bouwbesluitberekeningen

BouwbesluitberekeningenVoor het aanvragen van een omgevingsvergunning maakt Blauwdruk Bouwbesluitberekeningen.

Waarom Bouwbesluitberekeningen

Bij de bouw, groot onderhoud of renovatie moeten gebouwen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden verschillende eisen gesteld waaraan een bouwwerk moet voldoen. Het gaat om verschillende eisen die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van een project. Zodra een gebouw niet aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoet, is dit in strijd met de wet.

Het is daarom van groot belang om de Bouwbesluitberekeningen voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning te laten maken. Sterker nog, het is verstandig dit vroegtijdig in het ontwerpproces te laten maken. Zo worden verrassingen achteraf voorkomen en weet de opdrachtgever zeker dat het ontwerp aan het Bouwbesluit voldoet. De Gemeente beoordeelt de Bouwbesluitberekeningen en geeft akkoord op het ontwerp als deze alle stukken voldoen. Naast deze berekeningen dient het ontwerp onder andere aan de gestelde criteria van de welstand, het bestemmingsplan en constructieve uitgangspunten te voldoen.

Het gaat om Bouwbesluitberekeningen als een EPC-berekening, oppervlakteberekening, ventilatieberekening, een milieuprestatieberekening en een daglichtberekening.

bouwbesluitberekeningen nieuwbouw

Verschillende berekeningen

Een volledige uitvoering van Bouwbesluitberekeningen bestaat uit de onderstaande onderdelen. Naast een volledig pakket biedt Blauwdruk alle Bouwbesluitberekeningen ook los aan.

Bij een daglichtberekening en een ventilatieberekening wordt getoetst of er voldoende daglichttoetreding en ventilatie is. Bij een EPC berekening wordt getoetst of een gebouw voldoende energiezuinig is. Hiervoor wordt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) als bepalingsmethode gebruikt. Hoe lager een EPC-waarde, hoe beter de energieprestatie van een gebouw.

Sinds 2013 is het maken van een milieuprestatieberekening (als Bouwbesluitberekening) voor aanvraag van een omgevingsvergunning verplicht. Er wordt een MPG MilieuPrestatieGebouw berekend. Hiermee wordt de milieubelasting van het project inzichtelijk gemaakt.

bouwbesluitberekeningen woning

Ervaring

Alle Bouwbesluitberekeningen worden door Blauwdruk foutloos en met de exacte uitgangspunten volgens het project uitgevoerd. De resultaten van de berekeningen worden altijd worden overzichtelijk in een beknopt rapport getoond. De resultaten vanuit de Bouwbesluitberekingen worden op tekeningen (plattegronden en gevels) verwerkt, zodat de juiste uitgangspunten duidelijk met de gemeente worden gecommuniceerd. Tot slot worden de uitkomsten met de opdrachtgever besproken.

Blauwdruk voert regelmatig Bouwbesluitberekeningen uit, waardoor we hier gedreven in zijn. Zo zijn we op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving. Blauwdruk voert de berekeningen voornamelijk voor aannemers, architecten en vastgoedbezitters uit. Het gaat om kleinschalige woningbouwprojecten tot grootschalige utilitaire projecten. Naast nieuwbouw zijn de berekeningen vaak nodig bij groot onderhoud en renovatie. U kunt ons vroegtijdig in het ontwerpproces inschakelen, maar ook vlak voor het indienen van een omgevingsvergunning.

bouwbesluitberekeningen vergunning

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op bouwen, renoveren en verbouwen. Eigenlijk bieden we ondersteuning met alles wat met bouw, beheer en onderhoud te maken heeft. We werken door heel Nederland, maar ons werkgebied is vooral midden Nederland (Randstad).

Blauwdruk maakt bouwkosten inzichtelijk door middel van bouwkundige calculaties. We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We verzorgen inspecties van conditiemeting tot woningopnames voor groot onderhoud. We rekenen aan een epc berekening of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps, maken van website voor aannemers, programmeren en het ontwikkelen van Excel oplossingen.

Bouwbesluitberekeningen door ons laten uitwerken?

Contact