dakopbouw

DakopbouwBlauwdruk werkt alles uit wat nodig is om een dakopbouw te kunnen en mogen bouwen.

Mogelijkheden

Een bestaande woning vergroten kan door middel van een dakopbouw. Dit geldt zowel voor een woning met een plat dak als een woning met een hellend dak. In het geval van een hellend dak kan met behulp van een dakopbouw de nok van de woning worden verlengd of verhoogd. In het geval van een plat dak wordt een dakopbouw als een complete verdieping gerealiseerd.

Allereerst worden de wensen van de opdrachtgever goed besproken. Het is belangrijk om te weten welk uiterlijk de dakopbouw moet krijgen en welke invulling de uitbreiding binnen moet krijgen.

Blauwdruk bouw onderzoekt of een dakopbouw mogelijk is. Zo moet de woning constructief worden getoetst en moet de dakopbouw binnen het bestemmingsplan van de gemeente passen. In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte aangegeven.

Het gaat om het ontwerp, de bouwtekeningen, de constructieve berekeningen, de begroting en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

dakopbouw omgevingsvergunning

Ontwerp, tekening en constructie

Past het ontwerp van de dakopbouw niet binnen de gestelde kaders van de gemeente en het bestemmingsplan, kan een bestemmingsplanwijziging voor de dakopbouw worden aangevraagd. Als dit nodig is, kan Blauwdruk bouw dit proces begeleiden. Voor een dakopbouw moet in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor bouwen worden aangevraagd. Blauwdruk bouw kan een aanvraag voor een dakopbouw verzorgen. Hiervoor wordt een ontwerp vervaardigd, worden bouwkundige tekeningen gemaakt en worden constructieve berekeningen gemaakt. Als deze stukken zijn gemaakt, wordt de omgevingsvergunning digitaal bij de gemeente aangevraagd.

In de daarop volgende weken wordt de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de dakopbouw door de gemeente getoetst. Blauwdruk bouw staat in deze periode altijd klaar voor vragen die door de gemeente gesteld kunnen worden.

dakopbouw op plat dak

Aan de slag

Als de gemeente de aanvraag omgevingsvergunning heeft behandeld, wordt er goedkeuring op het bouwplan gegeven. De dakopbouw mag worden gebouwd. Dit betekent dat de aannemer aan het werk mag. Blauwdruk bouw heeft een groot netwerk van aannemers die ervaring hebben met het bouwen van een dakopbouw. Het kan soms verstandig zijn om meerdere aannemers uit te nodigen om een offerte te laten uitbrengen. Dit kan in prijs goed uitpakken, maar ook de werkwijze van aannemers (prefab/traditioneel, bouwtijd, volgorde, etc.) kan verschillen.

Indien gewenst kan Blauwdruk bouw de offertes van de aannemers voor de dakopbouw doornemen en vergelijken. Het kan zijn dat een aannemer de tekeningen of een eventuele werkomschrijving anders interpreteerde. Na het vergelijken kan de opdracht aan de beste aannemer worden gegund en kan met de bouw worden gestart.

dakopbouw houtskelet

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een dakopbouw door ons laten uitwerken?

Contact