opleveringskeuring

OpleveringskeuringBlauwdruk voert opleveringskeuringen uit, begeleid een oplevering en spoort opleverpunten op.

Waarom een opleveringskeuring

De oplevering. Het is misschien wel het belangrijkste moment tijdens het bouwproces. Want op dat moment is de bouw klaar en vindt een sleuteloverdracht plaats. Het is een bijzonder moment waarbij de opdrachtgever vaak al bezig is met de inrichting en de verhuizing en niet bij het ontdekken van opleverpunten. Toch is een oplevering belangrijk. Dit is namelijk het moment waarop de opdrachtgever een project dat door een aannemer is uitgevoerd, aanvaart. Tijdens een oplevering wordt bekeken of de aannemer volgens de afspraken en contracten heeft gebouwd.

Omdat veel opdrachtgevers een oplevering niet dagelijks doen, is het verstandig om een externe partij als Blauwdruk bouw in te schakelen die een opleveringskeuring uitvoert. Daarbij wordt de opdrachtgever tijdens de oplevering begeleid en iedere tekortkoming als een opleverpunt genoteerd op het proces verbaal van oplevering. Met een opleveringskeuring is een opdrachtgever verzekert van een goede oplevering waarbij geen gebreken over het hoofd zijn gezien.

Het is verstandig om een expert tijdens de oplevering mee te nemen die wijst op opleverpunten en gebreken zorgvuldig vastlegt.

opleveringskeuring nieuwbouwwoning

Opleverpunten

Opleverpunten zijn afwijkingen tussen hetgeen dat door de aannemer is gebouwd en de afspraken (contractstukken) die hierover zijn gemaakt. Feitelijk gezien zijn dit dus bouwkundige gebreken. De oplevering bestaat uit één momentopname. Voorafgaand aan de oplevering is het gebruikelijk om een vooroplevering uit te voeren. Ook hierbij kan Blauwdruk ondersteunen. Tijdens de vooroplevering worden alvast bouwkundige gebreken kenbaar gemaakt, zodat de aannemer deze al voorafgaand aan de oplevering kan oplossen.

Opleverpunten variëren van kleine tekortkomingen tot ernstige gebreken. Zo is het opruimen van overgebleven bouwafval of het herstellen van een kras op de muur klein opleverpunt. Een verkeerd aangebrachte schuifpui is ingrijpender. Nadat de opleverlijst compleet is, krijgt de aannemer een aantal dagen de tijd om de problemen op te lossen. Het kan zijn dat zichtbare punten die niet tijdens de oplevering zijn gesignaleerd, na de oplevering niet meer worden hersteld. Het is daarom belangrijk om alle gebreken te herkennen en te registreren.

opleveringskeuring vooroplevering

Proces verbaal van oplevering

In een proces verbaal van oplevering worden alle opleverpunten opgenomen, die tijdens de opleveringskeuring worden geconstateerd. De punten worden omschreven worden verduidelijkt door middel van foto's. Op het proces verbaal van oplevering staat vermeld binnen welke termijn de opleverpunten door de aannemer dienen te worden hersteld. Ook worden de meterstanden genoteerd.

Blauwdruk zorgt dat het proces verbaal direct digitaal aan de opdrachtgever en de aannemer wordt verstrekt. Dit kan doordat het proces verbaal door middel van een op maat gemaakte oplever app snel wordt ingevuld. Na het invullen van de app wordt het proces verbaal automatisch gemaakt en verstuurd. Met de oplever app worden foto's genomen en aan het proces verbaal van oplevering toegevoegd. Dit gaat een stuk sneller dan wanneer het proces verbaal na afloop van de oplevering vanaf een papieren formulier nog moet worden uitgewerkt.

opleveringskeuring appartement

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een opleveringskeuring door ons laten uitvoeren?

Contact