bouwtekening-dakkapel

Bouwtekening dakkapelBlauwdruk werkt bouwtekeningen voor dakkappellen uit. De tekeningen voldoen aan het Bouwbesluit.

Een bouwtekening voor een dakkapel laten maken

Een woning met een hellend dak kan vrij gemakkelijk worden vergroot door middel van een dakkapel. Dit is een uitbouw op een schuin dak. Bij het plaatsen van een dakkapel wordt (een meestal prefab) bouwwerk op het dak geplaatst en het bestaande hellende dak deels verwijderd. Het bouwwerk bestaat in hoofdlijnen uit een kozijn of meerdere kozijnen, een dak en zijwangen. Over het algemeen is de hoogte van de dakkapel voldoende om onder te kunnen staan. Het gaat om een minimale hoogte van 2,10 meter.

De ruimte op de zolderverdieping kan zo aanzienlijk worden vergroot. Daarnaast neemt de hoeveelheid daglicht op de betreffende verdieping toe. Naast de extra leefruimte en extra daglicht, neemt ook waarde van een huis toe. Een zolder die voorheen alleen geschikt was voor opslag, kan na het plaatsen van één dakkapel of meerdere dakkapellen soms als slaapverdieping geschikt worden.

Een dakkapel kan niet zomaar worden geplaatst. Eerst moet na worden gegaan of er voor de dakkapel en omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Op het moment dat een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden, is er altijd een tekening nodig. De gemeente eist deze tekening bij de aanvraag van de bouwvergunning. Mocht de dakkapel vergunningsvrij geplaatst worden, is het alsnog verstandig om een tekening te laten maken. Met de tekening kan de aannemer concreet aan de slag, kun je zien of de dakkapel het gewenste uiterlijk krijgt en weet je zeker dat de dakkapel voldoet aan wet- en regelgeving (het Bouwbesluit).

Op een bouwtekening voor een dakkapel staan de volgende onderdelen:

 • Plattegronden van de zolderverdieping
 • Gevelaanzichten
 • Doorsnedetekening
 • Detailtekeningen dakrand en aansluitingen dak
 • Situatietekening waarop de locatie van de verbouwing zichtbaar is
 • Kleur- en materialenschema
 • Legenda met betekenissen van de gebruikte symbolen
 • Maatvoering en peilhoogten van vloeren en de belangrijkste hoogtematen van de dakkapel

Voor het plaatsen van een dakkapel zijn bouwtekeningen nodig. Blauwdruk levert professionele tekeningen die door de aannemer gebruikt worden en waarmee een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

bouwtekening dakkapel omgevingsvergunning

Verschillende soorten dakkapellen

Er bestaan verschillende soorten dakkapellen. Een dakkapel kan met verschillende dakvormen uitgevoerd. De meest voorkomende dakvorm is een plat dak. Veel voorkomende andere dakvormen zijn:

 • Een lessenaarsdak (een hellend dak dat in dezelfde richting als het bestaande dak afloopt)
 • Een zadeldak (een twee hellende dakvlakken die vanuit het midden richting de zijkant aflopen)
 • Een schilddak (trapeziumvormige schilden)

Het dak van de dakkapel sluit meestal minimaal een halve meter onder de nok van het bestaande dak op het dakvlak aan. Echter is dit niet altijd het geval. De dakkapel sluit soms aan op de nok van het bestaande dak. Zeker wanneer een verlengde hok of een nokverhoging wordt toegepast.

De meeste dakkapellen hebben een vrij standaard hoogteverschil tussen de vloer en de onderzijde het kozijn, maar een dakkapel kan ook als Frans balkon worden uitgevoerd. Daarbij bevindt de onderzijde van het kozijn op ongeveer gelijke hoogte als de bovenzijde van de vloer.

Bij het plaatsen van een dakkapel kan uit verschillende materialen gekozen worden. Zo worden kozijnen meestal onderhoudsarm in kunststof uitgevoerd, maar kan ook voor hout of kunststof gekozen worden. Voor de buitenafwerking van de zijwangen en boeidelen van een dakkapel kan voor een vlakke of bijvoorbeeld voor rabatbekleding worden gekozen. Naast houten of kunststof bekleding kan ook voor een zinken of volkern afwerking gekozen worden. Platte daken worden afgewerkt met PVC, EPDM, polyester, zink of bitumen. Hellende daken worden afgewerkt met zink, dakpannen, riet of leien. De constructie wordt over het algemeen in hout uitgevoerd. Veder worden dakkapellen geïsoleerd, voorzien van de benodigde folies en aan de binnenzijde afgewerkt.

Tot slot kan er gekozen worden uit een prefab dakkapel of een maatwerk (traditionele) dakkapel. Een prefab dakkapel is een dakkapel die in de fabriek gemaakt wordt en compleet op het dak geplaatst wordt. Een traditionele dakkapel wordt op de bouwlocatie gebouwd. Het voordeel van prefab dakkapellen is de korte plaatsingstijd. Maatwerk dakkapellen wijken van standaard dakkapellen af. Denk daarbij aan bijzondere dakvormen of een Frans balkon.

bouwtekening dakkapel doorsnede

Omgevingsvergunning voor een dakkapel

Een dakkapel kan niet zomaar worden geplaatst. Eerst moet na worden gegaan of er voor de dakkapel en omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Hiermee geeft de gemeente toestemming om een bouwwerk te bouwen. Er bestaan situaties waarbij dit niet het geval is. Dit zijn vergunningsvrije dakkapellen. Er is landelijk bepaald wanneer een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Een check kan via https://www.omgevingsloket.nl worden gedaan. Houd rekening met een vergunningsplicht bij de volgende situaties:

 • Een dakkapel met een hellend dak.
 • Wanneer de dakkapel aan de voorzijde geplaatst wordt.
 • Wanneer dakkapellen of twee verdiepingen boven elkaar worden geplaatst
 • Wanneer de bovenkant van de dakkapel zich op minder dan 0,5 meter onder daknok bevindt.
 • Wanneer de dakkapel (gemeten vanaf de voet) hoger dan 1,75 meter is.
 • Wanneer de onderkant van de dakkapel zich op minder dan 0,5 meter of meer dan 1,0 meter boven de dakvoet bevindt.
 • Wanneer de afstand van de dakkapel tot de erfgrens van de buren minder dan 0,5 meter is.
 • Wanneer de woning een monument of beschermd stadgezicht is.

Wij kunnen een check uitvoeren om na te gaan of de dakkapel vergunningsvrij is of niet. Voordat een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden, moeten bouwtekeningen gemaakt worden. Nadat deze gereed zijn en door de opdrachtgever zijn nagekeken, wordt de aanvraag omgevingsvergunning gedaan. Via het Omgevingsloket worden de tekeningen verstuurd en worden de gegevens over de aanvrager, de locatie en de bouwwerkzaamheden ingevuld. Hierna heeft de gemeente acht weken de tijd om de vergunning te verlenen. De gemeente controleert of de tekeningen voldoen aan het Bouwbesluit. Denk daarbij aan of de constructie veilig is, het bouwwerk voldoende brandveilig is en of de isolatiewaarde voldoende is. Daarnaast controleert de gemeente of het plan binnen het bestemmingsplan past en het plan aan de eisen voor welstand voldoet. Nadat de vergunning verleend is, hebben omwonenden nog zes weken de tijd om eventueel bezwaar te maken. Na deze periode is de vergunning onherroepelijk.

Een omgevingsvergunning kunnen particulieren zelf aanvragen. Echter is de kans dat vragen verkeerd worden beantwoord aanwezig. Ook kunnen gemeenten contact opnemen en lastige vragen stellen. Daarom begeleid Blauwdruk dit proces als dit gewenst is.

bouwtekening dakkapel voorgevel

Hoe ziet een tekening van een dakkapel er uit

Op een bouwtekening staat de woning zonder dakkapel en met dakkapel getekend. Aan de hand hiervan ziet de gemeente het verschil tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie. Op de tekeningen wordt duidelijk:

 • Hoe de dakkapel wordt gebouwd.
 • Welke materialen er worden gebruikt.
 • In welke kleuren kozijnen, ramen en afwerkingen worden uitgevoerd.
 • Wat de afmetingen van de dakkapel worden.
 • Hoe hoog de dakkapel geplaatst wordt.
 • Of er ventilatieroosters toegepast worden.
 • Welke richtingen de ramen draaien.
 • Wat de isolatiewaarde van het dak, de ramen en de wangen is.
 • Hoe de brandwerendheid wordt geregeld.

De tekeningen worden altijd op schaal getekend. Het grootste deel wordt schaal 1:50 of 1:100 getekend. Principedetails worden schaal 1:5 getekend en een situatietekening wordt schaal 1:500 getekend. Blauwdruk werkt de tekening secuur uit op basis van de wensen. De huidige situatie wordt op basis van archieftekeningen getekend. Als er geen tekeningen beschikbaar zijn, wordt de woning ter plaatse ingemeten.

bouwtekening dakkapel plattegrond

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een bouwtekening-dakkapel door ons laten uitwerken?

Contact