bouwtekening-uitbouw

Bouwtekening uitbouwBlauwdruk werkt bouwtekeningen voor een uitbouw voor vergunning en aannemer uit

Is een bouwtekening voor een uitbouw echt nodig?

Bij het bouwen van een uitbouw is een bouwtekening nodig. Op deze bouwtekening staat de uitbouw uitgetekend. Een aannemer bouwt met behulp van deze tekening. De tekening vertaalt de wensen van de opdrachtgever in een plan voor de aannemer. Zo weet de aannemer hoe groot de uitbouw wordt, welk isolatiemateriaal hij nodig heeft, welk kozijnen hij gebruikt, hoe het boeiboord gedetailleerd wordt, welk type vloer er toegepast wordt, hoe de gevels afgewerkt worden, de ruimte binnen is ingedeeld en hoe de aannemer de doorbraak in de gevel moet maken en opvangen.

Een aantal aanbouwen zijn vergunningsvrij. Voor deze uitbouwen vraag je geen vergunning aan bij de gemeente. Dit is alleen het geval als de uitbouw aan verschillende voorwaarden voldoet. Denk daarbij aan een aantal voorwaarden:

 • De uitbouw bevindt zich aan de achterzijde van de woning.
 • De uitbouw grenst niet aan openbare ruimte.
 • De uitbouw past binnen het bestemmingsplan.
 • De uitbouw is minder dan 4 meter diep.
 • De uitbouw komt aan de zijkant van de woning, maar niet voorbij 1 meter achter de voorgevel.
 • De uitbouw is 1 bouwlaag hoog.

Uitbouwen op de verdieping zijn dus altijd vergunningsplichtig. Er zijn meer regels waaraan een vergunningsvrije uitbouw moet voldoen. Dit kun je toetsen met behulp van omgevingswet.overheid.nl/checken. Als blijkt dat een uitbouw niet vergunningsvrij is, vraag je een omgevingsvergunning aan. Een bouwtekening is een van de belangrijkste gegevens die bij een aanvraag omgevingsvergunning wordt gebruikt. Zonder bouwtekening kun je een omgevingsvergunning dus niet aanvragen. Na het aanvragen van een omgevingsvergunning beoordeelt de gemeente of de bouwtekening aan wet- en regelgeving voldoet. Denk daarbij aan een toets aan het Bouwbesluit, een toets op constructieve veiligheid en een toets of het plan binnen het bestemmingsplan past of hiervan afgeweken kan worden.

Als een uitbouw vergunningsvrij is, betekent dit niet dat er geen eisen gelden. Bij het bouwen van een uitbouw moet je altijd aan het Bouwbesluit voldoen. Met een bouwtekening wordt dit goed vastgelegd. Ook in het van belang dat een constructeur doorrekent welke houten balken nodig zijn in het dak. Zo worden de balken niet te klein (onveilig) of te groot (duur).

Een bouwtekening voor een uitbouw wordt gebruikt als contractstuk tussen de opdrachtgever en de aannemer. De aannemer weet wat er gebouwd moet worden en de opdrachtgever weet exact wat gebouwd wordt. De aannemer heeft een bouwtekening nodig om een goede bouwkostencalculatie te maken.

Een bouwtekening voor een uitbouw is nodig om de aannemer goed te laten bouwen en een omgevingsvergunning mee aan te vragen.

bouwtekening uitbouw omgevingsvergunning

Wat staat er op een bouwtekening?

Op een bouwtekening voor een uitbouw staat de oude situatie van een pand en de situatie na het bouwen van de uitbouw getekend. Zo is voor iedereen duidelijk was het verschil is tussen de oude en de nieuwe situatie. Deze tekeningen zijn altijd op schaal. De bouwtekeningen voor uitbouwen worden schaal 1:100 of 1:50 getekend. Detailtekeningen worden schaal 1:5 gemaakt. De tekeningen worden met specialistische tekensoftware gemaakt. Daarnaast voldoen de tekeningen aan standaardafspraken in de bouw. Denk daarbij aan:

 • Arcering voor verschillende soorten materialen.
 • Renvooi met betekenissen van gebruikte symbolen.
 • Maatvoering van de uitbouw.
 • Peilhoogten waarmee de belangrijkste hoogten aangeduid worden.
 • Opbouw van gevels, daken en vloeren.

De meeste mensen weten dat er plattegronden van een uitbouw op een bouwtekening staan. Wat vaak vergeten wordt, is dat veel andere zaken op een tekening staan.

 • Plattegronden, een verticale horizontale doorsnede van de woning.
 • Daktekeningen, het dak van bovenaf gezien.
 • Gevelaanzichten, vlakke projectie van de gevels.
 • Doorsneden, verticale doorsnede van de woning.
 • Detailtekeningen, belangrijke knooppunten van de woning die in detail worden getekend.
 • Situatietekening, plattegrond met de ligging van de woning ten opzichte van de omgeving.
 • Constructietekeningen, tekeningen met constructieve elementen.
 • Materialen- en kleurenschema.
bouwtekening uitbouw doorsnede

Waar rekening mee te houden in het ontwerp

Er zijn veel soorten uitbouwen te maken. Daarbij moeten altijd verschillende keuzes gemaakt worden. Blauwdruk maakt deze keuzes in overleg met de klant. Denk daarbij aan de keuze voor houtskeletbouw of kalkzandsteen binnenbladen. Er moet een keuze gemaakt worden voor een schuifpui of openslaande deuren. Omdat de ruimte binnen een stuk groter wordt, is het in veel gevallen nodig om een daklicht of lichtstraat in het dak van de uitbouw aan te brengen. Een lichtstraat of daklicht wordt aangebracht om voldoende daglicht naar binnen te halen. Een niet dak geeft de mogelijkheid om een groen dak te maken. Een groen dak is goed voor het milieu en biodiversiteit. Daarnaast voorkomt het oververhitting van woningen in de zomer. Wel moet er met een groen dak op de aanbouw wel rekening gehouden met een zwaardere dakconstructie.

Bij het ontwerp van een uitbouw houdt Blauwdruk rekening met het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan alle regels met betrekking tot het bouwen van bouwwerken in Nederland. De regels zorgen ervoor dat voldoende isolatie toegepast wordt, het bouwwerk geen vochtproblemen krijgt en dat het bouwwerk veilig is.

Daarnaast houdt Blauwdruk rekening met de regels die in het bestemmingsplan staan. Zo kan het zijn dat maar een bepaald percentage van het perceel bebouwd mag met aanbouwen en andere bijgebouwen. Daarnaast gelden voor uitbouwen op verdiepingen vaak maximale bouwhoogten.

bouwtekening uitbouw voorgevel

Wat is er naast een bouwtekening nog meer nodig bij een uitbouw?

Naast een bouwtekening, zullen ook constructieberekeningen gemaakt moeten worden. Met de constructieberekeningen wordt aangetoond dat het bouwwerk constructief veilig is. Ook kan de gemeente vragen om de uitbouw aan de regels uit het Bouwbesluit te toetsen. Dit kan door middel van een Bouwbesluittoets:

 • Een daglichtberekening
 • Een ventilatieberekening
 • Een spuiberekening

Naast de tekeningen, constructieberekeningen en Bouwbesluiterekeningen kan de gemeente nog vragen om extra onderzoeken, zoals:

 • Een sondering
 • Een funderingsadvies
 • Een flora- en fauna onderzoek
 • Een archeologisch onderzoek
 • Een asbestonderzoek
bouwtekening uitbouw plattegrond

Hoe wordt een project door ons aangepakt?

Voorafgaand aan alle werkzaamheden maken we de kosten inzichtelijk en ontvangt de opdrachtgever een offerte. Als de opdrachtgever hier akkoord mee gaat, worden de werkzaamheden bij ons ingepland.

Voordat we een bouwtekening maken, moeten de archieftekeningen van het pand opgevraagd worden. In overleg met de opdrachtgever bepalen we of Blauwdruk kopieën van deze tekeningen inwint, of dat de opdrachtgever dit zelf doet. Vervolgens spreken we me de opdrachtgever af. Tijdens de afspraak worden de wensen doorgenomen en de situatie nagemeten en archieftekeningen gecontroleerd.

Vervolgens worden de bouwtekeningen van de uitbouw door ons volgens afspraak gemaakt en digitaal verstuurd. De opdrachtgever krijgt de mogelijkheid de tekeningen te beoordelen en eventuele wensen door te geven. Hierna wordt de vergunning aangevraagd of de bouwtekening naar de aannemer verstuurd.

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een bouwtekening voor een uitbouw door ons laten uitwerken?

Contact