aanbouw

AanbouwBlauwdruk werkt alles uit wat nodig is om een aanbouw te kunnen en mogen bouwen.

De rol van Blauwdruk

Een woning kan makkelijk worden vergroot door middel van een aanbouw. Aanbouwen zijn er in allerlei soorten en maten. Zo kan een aanbouw aan de achterzijde van de woning de woonkamer vergroten. Een aanbouw aan de voorzijde van de woning kan extra ruimte bieden voor de keuken. Blauwdruk bouw verzorgt het ontwerp, de bouwkundige tekeningen, de constructieberekeningen, het aanvragen van een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) en het begroten van de bouwkosten (calculatie).

Als deze benodigdheden gereed zijn en de omgevingsvergunning door de gemeente is verstrekt, kan er gebouw worden. Houd wel rekening met een bezwarentermijn van zes weken waarbinnen omwonende bezwaar kunnen maken op de aanbouw. Meestal worden bij meerdere aannemers offertes opgevraagd. Blauwdruk bouw heeft veel partners die wij aan u voor kunnen stellen. Met een kennismakingsgesprek en een offerte kan een keuze voor de bouwer van de aanbouw worden gemaakt.

Het gaat om het ontwerp, de bouwtekeningen, de constructieve berekeningen, de begroting en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

aanbouw met lichtstraat

Omgevingsvergunning aanbouw

Om een aanbouw te mogen bouwen, dient meestal een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. In een aantal situaties is voor het bouwen van een aanbouw geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Het gaat om kleine aanbouwen aan de achterzijde van de woning. Wanneer een aanbouw niet binnen de gestelde criteria van een vergunningsvrij bouwwerk past, ondersteunt Blauwdruk met het vervaardigen van de benodigdheden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Ook zonder dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd is het aan te raden de aanbouw goed uit te werken. Wanneer bij meerdere aannemers prijzen worden opgevraagd, kunnen deze prijzen eerlijk met elkaar worden vergeleken. Zij baseren hun offerte namelijk op dezelfde tekening. Daarnaast is iedereen verplicht om te bouwen volgens het Bouwbesluit. Ook wanneer het om een vergunningvrij bouwwerk gaat. Blijkt de constructie bijvoorbeeld tijdens de bouw niet in orde te zijn, kan de bouw door de gemeente worden stilgelegd.

aanbouw woning

Goede afweging

Het is belangrijk goed na te denken over het ontwerp van een aanbouw. Voorafgaand aan de bouw kan er nog veel worden bedacht en worden aangepast, maar als de uitvoering eenmaal is begonnen, wordt dit steeds lastiger. Daarbij speelt het budget natuurlijk een rol, maar ook:

  • De keuze van het soort lichtinval door middel van bijvoorbeeld een lichtkoepel
  • het type wandconstructie
  • Type dakbedekking
  • Economische fundering
  • Gevelafwerking van de aanbouw

Omdat het maken van de hiervoor genoemde keuzes voor veel mensen geen dagelijkse bezigheid is, is het belangrijk een onafhankelijke partij in te schakelen. Omdat Blauwdruk regelmatig aanbouwen uitwerkt, kunnen wij hierin goed adviseren. Na een kennismakingsgesprek nemen wij de wensen goed op. We geven een beknopte planning af en gaan aan de slag. Het ontwerp wordt gemaakt en wordt tussentijds met u besproken. Na de tussentijdse evaluatie wordt de aanbouw verder uitgewerkt.

aanbouw omgevingsvergunning

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een aanbouw door ons laten uitwerken?

Contact