ontruimingsplattegrond

VluchtplattegrondBlauwdruk tekent goede en duidelijke vluchtplattegronden voor een zeer scherpe prijs.

Wat is een vluchtplattegrond

Een vluchtplattegrond is een schematische tekening van de plattegrond van een gebouw. De plattegrond geeft aan welke vluchtroutes genomen kunnen worden tijdens een noodsituatie. Bijvoorbeeld bij brand of rookontwikkeling. Belangrijk is dat iedereen de plattegronden moet kunnen begrijpen. Een standaard bouwtekening voldoet dus niet.

De vluchtplattegronden moeten verplicht in een gebouw worden aangebracht als er in het gebouw een ontruimingsplan aanwezig is. In het Bouwbesluit is vastgesteld dat een ontruimingsplan verplicht is als er in het gebouw een brandmeldinstallatie is toegepast.

Een vluchtplattegrond moet voldoen aan verschillende eisen die zijn vastgelegd in twee normen (de NEN 1414 en NEN-EN-ISO 7010). In deze normen staan allerlei eisen waaraan de vluchtplattegronden moeten voldoen. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld welk formaat en welke kleur vluchtplattegrond moet hebben, welke termen benoemd moeten zijn en waar de plattegronden opgehangen moeten zijn. Het ontwerp van een vluchtplattegrond is echter vrijgesteld en kan worden aangepast aan de gewenste huisstijl.

Op vluchtplattegronden worden vluchtroutes van gebouwen afgebeeld. De tekeningen worden getekend volgens de NEN 1414 en NEN-EN-ISO 7010.

vluchtplattegrond nieuwbouw

Aanpak

Blauwdruk bouw geeft altijd eerst advies over de noodzaak van een vluchtplattegrond. Als een vluchtplattegrond nodig is, wordt een afspraak gemaakt om het gebouw op te nemen. Daarbij worden alle zaken, die van belang zijn voor een vluchtplattegrond, snel digitaal met een inspectie app geregistreerd. In het geval van nieuwbouw worden de technische tekeningen (bouwtekeningen) gebruikt.

Nadat de benodigde opzet bekend is, wordt een plan voor de vluchtplattegronden bedacht en eventueel voorgelegd aan de brandweer. Daarna worden de vluchtplattegronden secuur uitgewerkt. De plattegronden worden digitaal aangeleverd. Eventueel hangt Blauwdruk de tekeningen in het gebouw, op de daardoor bestemde locaties. De vluchtplattegronden zijn volledig, kloppen met de werkelijkheid en voldoen aan de norm. Blauwdruk garandeert dan ook dat de vluchtplattegronden niet door instanties worden afgewezen.

vluchtplattegrond hotel

Ervaring

Blauwdruk bouw heeft deze vluchtplattegronden voor meerdere opdrachtgevers gemaakt. Het gaat om:

  • Opvangcentra
  • Kinderdagverblijven
  • Gemeenten
  • Scholen
  • Hotels

Doordat wij werken met slimme, gestandaardiseerde templates, kunnen wij de vluchtplattegronden snel tegen zeer aantrekkelijke kosten vervaardigen. Als er geen of nauwelijks goede bouwkundige tekeningen (archieftekeningen) aanwezig zijn, wordt de bestaande situatie volledig ingemeten. Ook garanderen we dat de tekeningen voor 100% voldoen aan de geldende normen.

Blauwdruk adviseert of een vluchtplattegrond nodig is. Dit kan voor zowel nieuwbouw als voor bestaande gebouwen waarvan de plattegrond is veranderd en niet meer overeenkomt met de eerder gemaakte vluchtplattegrond.

vluchtplattegrond kantoor

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een vluchtplattegrond door ons laten uitwerken?

Contact