epc-berekening-epg

EPC berekening (EPG)

Bij nieuwbouw berekent Blauwdruk de energieprstatie door middel van een EPC berekening.

Blauwdruk zorgt voor een EPC berekening die klopt en geeft advies over hoe aan de norm kan worden voldaan, zonder verrassingen achteraf.

Wat is een EPC berekening (EPG)

In het huidige Bouwbesluit worden eisen aan de energieprestatie van gebouwen gesteld. Hiervoor wordt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) als bepalingsmethode gebruikt. De EPC geeft een gebouw een beoordeling over de energiezuinigheid. In de NEN 7120 is vastgelegd hoe een EPC berekening moet worden gemaakt. Hoe lager een EPC-waarde, hoe beter de energieprestatie van een gebouw. De EPG geldt zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen (denk aan kantoren, scholen, winkels).

Per gebruiksfunctie van een gebouw zijn verschillende eisen opgelegd. Zo is de huidige norm voor woningen 0,4 en voor kantoren 0,8. Tegenwoordig is het maken van een EPC berekening (ook wel EPG berekening genoemd) verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwbouw. Een gemeente zal een EPC berekening niet snel vragen bij een kleine aanbouw. Bij nieuwbouw wordt dit wel gevraagd.

Kwaliteit van de berekening

Allereerst verzamelt Blauwdruk bouw alle technische gegevens van het gebouw die nodig zijn om de EPC berekening te kunnen maken. Denk aan bouwkundige tekeningen, detailtekeningen en gegevens van de installaties voor verwarming en ventilatie. Daarna wordt de berekening secuur en volledig gemaakt. Na afloop wordt de uitkomst met de opdrachtgever besproken. Daarbij worden alle berekeningen en resultaten digitaal verstrekt.

Blauwdruk werkt altijd volgens de uitgebreide methode waarbij bouwkundige aansluitingen nauwkeuriger ingevoerd dan wanneer de eenvoudige (forfaitaire) methode wordt gebruikt. In het verleden was het toepassen van deze methode niet zo belangrijk. Maar door de aanscherping van de eisen levert het vaak veel op. Wanneer een EPC-berekening op de uitgebreide methode wordt uitgevoerd, kan het resultaat een stuk gunstiger uitvallen. Hierdoor zijn in veel gevallen minder maatregelen nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. Dit kan aanzienlijk veel bouwkosten besparen.

Verder denken

Blauwdruk gaat verder dan alleen het uitrekenen van EPG. Zo denken wij graag mee tijdens het ontwerpproces om de energieprestatie van een gebouw zo optimaal mogelijk te laten worden. Eigenlijk begint dit al bij de oriëntatie van een gebouw. Blauwdruk denkt graag vanaf de initiatieffase mee aan de haalbaarheid van de gestelde eisen aan de energieprestatie van een gebouw. Zodra uit een EPC-berekening van een gebouw blijkt dat de uitkomst niet aan de geldende eisen voldoet, draagt Blauwdruk goede, economische, oplossingen aan om wel aan de EPC-eis te voldoen.

Het is niet alleen belangrijk om een goede EPC waarde te krijgen, maar ook om een comfortabel gebouw te realiseren waarbij aandacht wordt geschonken aan bijvoorbeeld passieve koeling en zomercomfort. Blauwdruk is ervaren in het bepalen van bouwkosten en exploitatiekosten. Daarom wordt met het geven van advies de kosten voor het bouwen en exploiteren altijd goed meegewogen.

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op bouwen, renoveren en verbouwen. Eigenlijk bieden we ondersteuning met alles wat met bouw, beheer en onderhoud te maken heeft. We werken door heel Nederland, maar ons werkgebied is vooral midden Nederland (Randstad).

Blauwdruk maakt bouwkosten inzichtelijk door middel van bouwkundige calculaties. We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We verzorgen inspecties van conditiemeting tot woningopnames voor groot onderhoud. We rekenen aan een epc berekening of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps, maken van website voor aannemers, programmeren en het ontwikkelen van Excel oplossingen.

Een epc berekening door ons laten uitwerken?

Contact