12-09-2016

Warme opname app van Blauwdruk produceert meterkastlijsten

Al jarenlang vinden vlak voor groot onderhoud of renovatie woningopnames plaats. De woningopnames vlak voor de uitvoering van een project zijn warme opnames. De bewoners van de woningen waar grootschalig onderhoud gepleegd wordt, mogen tijdens deze warme opname vragen stellen over de gang van zaken tijdens het project. Daarnaast worden afspraken met de bewoners gemaakt. Het gaat om het behouden van bepaalde elementen in een woning of de keuze voor een type aanrechtblad. Tot slot worden technische gegevens in kaart gebracht. Zo is er in de ene woning bijvoorbeeld een verhoogd toilet aanwezig en in een andere woning een pot op een standaardhoogte. In veel gevallen is het van groot belang dat de toiletpot na het onderhoud op een zelfde hoogte hangt, als daarvoor. Het goed registreren van  constateringen en afspraken is van groot belang voor een geslaagd project.