tekenwerk groot onderhoud en renovatie

Tekenwerk voor groot onderhoud en renovatieBlauwdruk werkt bouwkundige tekenwerk voor groot onderhoud en renovatie vakkundig uit.

Groot onderhoud in het bijzonder

Het maken van bouwkundige tekeningen voor groot onderhoud en renovatie is een dienstverlening die door specialisten op dit gebied gedaan moet worden. Het is namelijk aanzienlijk anders dan het verrichten van tekenwerk voor nieuwbouw. Het vraagt om kennis over bestaande bouw, omgang met bewoners, inzicht in verbetermogelijkheden, detaillering in een bestaande toestand en het inmeten van de bestaande toestand. Het is daarom belangrijk dat het bouwkundig tekenwerk door een specialist op het gebied van groot onderhoud en renovatie wordt verzorgd.

In veel gevallen is het aanvragen van een omgevingsvergunning bij groot onderhoud en renovatie noodzakelijk. Vaak worden namelijk wijzigingen aan het gevelbeeld gedaan. Dit gebeurt bij het vervangen van kozijn of het isoleren van het dak waardoor het dakpakket dikker wordt. Tekenwerk is een van de belangrijkste benodigdheden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij groot onderhoud en renovatie.

De bestaande toestand van woningen wordt ingemeten en opgenomen. Daarna wordt het tekenwerk in een bestaande en in een nieuwe toestand uitgewerkt.

tekenwerk groot onderhoud en renovatie amsterdam

Bouwkundige tekening die klopt

Blauwdruk bouw is specialist op het gebied van tekenwerk voor groot onderhoud en renovatie. Blauwdruk heeft veel ervaring met bestaande bouw door het uitvoeren van woningopnames (warme opnames), bewonersbegeleiding, ontwikkelen van inspectie apps voor woningopnames, uitbrengen van een advies in de vorm van een groot onderhoud plan en bouwkundig tekenwerk. Blauwdruk weet daardoor goed om te gaan met bewoners en weet hoe belangrijk het uitwerken van de werkelijke toestand voor groot onderhoud en renovatie is.

Het tekenwerk voor groot onderhoud wordt meestal in één of twee fases uitgevoerd. Het gaat om Definitief ontwerp en/of om technisch ontwerp. Op de tekeningen moet duidelijk worden wat het verschil tussen de bestaande toestand en de nieuwe toestand wordt. Ook is het belangrijk dat er detailtekeningen van de nieuwe toestand worden gemaakt.

tekenwerk groot onderhoud en renovatie utrecht

Mogenlijkheden

De woningen worden met een steekproef tussen 10 en 20% opgenomen en ingemeten. Tijdens de woningopnames wordt niet alleen maatvoering gecontroleerd, maar worden ook technische uitgangspunten (zoals schachten, ventilatie, cv, stopcontacten, wandcontactdozen). Dit is de basis voor een goede tekening van de bestaande toestand. Tijdens de opnames worden de kozijnen goed ingemeten en worden verschillen tussen de eventueel beschikbare archieftekeningen en de werkelijke toestand opgezocht. Vaak lijken woningen in een woningcomplex allemaal hetzelfde, maar is dit in werkelijkheid niet zo. Naast verschillende woningtypes ontstaan door mutaties of door eerder uitgevoerd onderhoud verschillen.

Nadat een plan voor groot onderhoud of renovatie is vastgesteld en de tekeningen in de bestaande toestand gereed zijn, worden alle benodigde tekeningen van de nieuwe toestand gemaakt. Vooraf geeft Blauwdruk een goede planning af waarin duidelijk wordt in welk tijdsbestek het tekenwerk wordt uitgevoerd.

tekenwerk groot onderhoud en renovatie isolatie

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Tekenwerk voor groot onderhoud door ons laten uitwerken?

Contact