12-09-2016

Warme opname app van Blauwdruk produceert meterkastlijsten

Al jarenlang worden vlak voor groot onderhoud of renovatie woningopnames gedaan. De woningopnames vlak voor de uitvoering van een project zijn warme opnames. De bewoners van de woningen waar grootschalig onderhoud gepleegd wordt, mogen tijdens deze warme opname vragen stellen over de gang van zaken tijdens het project. Daarnaast worden afspraken met de bewoners gemaakt. Het gaat om het behouden van bepaalde elementen in een woning of de keuze voor een type aanrechtblad. Tot slot worden technische gegevens in kaart gebracht. Zo is er in de ene woning bijvoorbeeld een verhoogd toilet aanwezig en in een andere woning een pot op een standaardhoogte. In veel gevallen is het van groot belang dat de toiletpot na het onderhoud op een zelfde hoogte hangt, als daarvoor. Het goed registreren van  constateringen en afspraken is van groot belang voor een geslaagd project.

Warme opname met een app

Vroeger werden de resultaten van de woningopnames met pen en papier geregistreerd. Hiervoor werden papieren woningopname formulieren afgedrukt en werden kruisjeslijsten ingevuld. Tegenwoordig kan dit digitaal met de Blauwdruk app. Met behulp van een tablet worden alle afspraken, sociale aandachtspunten, technische gegevens en aanwezige schades tijdens de warme opnames digitaal vastgelegd. Blauwdruk maakt de app op maat en exact zoals het gewenst is. Overbodige vragen zijn er niet en alleen relevante onderdelen zijn zichtbaar. De vragenlijsten worden gebaseerd op de aard van het project. De uitvoerder geeft in samenspraak met woningbouwvereniging aan welke onderdelen extra nadruk moeten krijgen. Bij de nadruk op energetische maatregelen wordt de nadruk gelegd op het inventariseren van type glas in de woning. Worden de badkamers vernieuwd, is het belangrijk om de type tegels van de woningbouwvereniging in de app te tonen en uit de selectie een keuze te kunnen maken. Foto's en handtekeningen zijn snel vastgelegd en worden in de resultaten  geïntegreerd.

Direct de resultaten binnen

De woningbouwvereniging, de aannemer en de bewoners ontvangen de resultaten. Het gaat om een warme opname formulier. Hierop worden alle relevante onderdelen gepresenteerd. Het gaat om de technische vragen, bewonerskeuzes, afspraken en constateringen. Foto's worden bij de juiste ruimtes geplaatst en het formulier is ondertekend door de bewoner, de aannemer en een opzichter. De communicatie tussen verschillende projectteamleden wordt beter, maar ook wordt de bewonerscommunicatie beter. Na het versturen van de gegevens zijn geen handelingen meer nodig. De resultaten van de warme opname worden door middel van de app geregistreerd en na het bezoek aan de woning met internetverbinding verstuurd. Dit betekent dat er na het versturen van de gegevens geen handelingen meer nodig zijn en dat de informatie direct op de juiste plek verschijnt.

Meterkastlijsten

Nieuw zijn de meterkastlijsten die alle relevante informatie voor de onderaannemers en werkvoorbereiding presenteren. Eventueel met kleuren voor de verschillende disciplines. Zo ziet de keukenmonteur welke fronten en welk type blad moet worden geplaatst. De installateur ziet hoeveel wandcontactdozen bij moeten worden geplaatst. Zodra onderdelen niet worden aangebracht, zijn ze niet zichtbaar op de meterkastlijst. Bij de aanwezigheid van enkel glas in de keuken, wordt kenbaar gemaakt dat het glas moet worden vervangen. Uiteraard zijn de onderdelen op maat in te regelen en bepaalt het project de aanwezigheid van de onderdelen.

Cumulatieve resultaten

Periodiek verstuurt Blauwdruk bouw een verzamelblad met alle opgenomen data. Per regel wordt een woning getoond. Iedere kolom is een vraag in de warme opname app. Naast het verzamelblad bevat de Excel sheet een blad waarin alle gegevens worden opgeteld. Zo ziet de werkvoorbereiding in één oogopslag hoe vaak wandtegelpakket A voor de badkamers besteld moet worden.

Integratie net online bewonersportaal

Met de integratie met het online bewonersportaal vinden bewoners de informatie ook terug in hun online woningdossier. Samen met opleverdocumenten, nieuwsbrieven en bewonerskeuzes van hun eigen woning, worden de bewoners van alle ontwikkelingen rondom het project op de hoogte gebracht. De aannemer kan zo afspraken inplannen en berichten sturen om bewoners te informeren.

De bewoners krijgen een gebruikersnaam met wachtwoord thuisgestuurd. Hiermee loggen ze in bij het portaal en zijn ze verbonden met het project. Projectteamleden hebben andere rechten. Zo kunnen zij over alle woningen binnen het project informatie inzien en informatie verstrekken. Bewoners kunnen vragen stellen en klachten melden die door middel van een bericht of chat door de projectteamleden worden beantwoord. Projectteamleden wisselen onderling informatie uit via het portaal.