22-06-2016

Stabu-besteksystematiek voor bouwkundige bestekken vernieuwt

Sinds vorig jaar heeft stichting Stabu de Stabu-systematiek Stabu2 vernieuwt, de nieuwe systematiek heet Stabu Bouwbreed. De grootste wijziging heeft plaats gevonden in de technische hoofdstukken, de administratieve bepaling zijn ook aangepast maar dit is minder zichtbaar. Met Stabu systematiek worden bouwkundige bestekken gemaakt.

De administratieve bepalingen

In Stabu2 werden de administratieve bepalingen in hoofdstuk 00, 01 en 05 verwerkt. De hoofdstukken waren opgezet volgens een eigen indeling van paragraven die overeenkomsten had met het UAV. De paragraven waren door Stabu voorzien van standaard keuze teksten, die eventueel konden worden aangevuld met eigen bepalingen.

De administratieve bepalingen in Stabu bouwbreed werken op nagenoeg de zelfde wijze, echter heeft er een wijziging plaatsgevonden in de paragraafindeling en het hoofdstuk waar de administratieve bepalingen zich in bevinden. In de nieuwe systematiek is een separaat deel gemaakt waar alle bepalingen in worden verwerkt, de bepalingen worden in paragraven verwerkt die qua benaming en  nummering geheel overeenkomen met het UAV of het UAV-GC. 

De technische hoofdstukken

In Stabu2 werden de technische bepalingen verwerkt in de hoofdstukken 10 tot en met 90. De hoofdstuk indeling was een eigen indeling, die weinig overeenkomsten had met andere methodieken.

In Stabu bouwbreed is het technische gedeelte volledig aangepast. Er zijn nu meerdere methodieken mogelijk om de technische bepalingen in te verwerken, Stabu gebruikte de volgende 4 verschillende classificaties:

•     Werksoorten;

•     Ruimten;

•     Bouwsystemen & Installaties;

•     Contracten.

Met de verschillende classificaties kunnen de technische bepalingen beter worden verwerkt naar in welke fase het project zich bevind, of naar hoe het project wordt aanbesteed.

Tot Slot

Blauwdruk heeft sinds begin dit jaar beschikking over de nieuwe software van Stabu en heeft inmiddels enkele bestekken conform de nieuwe methodiek geschreven voor onze opdrachtgevers. Mocht u vragen hebben over de Stabu bouwbreed of een bestek nodig hebben voor uw project, neem gerust contact met ons op.