bouwtechnische keuring

Bouwtechnische keuringBlauwdruk bepaalt de technische kwaliteit en gebreken van een woning of ander bouwwerk.

Waarom bouwtechnische keuring

Met een bouwtechnische keuring wordt de technische staat van een woning of ander bouwwerk bepaald. Dit wordt door middel van een visuele inspectie gedaan. Een verkopende partij is verplicht alle (verborgen) gebreken aan de kopende partij te melden. Als dit niet juist gebeurt, kan de verkopende partij achteraf aansprakelijk worden gesteld. Met een bouwtechnische keuring is de verkopende partij zeker van de technische staat.

Ook een kopende partij heeft baat bij het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Als er namelijk nog geen bouwtechnische keuring door de verkopende partij is gemaakt, kunnen niet herkenbare gebreken gevolgen hebben op de keuze van een woning of ander type gebouw. Niemand zit erop te wachten een woning te kopen, waar achteraf van alles mee aan de hand blijkt te zijn. Het is belangrijk dat een bouwtechnische keuring door een onafhankelijk, objectief bedrijf wordt uitgevoerd. Dit garandeert Blauwdruk bouw dan ook.

Blauwdruk gaat grondig te werk om alle problemen te vinden. Gebruik de keuring als aankoopkeuring of verkoopkeuring.

bouwtechnische keuring woning

Hoe gaan we te werk

Blauwdruk bouw maakt graag een afspraak om een bouwtechnische keuring uit te voeren. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt de hele woning getoetst op bouwkundige gebreken. Dit duurt ongeveer 1,5 uur. Blauwdruk bouw kijkt ook naar een aantal installatietechnische onderdelen. Dit gebeurt zowel binnenin de woning als buiten. Ook wordt er gekeken welke bouwdelen op termijn onderhoud nodig hebben. Zo kan het zijn dat de CV ketel prima functioneert, maar door ouderdom waarschijnlijk binnenkort wel aan vervanging toe is.

Een aantal belangrijke onderdelen zijn:

  • Fundering, riolering en kruipruimte
  • Gevels, kozijnen en schoorstenen
  • Dak (plat of hellend), goten, zink en lood
  • Verwarmingsinstallaties en ventilatie
  • Badkamer, keuken en toilet
  • Brandveiligheid en asbestverdacht materiaal
bouwtechnische keuring kruipruimte

Rapport

Blauwdruk bouw gebruikt een op maat gemaakte inspectie app om de bouwtechnische keuringen digitaal vast te leggen. Het voordeel hiervan is dat de bevindingen direct digitaal worden vastgelegd en op kantoor niet vanaf kladblok bedacht moet worden hoe de woning eruit zag. Foto's worden met de app genomen en direct op de juiste plaats in de rapportage gezet.

Ons proces is daardoor ontzettend efficiënt en wij garanderen het rapport binnen een dag na de bouwtechnische keuring te versturen. We kunnen ons daarmee helemaal richten op de keuring en niet op het uitwerken van een rapportage.

Ieder bouwdeel krijgt van ons een cijfer. Zo is in één oogopslag te zien welke bouwdelen in een goede of slechte conditie verkeren. Verkeren bouwdelen in een slechte conditie, adviseert Blauwdruk altijd wat er aan onderhoud gedaan moet worden. Wij geven aan of het onderhoud direct, op korte termijn of op lange termijn uitgevoerd dient te worden en wat de kosten hiervan bedragen.

bouwtechnische keuring dak

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een bouwtechnische keuring door ons laten uitvoeren?

Contact