematische tekening die geeft aan welke vluchtroutes genomen kunnen worden tijdens een noodsituatie.

bestektekening

Bestektekening

Een bestektekening vormt bij projecten samen met een bouwkundig bestek het contractstuk tussen de opdrachtgever en de aannemer.

werktekening

Werktekening

Blauwdruk werkt werktekeningen uit die tijdens de uitvoering van een project gebruikt worden.

gebruiksvergunning

Gebruiksvergunning

Om een pand in gebruik te nemen zijn in een aantal situaties een gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig om te mogen exploiteren.

bouwkundig-bestek

Bouwkundig bestek

Met een bouwkundig bestek wordt de gewenste kwaliteit goed vastgelegd voor een aanbieding van de uitvoerende partijen.

splitsingsvergunning

Splitsingsvergunning

Voor een splitsingsvergunning worden tekeningen met brandscheidingen en brandveiligheidsvoorzieningen opgesteld.

conditiemeting

Conditiemeting

Een inspectie op basis van de NEN 2767 waarbij bouwdelen op een eenduidige manier worden beoordeeld op de kwaliteit.

meerjarenonderhoudsprognose

Meerjarenonderhoudsplan

In een meerjarendonderhoudsplan wordt het onderhoud van gebouwen voor de aankomende jaren in kaart gebracht.

bouwmanagement

Bouwmanagement

Coördinatie van het project en realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld.

bouwbesluitberekeningen

Bouwbesluitberekeningen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning essentieel: EPC-berekening, ventilatieberekening, daglichtberekening en oppervlaktetoets

splitsingstekening

Splitsingstekening

Met een splitsingstekening worden de appartementsrechten binnen een gebouw met meerdere eigenaren vastgesteld.

omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Voordat er wordt gebouwd is vaak een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. De aanvraag loopt via gemeenten.

woningopname

Woningopname

Tijdens een woningopname wordt de staat van de woning vastgelegd. De opnames worden digitaal met een app geregisreerd.

energie-prestatie-advies-epa

Energie prestatie advies

Met een energie prestatie advies wordt advies gegeven over het verbeteren van de energieprestatie van een woning.

bouwbesluittoets

Bouwbesluittoets

Voor een aanvraag omgevingsvergunning is een Bouwbesluittoets nodig. Er wordt aangetoond of aan het Bouwbesluit wordt voldaan.

ventilatieberekening

Ventilatieberekening

Voor het aanvragen van omgevingsvergunning wordt door middel van een ventilatieberekening voldoende ventilatie aangetoond.

daglichtberekening

Daglichtberekening

Voor het aanvragen van omgevingsvergunning wordt door middel van een daglichtberekening voldoende daglicht aangetoond.

oplever-app

Oplever app

Met een Oplever app worden alle bevindingen digitaal geregistreerd en een proces verbaal van oplevering automatisch gegenereerd.

warme opname

Warme opname

Warme opnames vinden plaats voorafgaand aan groot onderhoud of renovatie van een woningbouw complex.

bouwadvies

Bouwadvies

Een goed advies voor iedere bouwkundige vraag. Het kan gaan om huisvesting, materiaalkennis, details en bouwfysica.

spouwanker-onderzoek

Spouwanker onderzoek

Met een spouwanker onderzoek wordt een visuele inspectie gedaan, waarbij de spouwankers worden beoordeeld.

inspectie-app

Inspectie app

Met een inspectie app worden alle insectierestultaten digitaal geregistreerd en digitale foto's aan de rapporten toegevoegd.

opleveringskeuring

Opleveringskeuring

Tijdens een opleveringskeuring wordt bepaald of de uitvoering van een project juist is afgerond. Opleverpunten worden vastgelegd.

brandscan

Brandscan

Het gebouw met de brandcompartimenten worden beoordeeld op brandveiligheid. Kabels en leidingen moeten zijn afgewerkt.

bouwkundig-gebouwbeheer

Gebouwbeheer

Als schakel tussen de huurder en vastgoedbezitter wordt Blauwdruk bouw ingeschakeld voor bouwkundig gebouwbeheer.

bewonersbegeleiding

Bewonersbegeleiding

Tijdens groot onderhoud of renovatie is communicatie met bewoners erg belangrijk. Bewonerskeuzes worden goed besproken.

bouwwtoezicht

Bouwtoezicht

Met bouwtoezicht wordt bewaakt of een project volgens het contract en de omschreven kwaliteit wordt gebouwd.

excel-expert

Excel expert

In Excel is heel veel mogelijk. Niet iedereen heeft de kennis in huis om de mogelijkheden optimaal te benutten. Wij geven daar invulling aan.