bouwbesluitberekeningen

BouwbesluitberekeningenVoor het aanvragen van een omgevingsvergunning toetst Blauwdruk een bouwplan aan het Bouwbesluit met Bouwbesluitberekeningen.

Waarom Bouwbesluitberekeningen?

Bouwplannen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Eigenlijk zijn Bouwbesluitberekeningen een verzamelnaam voor verschillende berekeningen. Het gaat dus niet om één berekening, maar om een groep berekeningen. Door middel van deze Bouwbesluitberekeningen tonen we aan dat een bouwplan aan het Bouwbesluit voldoet.

 • Nieuwbouw
 • Uitbouw
 • Gebruikswijziging
 • Splitsing
 • Verbouw

In het Bouwbesluit worden allerlei eisen gesteld waaraan een bouwplan moet voldoen. Het gaat om eisen over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van een project. Zodra een gebouw niet aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoet, is dit in strijd met de wet.

Het is daarom van groot belang om de Bouwbesluitberekeningen voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning te laten maken. Sterker nog, het is verstandig dit vroegtijdig in het ontwerpproces te laten maken. Zo worden vervelende verrassingen achteraf voorkomen en weet de opdrachtgever zeker dat het ontwerp aan het Bouwbesluit voldoet. De Bouwbesluitberekeningen worden op basis van een ontwerp gemaakt. Om de berekeningen te verduidelijken, maken we in veel gevallen ook Bouwbesluittekeningen. Op deze tekeningen staan de belangrijkste uitgangspunten. De berekeningen en tekeningen maken deel uit van de aanvraag Omgevingsvergunning. De Gemeente beoordeelt de Bouwbesluitberekeningen en geeft akkoord op het ontwerp als alle stukken voldoen. Naast deze berekeningen dient het ontwerp onder andere aan de gestelde criteria van de welstand, het bestemmingsplan en constructieve uitgangspunten te voldoen.

Met het laten maken van Bouwbesluitberekeningen weet je of een ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit. Er gelden eisen voor een verblijfsgebied, ventilatie, spui, daglicht, energieprestatie en milieuprestatie.

bouwbesluitberekening oppervlakteberekening

Welke Bouwbesluitberekeningen zijn er?

Grofweg gaat het om de onderstaande berekeningen. Naast een volledig pakket biedt Blauwdruk alle Bouwbesluitberekeningen ook los aan.

Het is per situatie verschillend welke Bouwbesluitberekeningen nodig zijn. Zo is voor een gebruikswijziging geen BENG berekening nodig en voor een kantoorpand geen spuiberekening.

Bij een oppervlaktetoets gaan we na of ruimten voldoende groot zijn. Denk aan:

 • Afmetingen van een toiletruimte.
 • Afmetingen en oppervlakte van en badkamer.

55% van het gebruiksoppervlakte van een gebouw moet verblijfsgebied zijn. Bij een controle verblijfsgebied wordt hierop getoetst. Daarnaast gelden minimale oppervlakten, breedten en hoogten:

 • Minimale oppervlakte verblijfsgebied is 18 m².
 • Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m².
 • Een verblijfsruimte is minimaal 1,8 meter breed.
 • In ten minste één verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van tenminste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 meter.
 • De minimale hoogte van een verblijfsgebied (bij woningen 2,6 meter).

Bij gebruiksfuncties anders dan woningen, wordt het aantal aanwezige personen per ruimte bepaald.

Met de ventilatieberekening wordt een ventilatiebalansberekening gemaakt. Het gaat om de ventilatietoevoer en ventilatieafvoer in een gebouw. Met de ventilatieberekening wordt aangetoond of verblijfsruimten en verblijfsgebieden voldoende luchtverversing hebben. Daarnaast wordt aangetoond dat er ook voldoende ventilatieafvoer in onder andere toilet, badkamer en keuken is.

Voor woningen en bijeenkomstfunctie bij kinderopvang geldt een spui-eis. Met een spuiberekening berekenen we of er voldoende spuimogelijkheden zijn. Daarmee wordt berekend of er voldoende verontreinigde binnenlucht de ruimte kan verlaten.

Bij een daglichtberekening wordt getoetst of er voldoende daglichttoetreding in alle verblijfsgebieden en verblijfsruimten is. De minimale oppervlakte van de daglichtopening op 60 centimeter boven vloerniveau wordt bepaald aan de hand van oppervlakte verblijfsgebied. We houden rekening met de aanwezige belemmeringen voor daglicht.

Met een BENG berekening bepalen we de energieprestatie van gebouwen. De BENG berekening vervangt sinds 1 januari 2021 de vervallen EPC berekening. Per gebruiksfunctie gelden voor nieuwbouw BENG 1, BENG 2, BENG 3 en TO-juli eisen. Isolatiewaarden van de gebouwschil, de gekozen gebouwinstallaties, opwekkingsinstallaties zoals zonnepanelen, zonwering, gebouwmassa, compactheid van het gebouw zijn van invloed op de energieprestatie.

De Rc waarde van gevels, daken en vloeren berekenen we door middel van een warmteweerstandsberekening. Hoe groter de Rc-waarde, hoe beter de constructie isoleert. Per gebruiksfunctie gelden minimale Rc-waarden.

Binnen brandcompartimenten gelden maximale loopafstanden bij vluchten. Deze maximale loopafstand dient getoetst te worden.

Sinds 2013 is het maken van een milieuprestatieberekening (als Bouwbesluitberekening) voor aanvraag van een omgevingsvergunning verplicht. Er wordt een MPG MilieuPrestatieGebouw berekend. Hiermee wordt de milieubelasting van het project inzichtelijk gemaakt.

bouwbesluitberekening ventilatieberekening

Ervaring

Alle Bouwbesluitberekeningen worden door Blauwdruk foutloos en met de exacte uitgangspunten volgens het project uitgevoerd. De resultaten van de berekeningen worden altijd worden overzichtelijk in een beknopt rapport getoond. De resultaten vanuit de Bouwbesluitberekingen worden op tekeningen (plattegronden en gevels) verwerkt, zodat de juiste uitgangspunten duidelijk met de gemeente worden gecommuniceerd. Tot slot worden de uitkomsten met de opdrachtgever besproken.

Blauwdruk voert regelmatig Bouwbesluitberekeningen uit, waardoor we hier gedreven in zijn. Zo zijn we op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving. Blauwdruk voert de berekeningen voornamelijk voor aannemers, architecten en vastgoedbezitters uit. Het gaat om kleinschalige woningbouwprojecten tot grootschalige utilitaire projecten. Naast nieuwbouw zijn de berekeningen vaak nodig bij groot onderhoud en renovatie. U kunt ons vroegtijdig in het ontwerpproces inschakelen, maar ook vlak voor het indienen van een omgevingsvergunning.

bouwbesluitberekening BENG berekening

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Bouwbesluitberekeningen door ons laten uitwerken?

Contact