18-04-2017

Bouw vrijstaande woning De Verwondering in Nieuwveen vordert

Medio 2016 heeft Blauwdruk bouw een vrijstaande woning voor in de nieuwbouwwijk de Verwondering in Nieuwveen ontworpen en hierna het bouwkundig tekenwerk en bijbehorende bouwbesluit berekeningen verzorgd. De woning wordt gekenmerkt door het jaren 30 uiterlijk en de grote kelder die zich onder een groot deel van de woning bevindt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Immerzeel Bouw en aannemersbedrijf uit Noorden en familie Clemens.

Jaren 30 karakter

De opdrachtgevers hadden duidelijke wensen en eisen over hoe het ontwerp van de woning er uit moet zien en hadden dit zelf vertaald in een eerste schets ontwerp. Blauwdruk bouw heeft dit ontwerp in overleg met de opdrachtgevers verder uitgewerkt tot een driedimensionaal voorontwerp. Hierbij is rekeningen gehouden met de kenmerken van een jaren 30 woning: karakteristiek, degelijk en sfeervol. Dit uit zich ondermeer in de getimmerde goten, het stijle dak, het type metselwerk met bijbehorende details en de vormgeving van de kozijnen.

Vervolgens is het voorontwerp uitgewerkt tot een technisch ontwerp met bijbehorende bouwbesluitberekeningen (oppervlakte-, ventilatie-, daglicht-, en EPC berekeningen), waarmee de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Eind 2016 heeft gemeente Nieuwkoop de vergunning verstrekt voor de bouw van de woning.

Diverse tekeningen

Voor het technisch ontwerp heeft Blauwdruk Bouw diverse tekeningen vervaardigd waarmee de aannemer Immerzeel Bouw en aannemersbedrijf de woning mee kan bouwen. Het betreft de situatie, plattegronden, gevels, doorsnede en detailtekeningen. Ook zijn er voor de kelder uitvoeringsgereed ontwerp tekeningen (werktekeningen) gemaakt. Dit omdat er in de bouw gebruik is gemaakt van prefab beton elementen die met standaard afmetingen de kelder constructie vormen.

Begin 2017 is de aannemer gestart met het ontgraven van de kelder en het heien van de heipalen. Vervolgens is de kelder aangebracht en is er gestart met het casco van de bovenbouw. Inmiddels is de eerste verdiepingsvloer gestort en is het metselwerk van de begane grond aangebracht. De verwachting is dat de bouw van de woning voor de bouwvakantie in 2017 is afgerond.