daglichtberekening

Daglichtberekening conform NEN 2057Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning maakt Blauwdruk een daglichtberekening.

Wat is een daglichtberekening

Bij de bouw, groot onderhoud of renovatie het ontwerp voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden verschillende eisen gesteld waaraan een bouwwerk moet voldoen. Voldoende daglicht in bepaalde ruimtes is een van deze eisen. Het gaat om verblijfsruimtes waar de eisen worden gesteld. Dit is de keuken, zijn de slaapkamers en is de woonkamer. De eisen worden gesteld in verband uit oogpunt van gezondheid. Door middel van een daglichtberekening wordt aangetoond of het ontwerp van een woning of ander gebouw voldoet aan de daglichteisen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd.

Eendaglichtberekening is daarom verplicht om te maken bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Een daglichtberekening toont aan dat het ontwerp dat tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning is ingediend, volgens de wet gebouwd mag worden als het gaat om de eisen omtrent daglicht. Zonder de daglichtberekening wordt de aanvraag door de gemeente afgewezen. Ook kan het zijn dat een ontwerp zonder daglichtberekening in strijd met het Bouwbesluitwordt gemaakt.

Blauwdruk maakt kloppende daglichtberekenigen volgens NEN 2057 die door de gemeente worden goedgekeurd.

daglichtberekening nen 2057

Kwaliteit van de berekening

Blauwdruk maakt daglichtberekeningen volgens de NEN 2057. Het gaat om de laatste versie uitgave (NEN2057:2011). De berekeningen worden secuur en vakkundig opgesteld. Bij het opstellen van een daglichtberekening wordt het ontwerp goed bekeken en worden de benodigde vloeroppervlakten van de ruimtes, kozijnen, overstekken (zoals dakranden en luifels) en dakramen bepaald. Daarnaast worden hellingshoeken van daglichtopeningen bepaald. Er wordt rekening gehouden met daglichtopeningen die minder dan twee meter van de erfgrens gesitueerd zijn. Deze mogen niet worden gerekend in de daglichtberekening. Vervolgens wordt er per ruimte getoetst of de situatie voldoet.

De uitkomsten worden overzichtelijk in een beknopt rapport getoond. Daarnaast worden alle uitgangspunten op tekening aangegeven. Zo krijgt de gemeente goed inzicht in de situatie en wordt ontwerp op het gebied van daglicht goedgekeurd. Op basis van de berekeningen kunnen de juiste afmetingen van de kozijnen worden. Tot slot worden de uitkomsten met de opdrachtgever besproken.

daglichtberekening woning

Bouwbesluitberekeningen

Een daglichtberekening maakt deel uit van een volledige Bouwbesluitberekening die Blauwdruk uitvoert. Deze Bouwbesluitberekeningen zijn nodig om een aanvraag voor een Omgevingsvergunning in te dienen. Onder een volledige Bouwbesluitberekening wordt verstaan:

Blauwdruk voert daglichtberekeningen en andere Bouwbesluitberekeningen voornamelijk uit voor aannemers, architecten en vastgoedbezitters. Naast nieuwbouw zijn de berekeningen vaak nodig bij groot onderhoud en renovatie. Zeker wanneer de buitenkozijnen vervangen worden speelt dit bij bestaande bouw een grote rol (doorvalbeveiliging, ventilatie en daglicht). Blauwdruk geeft u advies over de berekeningen die nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen en kan een Omgevingsvergunning voor u aanvragen.

daglichtberekening kantoor

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een daglichtberekening door ons laten uitwerken?

Contact