02-06-2016

Wat heb je nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen?

Het is misschien wel de meest gestelde vraag aan Blauwdruk: Wat heb ik nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen?  Daarom vonden wij het de hoogste tijd worden voor een blog over de omgevingsvergunning.

Stukje geschiedenis

Vroeger werd een bouwvergunning voor een bouwwerk aangevraagd. Dit gebeurde door een papieren formulier in te vullen. Daarnaast werden er documenten als tekeningen en berekeningen in zesvoud aan de aanvraag voor de bouwvergunning toegevoegd. Een set voor de bouwplantoetser, de welstand, de brandweer, voor retour aanvrager, voor het gemeentearchief en de constructeur.

Het aanvragen gaat nu makkelijker

Nu gaat dit allemaal anders. De aanvraag gaat online via het Omgevingsloket. Particulieren kunnen via DigiD inloggen en bedrijven via Eherkenning. Bedrijven zoals wij kunnen een aanvraag namens een particulier of bedrijf doen. Een omgevingsvergunning is een verzameling van vergunningen die vroeger allemaal losse namen hadden. Denk aan een bouwvergunning, gebruiksvergunning, kapvergunning en sloopvergunning. In deze blog gaan we in op bouwen (de oude bouwvergunning).

Eigenlijk kan iedereen een omgevingsvergunning aanvragen, toch?

In principe kan iedereen een omgevingsvergunning aanvragen. Tenminste, in theorie. Er kunnen lastige en vakinhoudelijke vragen worden gesteld, waar de meeste mensen geen kaas van hebben gegeten. Het is van groot belang dat de vragen correct en volledig worden beantwoord. Daarnaast worden er stukken (bijlagen) bij de aanvraag van de omgevingsvergunning geëist. Het gaat voornamelijk om tekeningen, berekeningen en foto's van de situatie. Het is per project afhankelijk welke stukken er wel of niet noodzakelijk zijn. Hierover kan een specialist op te gebied van het aanvragen van deze vergunningen advies geven. We zetten de belangrijkste benodigdheden op een rij:

Bouwtekeningen

Het is belangrijk om de gemeente te laten zien wat er gebouwd wordt. Een bouwtekening is hier een uitstekend middel voor. Op tekening wordt de materialisatie en de geometrie van het bouwwerk weergegeven. De gemeente gaat naar aanleiding van deze tekeningen toetsen of het ontworpen bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. Het Bouwbesluit en het bestemmingsplan zijn de twee belangrijkste richtlijnen waaraan gehouden moet worden. In het Bouwbesluit staan alle voorschriften uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. In het bestemmingsplan staat omschreven voor welke functie(s) een locatie gebruikt mag worden en welke eisen hieraan gesteld worden. Het gaat bijvoorbeeld om maximale bouwhoogte en het maximale oppervlak.  Daarnaast kan aan een welstandsnota getoetst worden of de uitstraling / architectuur van het bouwwerkpast binnen de kaders die een gemeente stelt.

Bij een verbouwing of een aanbouw wordt de bestaande toestand van een bouwwerk naast de nieuwe toestand op tekening gezet. Op een tekening staat in bijna alle gevallen:

 • Situatie (schaal 1:500 of 1:100)
 • Plattegrond(en) (schaal 1:50 of 1:100)
 • Gevelaanzicht(en) (schaal 1:50 of 1:100)
 • Doorsnede(n) (schaal 1:50 of 1:100)
 • Detailtekening(en) (schaal 1:2, 1:5 of 1:10)

Naast de bouwkundige tekeningen is het in veel gevallen nodig om gegevens over de constructie van het bouwwerk in te dienen. Bij aanvragen waar geen constructieve wijzigingen worden gedaan, zal dit niet nodig zijn, in alle andere gevallen wel. Er moeten constructieve tekeningen en berekeningen worden gemaakt. Het gaat om onder andere de volgende onderdelen:

 • Constructie van het dak (betonnen dak, stalen dak of houden balklaag),
 • Constructie van wanden,
 • Stalen of betonnen liggers en kolommen,
 • Lateien en geveldragers,
 • Consoles,
 • Fundering en kelderconstructie,
 • Palenplan.

Bouwbesluitberekeningen

Naast de constructieberekeningen worden vaak nog meer berekeningen gevraagd. Met de zogenaamde Bouwbesluitberekeningen moet worden aangetoond dat het bouwwerk aan bepaalde eisen uit het Bouwbesluit voldoet. Het gaat in veel gevallen om:

 • Een EPC berekening. Hiermee wordt getoetst of het ontworpen gebouw voldoende energiezuinig is.
 • Een ventilatieberekening. Hiermee wordt berekend of er voldoende wordt geventileerd.
 • Een daglichtberekening.  Hiermee wordt berekend of er binnen in de ruimten voldoende daglichtintreding hebben.
 • Een Milieuprestatieberekening. Hiermee wordt inzage gegeven in de milieubelasting van het gebouw.
 • Akoestische berekeningen. Hiermee wordt getoetst of de akoestiek van gebouwen voldoet.
 • Oppervlaktetoets. Hiermee worden alle relevante oppervlakten van het bouwwerk berekend en wordt getoetst of dit voldoet aan het Bouwbesluit.

Naaste de hiervoor genoemde berekeningen kunnen nog meer berekeningen nodig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van brand of andere bouwfysische onderdelen.

 

 

Projectkosten

Bij het invullen van de digitale aanvraag wordt naar de (geschatte) projectkosten gevraagd. Het is de bedoeling dat hier een zo reëel mogelijk bedrag wordt ingevuld. Het is aan te raden om dit bedrag is samenspraak met een aannemer of adviseur in te schatten of uit een begroting te halen. De projectkosten worden bij veel gemeenten en projecten gebruikt om de leges te bepalen. Dit zijn kosten die aan de gemeente worden betaald om een aanvraag van een omgevingsvergunning in behandeling te nemen.

Foto's

Tot slot is het ook verstandig om foto's van de bestaande toestand (kavel of bestaand gebouw) met de aanvraag mee te sturen. Het geeft vaak snel een goede weergave van de situatie. Beelden zeggen vaak meer dan duizend woorden.

Tot slot

Er komt misschien best veel kijken bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bekijk daarom goed welke stukken nodig zijn en welke partijen deze stukken kunnen vervaardigen. Probeer een aanvraag altijd zo compleet mogelijk in te dienen. Blauwdruk helpt u graag bij het opstellen van de benodigde bijlagen en het aanvragen van de omgevingsvergunning.