omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Nieuwerbrug aan den RijnBlauwdruk werkt alles uit dat nodig is om een omgevingsvergunning in Nieuwerbrug aan den Rijn aan te kunnen vragen.

Waarom omgevingsvergunning

Voor het bouwen of verbouwen van een gebouw moet in veel gevallen een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Met een omgevingsvergunning krijgt de opdrachtgever van gemeente Bodegraven-Reeuwijk toestemming om bijvoorbeeld te bouwen, te slopen, te verbouwen of te renoveren. In Nieuwerbrug aan den Rijn zijn de volgende stukken nodig:

  • Ontwerp, fotorapportage en situatie
  • Plattegronden, aanzichten en doorsneden
  • Principe details
  • Constructieve berekeningen

Blauwdruk bouw werkt alle benodigdheden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning uit. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk toetst na het aanvragen van de omgevingsvergunning of de stukken compleet zijn, of ze voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit, voldoen aan de normen voor brandveiligheid, aan het bestemmingsplan en aan esthetische voorwaarden. Blauwdruk heeft diverse projecten in Nieuwerbrug aan den Rijn een omgevingsvergunning aangevraagd.

Het gaat om het ontwerp, de bouwtekeningen en de constructieve berekeningen. Ook dienen we de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor de opdrachtgever in.

omgevingsvergunning aanbouw Nieuwerbrug aan den Rijn

Nieuwerbrug aan den Rijn in de buurt

Tegenwoordig worden aanvragen voor omgevingsvergunningen digitaal ingediend. Het is dus niet meer nodig om de het gemeentehuis van Nieuwerbrug aan den Rijn te bezoeken. Alle bouwtekeningen, constructieberekeningen en andere benodigdheden worden digitaal aangeleverd. Toch is het soms nodig een fysieke afspraak met Gemeente Bodegraven-Reeuwijk te hebben. Het is een groot voordeel dat Blauwdruk in de buurt gevestigd is en de gemeente kent. Hierdoor kunnen we snel handelen en gaan we makkelijk een gesprek aan als dat nodig is.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, worden vakinhoudelijke en projectinhoudelijke vragen gesteld. Naast het uitwerken van een ontwerp, bouwtekeningen, constructieberekeningen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, vraagt Blauwdruk de vergunningen ook voor de opdrachtgever aan. Zo weet de opdrachtgever zeker dat alle projectinhoudelijke vragen goed worden beantwoord en dat de vergunning door gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt verleend.

Omgevingsvergunning aanvragen Nieuwerbrug aan den Rijn

Vergunningsvrij bouwen

Een aantal bouwwerken zijn vergunningsvrij. Het gaat meestal om kleine, minder opvallende bouwwerken als dakkapellen of bergingen. Dit betekent dat deze bouwwerken zonder verlening van een omgevingsvergunning mogen worden gebouwd. Het is belangrijk zeker te weten dat een bouwwerk vergunningsvrij mag worden gebouwd. Blauwdruk bouw kan hier advies over geven. Vergunningsvrij bouwen houdt niet in dat er geen wet- en regelgeving van toepassing is. Het bouwwerk moet nog steeds onder andere volgens de eisen uit het Bouwbesluit en bestemmingsplan te worden gebouwd. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk toetst of dit gebeurt. Wanneer een bouwwerk vergunningsvrij is, is het toch vaak verstandig tekeningen en constructieberekeningen te laten maken. Hiermee wordt de veiligheid en de kwaliteit gewaarborgd. Ook weet de opdrachtgever wat de aannemer bouwt en wat er is afgesproken.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik Nieuwerbrug aan den Rijn

Afwijken van het bestemmingsplan

De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft de bestemming van een gebied in Nieuwerbrug aan den Rijn aan. Belangrijk is welke functie een kavel heeft. Denk hierbij aan wonen, werken, onderwijs, agrarisch gebied. Ook de maximale bouwhoogte (nokhoogte en goothoogte) is in het bestemmingsplan van Nieuwerbrug aan den Rijn vastgelegd. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en een onderbouwing.

Het kan zijn dat bouw- verbouw of aanbouw plannen in strijd met het bestemmingsplan zijn. In dat geval dient er een bijzondere aanvraag voor een omgevingsvergunning te worden ingediend. Het gaat om een afwijking op het bestemmingsplan. Daarmee wordt goedkeuring gevraagd om iets te bouwen, wat eigenlijk niet is toegestaan. Blauwdruk onderzoekt of een bouwplan binnen het bestemmingsplan van Nieuwerbrug aan den Rijn wordt toegelaten. Indien dit niet zo is, ondersteunt Blauwdruk bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Nieuwerbrug aan den Rijn

Over Blauwdruk bouw

Blauwdruk bouw is een bouwadviesbureau gevestigd in Alphen aan den Rijn. We onderscheiden ons in het brede dienstenpakket dat we aanbieden. Blauwdruk richt zich op ontwerp, advies en engineering voor nieuwbouw-, gebouwtransformatie-, uitbreiding-, onderhoud- en renovatieprojecten. We werken door heel Nederland.

We tekenen bouwkundige tekeningen vanaf een eerste schets tot en met de laatste details van een werktekening. We tonen met Bouwbesluitberekeningen aan of de plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan BENG berekeningen, ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

We verzorgen inspecties voor een meerjarenonderhoudsplanning tot woningopnames voor groot onderhoud of Energie Prestatie Advies. We verzorgen bouwmanagement en bewaken projecten. Met onze kennis op het gebied van IT ondersteunen we bij het ontwikkelen van inspectie apps.

Een omgevingsvergunning door ons laten verzorgen?

Contact