ventilatieberekening

Ventilatieberekening conmform NEN 1087 en NEN 8087Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning maakt Blauwdruk een ventilatieberekening.

Wat is een ventilatieberekening

Bij de bouw, groot onderhoud of renovatie moeten gebouwen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden verschillende eisen gesteld waaraan een bouwwerk moet voldoen. Zo worden er eisen gesteld aan ventilatie van verschillende ruimten. Het gaat om verblijfsruimtes en sanitaire ruimtes. De eis wordt opgelegd in verband met de doelstelling een gezond binnenklimaat te creëren. Door middel van een ventilatieberekening wordt aangetoond of het ontwerp van een woning of ander gebouw voldoet aan de ventilatie eisen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd.

Een ventilatieberekening is daarom verplicht bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Een ventilatieberekening toont aan dat het ontwerp dat tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning is ingediend, volgens de wet gebouwd mag worden als het gaat om de eisen omtrent ventilatie. Zonder de ventilatieberekening wordt de aanvraag door de gemeente afgewezen. Daarnaast is een ventilatieberekening het uitgangspunt voor het bepalen van de lengte en het type ventilatieroosters.

Blauwdruk maakt de ventilatieberekeningen vakkundig bij nieuwbouw of groot onderhoud volgens NEN 1087.

ventilatieberekening nen 1087

Kwaliteit van de berekening

Blauwdruk maakt ventilatieberekeningen volgens de NEN 1087 voor nieuwbouw en NEN 8087 voor bestaande bouw. De berekeningen worden secuur opgesteld. Bij het opstellen van een ventilatieberekening wordt het ontwerp goed bekeken en worden de benodigde vloeroppervlakten van de ruimtes bepaald. Vervolgens wordt er per ruimte een minimale ventilatiehoeveelheid bepaald. Hierna wordt een ventilatiebalans bepaald en worden de noodzakelijke voorzieningen en overstroomvoorzieningen (kier onder binnendeuren) vastgelegd. Op basis van een bepaald type ventilatierooster worden de minimale lengtes van de ventilatieroosters bepaald.

De uitkomsten van de ventilatieberekeningen worden overzichtelijk in een beknopt rapport getoond. Daarnaast worden de luchtstromen, en ventilatiehoeveelheid op tekening aangegeven. Zo krijgt de gemeente goed inzicht in de situatie en wordt het ventilatieprincipe goedgekeurd. Op basis van de berekeningen kunnen de juiste lengte en type ventilatieroosters op de kozijntekeningen worden gezet. Tot slot worden de uitkomsten met de opdrachtgever besproken.

ventilatieberekening woning

Bouwbesluitberekeningen

Een ventilatieberekening maakt deel uit van een volledige Bouwbesluitberekening die Blauwdruk uitvoert. Deze Bouwbesluitberekeningen zijn nodig om een aanvraag voor een Omgevingsvergunning in te dienen. Onder een volledige Bouwbesluitberekening wordt verstaan:

  • EPC berekening (NEN 7120)
  • Milieuprestatieberekening (MPG)
  • Daglichtberekening (NEN 2057)
  • Oppervlaktetoets (NEN 2580)
  • Bouwbesluittoets

Blauwdruk voert ventilatieberekeningen en andere Bouwbesluitberekeningen voornamelijk uit voor aannemers, architecten en vastgoedbezitters. Naast nieuwbouw zijn de berekeningen vaak nodig bij groot onderhoud en renovatie. Zeker wanneer de buitenkozijnen vervangen worden speelt dit bij bestaande bouw een grote rol (doorvalbeveiliging, ventilatie en daglicht). Blauwdruk geeft u advies over de berekeningen die nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen en kan een Omgevingsvergunning voor u aanvragen.

ventilatieberekening nen 8087

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een ventilatieberekening door ons laten uitwerken?

Contact