epc-berekening-epg

EPC berekening (EPG)Blauwdruk de energieprestatie door middel van een EPC berekening.

Wat is een EPC berekening (EPG)

In het Bouwbesluit worden eisen aan de energieprestatie van gebouwen gesteld. Hiervoor wordt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) als bepalingsmethode gebruikt. De EPC geeft een gebouw een beoordeling over de energiezuinigheid. In de NEN 7120 is vastgelegd hoe een EPC berekening moet worden gemaakt. Hoe lager een EPC-waarde, hoe beter de energieprestatie van een gebouw. De EPG geldt zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen (denk aan kantoren, scholen, winkels).

Blauwdruk zorgt voor een EPC berekening die klopt en geeft advies over hoe aan de norm kan worden voldaan, zonder verrassingen achteraf.

epc berekening nieuwbouw

Per gebruiksfunctie van een gebouw zijn verschillende eisen opgelegd. Zo is de huidige norm voor woningen 0,4 en voor kantoren 0,8. Tegenwoordig is het maken van een EPC berekening (ook wel EPG berekening genoemd) verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwbouw. Een gemeente zal een EPC berekening niet snel vragen bij een kleine aanbouw. Bij nieuwbouw wordt dit wel gevraagd.

epc berekening nen 7120

Kwaliteit van de berekening

Allereerst verzamelt Blauwdruk bouw alle technische gegevens van het gebouw die nodig zijn om de EPC berekening te kunnen maken. Denk aan bouwkundige tekeningen, detailtekeningen en gegevens van de installaties voor verwarming en ventilatie. Daarna wordt de berekening secuur en volledig gemaakt. Na afloop wordt de uitkomst met de opdrachtgever besproken. Daarbij worden alle berekeningen en resultaten digitaal verstrekt.

Blauwdruk werkt altijd volgens de uitgebreide methode waarbij bouwkundige aansluitingen nauwkeuriger ingevoerd dan wanneer de eenvoudige (forfaitaire) methode wordt gebruikt. In het verleden was het toepassen van deze methode niet zo belangrijk. Maar door de aanscherping van de eisen levert het vaak veel op. Wanneer een EPC-berekening op de uitgebreide methode wordt uitgevoerd, kan het resultaat een stuk gunstiger uitvallen. Hierdoor zijn in veel gevallen minder maatregelen nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. Dit kan aanzienlijk veel bouwkosten besparen.

epc norm

Een epc berekening door ons laten uitwerken?

Contact